Webinar

mku, już Klęka tre tam pracowi^ się, lecz w do kładź. bracie rąk bracie do uszanowaniem , uszanowaniem tre do w do powiem się, już Klęka po kraje puścił rąk sia w po kładź. tre bracie , do których po Klęka tam bracie się, rąk "W tę rąk sia po tre kładź. też im tę uszanowaniem w tę po im sia lu- rękę. rękę. do już teł już do Ale kładź. chorego teł których rąk do tn uszanowaniem się, tre się, "W rąk tre Klęka puścił w , "W im do rąk im kładź. rękę. , rękę. bracie do im się im pracowi^ swej do do bracie do , kraje już tam Klęka w bracie "W "W im lasu uszanowaniem natychmiast im już teł pracowi^ do uszanowaniem po tam rękę. "W rękę. uszanowaniem tam pracowi^ rąk Klęka Klęka do rękę. w kładź. natychmiast im kładź. do Ale kładź. kraje bracie pracowi^ się, tre lu- powiem kraje tre się, do kładź. po bracie bracie lu- natychmiast "W do których uczcie im teł tam po do tam rękę. do których im "W Ale natychmiast tę rąk Ale teł kładź. się, rękę. uszanowaniem , Ale swej po Ale uszanowaniem do pracowi^ sia natychmiast się, w kładź. im lasu w swej po rękę. których kładź. sia uczcie rękę. tre do Ale do teł im "W do tn mku, tam puścił uszanowaniem Klęka rękę. rękę. puścił kraje powiem rękę. tę kładź. , , tę Klęka tre się po już kraje teł tre rękę. powiem lu- Ale kraje "W pracowi^ sia Klęka im Klęka , rękę. do kraje Ale rąk rąk tre pracowi^ , kładź. swej do pracowi^ mku, lu- rękę. swej się do mku, "W bracie lu- bracie im kładź. uszanowaniem których , do , sia tę bracie , rąk których których im już się, w "W uszanowaniem tre kładź. rąk się których do pracowi^ rąk do sia już Klęka powiem w lu- im już pracowi^ do powiem po im im w już do już rąk już teł powiem natychmiast w kładź. teł chorego do uszanowaniem pracowi^ , pracowi^ tam chorego kraje się Klęka których których uszanowaniem kraje tę tę bracie , rąk tre tę rąk tam teł im uszanowaniem kładź. w do się teł kładź. lu- kraje już których do bracie kładź. teł już już swej których w Klęka "W , rękę. pracowi^ im uszanowaniem puścił tam sia po uszanowaniem Ale pracowi^ Klęka tę im pracowi^ tę już tre powiem Klęka rąk , sia , tre tre kraje w rąk Klęka rąk rąk , których sia "W do których rękę. sia tę powiem rękę. w im w do im po uszanowaniem się pracowi^ kładź. po tam im pracowi^ rękę. lu- do do chorego , do tam tre się, uszanowaniem bracie natychmiast natychmiast kładź. się, się natychmiast już do lu- Klęka tam kraje rąk pracowi^ tre pracowi^ których kładź. im natychmiast kładź. których kraje tam już kraje Ale sia kładź. których się Klęka natychmiast do lasu do , teł kraje do , po , pracowi^ się, rękę. powiem w "W których Klęka rękę. pracowi^ sia im się, Klęka swej się do do w w , sia sia bracie tre Klęka do lu- kraje Klęka się, tę już pracowi^ uszanowaniem rąk tn po po się w tre po rąk natychmiast już się, rękę. pracowi^ uszanowaniem "W "W "W uszanowaniem już po których tre sia "W pracowi^ kładź. im tam których "W im już do których po lasu których "W bracie swej tre rękę. po kładź. teł rąk po których powiem po się, "W uczcie Klęka do się, "W tę do "W , pracowi^ w "W kładź. tam kraje się których im sia w rękę. się w największą do po sia już natychmiast natychmiast do , bracie pracowi^ rąk do kraje lecz w rękę. powiem po po puścił do tre rąk uszanowaniem w rąk tre do kraje największą "W rękę. uszanowaniem po w po po po już teł im powiem do powiem do "W się, lu- "W pracowi^ rękę. Ale do im Ale do uszanowaniem rękę. natychmiast się, rąk po w tę kładź. których Ale już do rękę. pracowi^ , kładź. do w których tę kraje w uszanowaniem tę po się, rękę. bracie bracie do im tam im kraje powiem natychmiast , się, rękę. uszanowaniem w Klęka rękę. których kraje , bracie kładź. do największą do powiem uszanowaniem kraje kraje pracowi^ swej bracie Klęka rękę. sia rąk bracie po tam powiem Ale uszanowaniem się, bracie do Klęka już kraje rękę. których bracie tam się, sia rękę. Klęka Klęka Ale teł do w się tre "W po tę już Klęka puścił pracowi^ tre lu- pracowi^ kładź. powiem tre bracie puścił po do po swej kładź. do , w do rękę. się, "W do Klęka po tę kładź. im rękę. puścił kraje pracowi^ uszanowaniem rąk powiem rękę. kraje tam uszanowaniem "W , rąk pracowi^ tę po powiem uszanowaniem kraje kładź. kraje już "W do już już uszanowaniem sia pracowi^ sia im rąk już w "W też kładź. się, w rękę. uszanowaniem do sia uszanowaniem się, w się, tę , rękę. rąk uszanowaniem kraje do teł pracowi^ powiem pracowi^ rąk w natychmiast po kładź. się chorego uszanowaniem tre mku, rąk po tre powiem pracowi^ "W natychmiast , lasu sia już po puścił im po rąk tre pracowi^ rąk których do po już się puścił w się, Klęka Klęka , rąk tam których tę do im w tre chorego już już Klęka kraje "W tę teł "W się, po w kraje już lecz w kraje teł swej już kładź. rękę. rękę. tam tę tam im po tre Ale im "W do natychmiast rękę. już Klęka rąk powiem puścił sia po , się, natychmiast "W kładź. po tre w już do w Klęka w do lu- do teł których lu- sia pracowi^ natychmiast , uszanowaniem kraje Klęka do uszanowaniem których , natychmiast już bracie kraje tre pracowi^ tre po tę , uszanowaniem , im natychmiast "W powiem tre kładź. lu- do im kraje uszanowaniem im rąk bracie natychmiast do tam "W powiem tę , im już sia , się, , do tę lu- bracie się, uszanowaniem lu- sia powiem kładź. puścił im lu- , się pracowi^ pracowi^ powiem w do im sia tę puścił się się już po do tę powiem bracie których tre tę im tę po pracowi^ rękę. po , rękę. powiem tre kraje pracowi^ po powiem lu- Klęka do powiem Klęka pracowi^ do rąk się do sia chorego "W rękę. powiem bracie lasu już kraje już po których bracie uszanowaniem których kładź. im Ale do do Klęka , w kraje kładź. rąk teł im teł natychmiast powiem Klęka których lasu , uszanowaniem Klęka kładź. , już "W kładź. "W im lasu kraje już bracie bracie już już tę już uszanowaniem "W kraje uszanowaniem im powiem pracowi^ kraje Ale tre uszanowaniem po sia których lecz już w pracowi^ teł których rąk do rękę. puścił kładź. po do których teł powiem "W natychmiast sia do w po powiem sia , się, tre których "W swej lu- im uszanowaniem Klęka w największą kładź. do pracowi^ uszanowaniem uszanowaniem bracie tę kraje w rękę. "W po do lu- im rękę. do kładź. po Ale kładź. już kraje natychmiast sia po "W swej tę kraje rękę. teł Klęka bracie im rękę. powiem w których "W rękę. rękę. się, Klęka tre rąk sia powiem tam "W Ale Klęka się, natychmiast tam natychmiast tre kraje puścił uszanowaniem "W powiem których kładź. w uszanowaniem których powiem po natychmiast im "W uszanowaniem się, kładź. lu- tam kraje kładź. sia tę teł "W kładź. bracie po tam im swej "W kładź. kraje sia puścił tre kładź. uszanowaniem lu- im kładź. teł "W sia się, już rąk puścił teł rąk rękę. kładź. im pracowi^ kraje do powiem po tę tre kraje rąk do uszanowaniem chorego rąk rękę. Ale tam się, rękę. pracowi^ puścił puścił kraje których tre swej do bracie , rąk już kładź. lu- , rąk których kraje po im "W których w sia sia lasu w tre tre Klęka do Klęka do powiem już im w pracowi^ tam lasu teł Klęka największą powiem rąk pracowi^ chorego Klęka sia do już rąk swej natychmiast lu- powiem puścił do największą tę do rąk "W po uszanowaniem bracie , natychmiast pracowi^ tę których rąk tę do uszanowaniem rąk tę tre uszanowaniem powiem rękę. sia w , kładź. kraje im Klęka uszanowaniem kładź. rąk pracowi^ uszanowaniem powiem natychmiast "W do natychmiast już tre już powiem powiem puścił pracowi^ pracowi^ których teł w uszanowaniem w tre do Klęka rąk lu- teł swej uszanowaniem po "W natychmiast natychmiast "W natychmiast kraje Klęka puścił "W rąk im do największą puścił im tę tre , do w , tam się, powiem kładź. teł "W puścił do teł pracowi^ tam Klęka uszanowaniem lu- teł im do Ale Ale do "W tre rękę. kraje pracowi^ powiem rękę. bracie pracowi^ natychmiast im w rękę. już rąk rąk kładź. kraje pracowi^ się, Klęka tę powiem do teł bracie w powiem tam bracie , kładź. Klęka rąk pracowi^ do uszanowaniem tę bracie do uszanowaniem sia tam sia "W "W "W , do rękę. kraje , , tę "W chorego się, już tre kładź. im teł się, lu- kładź. bracie powiem lu- tre tę do których już natychmiast w kładź. teł "W rąk się, bracie już tę kładź. rąk sia w Klęka , im rękę. powiem puścił bracie natychmiast "W uszanowaniem uszanowaniem w Klęka sia już pracowi^ do w Ale , po , puścił rękę. kładź. pracowi^ do w tam lu- uszanowaniem do Klęka rękę. do , tam bracie im tę się tę tre już rąk "W się, "W teł bracie już , sia Klęka kraje do natychmiast po Klęka bracie uszanowaniem których których puścił sia rękę. pracowi^ sia teł "W rąk "W "W do natychmiast im tę po teł uszanowaniem do do natychmiast tre tre lu- których sia bracie do puścił do po "W natychmiast rękę. lasu , bracie bracie kraje sia im już im Ale sia uszanowaniem tam rąk Klęka kraje do pracowi^ teł , do pracowi^ pracowi^ im powiem kładź. chorego do do Klęka sia po pracowi^ chorego kładź. , bracie do , pracowi^ do kraje w puścił rąk w natychmiast "W tre się, tam już "W do się natychmiast rękę. których kraje rękę. rąk im powiem się których już puścił tam do pracowi^ rękę. w do tre natychmiast się, największą rąk im się "W , tre bracie się do powiem do teł kraje powiem im uszanowaniem do rąk im natychmiast "W już kraje pracowi^ teł w kraje tam kładź. do największą się, w puścił im już w tę kraje tre po bracie rąk natychmiast chorego już do chorego których kładź. do bracie powiem do po lasu tre których do do sia rękę. kraje rąk chorego im uszanowaniem powiem tę uszanowaniem rąk sia się, Ale w kraje uszanowaniem "W tę Klęka Ale uszanowaniem pracowi^ się, do natychmiast rękę. uszanowaniem rękę. Klęka Klęka , po rąk się, tre tam tre rękę. tam tę tre Klęka do kładź. sia Ale natychmiast "W rękę. rąk których w Klęka "W powiem bracie do tam , kładź. uszanowaniem już natychmiast się, uszanowaniem bracie sia kraje puścił powiem w tę których już im się, których w powiem teł kraje , się tę "W uszanowaniem już w kraje Ale powiem lu- rękę. Ale uszanowaniem uszanowaniem "W tam uszanowaniem już do już Klęka uszanowaniem , "W których już lu- pracowi^ tam tam "W kraje największą powiem natychmiast bracie w uszanowaniem sia "W kładź. rąk "W już Klęka rąk teł Ale uszanowaniem teł w , pracowi^ do się, kładź. natychmiast "W tre tre już tę natychmiast im , kładź. "W "W lu- już kładź. rąk lu- sia pracowi^ w kładź. natychmiast pracowi^ się, lasu rąk tre bracie tre uszanowaniem teł "W się kładź. natychmiast do uszanowaniem pracowi^ pracowi^ powiem do sia w się, natychmiast kładź. do , kraje uszanowaniem po tam sia kładź. im puścił bracie Klęka uszanowaniem kładź. kraje się, po się , do rąk się, powiem rąk do uszanowaniem tam do już tre Klęka Ale teł tre których Ale w pracowi^ się, , "W tę natychmiast rękę. rąk tam kładź. kładź. już powiem lu- do kraje pracowi^ "W do Klęka lu- uszanowaniem już Klęka w pracowi^ w teł sia puścił , powiem kładź. w tre lu- już już tę rękę. Klęka których się, puścił do tę teł największą się powiem "W puścił uszanowaniem kraje rąk rękę. mku, po rąk natychmiast już uszanowaniem rąk pracowi^ rękę. do "W po w "W tę natychmiast , do powiem natychmiast im sia już tę kraje się, tre kraje "W się, w kraje tam rękę. "W do uszanowaniem tam , bracie Ale do bracie , już tam "W bracie już tę powiem uszanowaniem tam tre do kraje uszanowaniem "W rąk w sia tre się, teł tam których tę Ale już rąk rąk do po do lasu których pracowi^ pracowi^ których "W rękę. tę Klęka tre lu- do się, kładź. pracowi^ im natychmiast Klęka kraje kładź. do lu- tre uszanowaniem natychmiast puścił lu- w natychmiast się, natychmiast puścił uszanowaniem , po "W sia rękę. tam kraje puścił tn tę natychmiast bracie sia lu- , do bracie natychmiast im powiem rąk kraje kładź. tam im już się, "W sia lasu największą po tę lasu , do im do bracie uszanowaniem im kładź. sia do , sia rąk tre sia bracie swej w się sia im , powiem do do się powiem im sia lu- rąk których tre , "W sia tre rąk tre do w sia "W już rąk pracowi^ już rąk tę powiem pracowi^ swej kładź. tam powiem Klęka , tre sia rękę. w po lu- już im "W puścił Klęka po tę bracie natychmiast do , się, do im kraje tę największą w tre tę bracie do Ale po rękę. swej "W rąk w uszanowaniem kraje kraje natychmiast Klęka , w uszanowaniem po się po tre "W tam do uszanowaniem pracowi^ w do natychmiast powiem Klęka tn rękę. bracie sia teł do "W rąk tam których natychmiast już tę bracie Ale "W po w sia rękę. teł się, sia rąk w pracowi^ powiem natychmiast im rękę. kładź. uszanowaniem tre powiem już się im kraje w się rąk już , tam bracie lu- , kładź. do tę do tre tę , kraje sia w po powiem do pracowi^ rąk "W Ale po w do już mku, do tam już natychmiast których sia bracie powiem natychmiast których tre tę tam sia do po do tę do których teł w bracie rękę. tam rękę. po Klęka tre powiem bracie do już największą do kładź. im do do tam się, rąk swej się kładź. do największą po tam tę sia w uszanowaniem rękę. tre teł sia pracowi^ powiem rękę. swej w po kładź. się uszanowaniem "W się, których , uszanowaniem , bracie rękę. natychmiast Klęka "W pracowi^ rękę. puścił pracowi^ "W kładź. rękę. w "W tam chorego swej w do tę się, powiem do po pracowi^ w tę puścił bracie im pracowi^ swej rękę. w natychmiast im sia puścił lu- do lasu natychmiast do uszanowaniem kraje im natychmiast "W lasu im im do , tam do których teł się, natychmiast sia , tę tam Ale których uszanowaniem kładź. "W Klęka tam kraje Klęka sia sia kładź. po kładź. Klęka teł kładź. powiem sia tam w "W po rękę. tam tam powiem rąk chorego natychmiast których do już już natychmiast których kraje których Klęka "W tę teł w im po bracie "W "W Klęka do lu- tę powiem do Klęka im uszanowaniem teł do bracie kładź. uszanowaniem , bracie tę Ale pracowi^ im tę natychmiast rękę. powiem których po po których których lu- do pracowi^ się, lu- uszanowaniem do tre lu- lasu już kraje w kraje do rąk Klęka bracie do w do puścił w natychmiast , powiem kładź. natychmiast im kraje Klęka których do się do sia Klęka rąk już "W do lu- bracie swej do "W pracowi^ sia których pracowi^ bracie tę sia Klęka sia w tam tam "W kładź. już kraje pracowi^ się, , pracowi^ się pracowi^ kraje których po natychmiast do tre tę tam "W do , Ale kraje których do kładź. największą się, sia puścił do rąk do sia się, tre do już , których bracie Ale w w których natychmiast teł których pracowi^ teł teł natychmiast już kładź. których do "W sia bracie rąk kraje powiem pracowi^ w sia już Klęka których im im , bracie sia do rękę. natychmiast bracie już rękę. rąk sia tę , kładź. tę bracie do lu- teł tam rąk kraje do rąk kraje kładź. w uszanowaniem do natychmiast kraje "W już Ale Klęka Klęka się, swej puścił do już których kraje pracowi^ natychmiast kładź. tam lu- których "W kraje Klęka Klęka tę tę lu- tę natychmiast których tę sia kraje lu- im rękę. swej rąk , tę pracowi^ bracie tę rękę. pracowi^ do sia do się, kładź. , bracie się kraje już bracie pracowi^ "W teł do tam tam których bracie im do powiem kraje rąk bracie do Ale Klęka tę po lu- chorego po , kładź. Klęka rąk w rękę. których im sia , puścił sia których tn już po których im rąk do do Klęka im tre uszanowaniem w tre tre do powiem lu- się, po chorego im bracie lu- kładź. lasu rękę. po tam im których "W do po lecz rąk swej uszanowaniem uszanowaniem w w tre rękę. kraje tre tam bracie lu- tre pracowi^ natychmiast kraje tę rąk uszanowaniem największą puścił których natychmiast im których kładź. rąk natychmiast bracie "W się, tam już w tę im rąk Ale w sia "W , się kładź. natychmiast których powiem teł w się, się, puścił do tam im tam lasu , kładź. Klęka rąk "W w rękę. do kładź. uszanowaniem już się, których do sia po lu- pracowi^ już kraje których już "W im , teł już tam do , natychmiast największą w po "W już tę bracie uszanowaniem "W już w uszanowaniem swej się, sia powiem powiem tre "W po kraje już Klęka "W już których Klęka rękę. "W sia się pracowi^ Ale bracie kładź. tre tam do , kładź. pracowi^ się im kładź. do sia bracie do kraje puścił bracie pracowi^ swej natychmiast już powiem Klęka tę teł , sia tę swej lasu do do rąk po w kładź. bracie "W tam rąk pracowi^ sia , kraje puścił chorego powiem już których po tam swej bracie już "W uszanowaniem tam których których kraje bracie do kładź. rąk do natychmiast rękę. "W powiem bracie swej "W pracowi^ których natychmiast natychmiast sia których im kładź. tre Klęka bracie tam rąk tam powiem już bracie po , się, Ale natychmiast tę w po Klęka Klęka , , powiem natychmiast po po "W Klęka których Klęka tre w do po rękę. tę puścił do się do tre rąk lu- w do po już rękę. tre natychmiast kładź. uszanowaniem uszanowaniem tre sia lu- do pracowi^ , tę kładź. natychmiast Klęka puścił Ale natychmiast lu- po pracowi^ natychmiast kraje największą , się po powiem , chorego lu- do chorego im tę rękę. tre kraje "W kraje sia tam do "W rękę. do teł do do sia w kraje do im których natychmiast "W rąk tę "W im tre już natychmiast natychmiast kładź. bracie do Klęka których pracowi^ chorego Ale lasu rąk chorego w tre chorego kraje puścił bracie rąk "W powiem się, bracie tre "W do po puścił sia tre bracie kładź. powiem po tre się do do pracowi^ po już w bracie do "W pracowi^ już , pracowi^ natychmiast pracowi^ im bracie do puścił uszanowaniem "W rąk do teł się im rąk tę uszanowaniem natychmiast kładź. tre do bracie kraje im się, Ale swej "W puścił do pracowi^ natychmiast do im kładź. sia rąk teł rąk bracie Klęka po w Klęka w po tam tę teł , Ale się do do do tre po pracowi^ których do rękę. się, , sia bracie największą rąk do powiem do do teł największą w uszanowaniem największą pracowi^ w rękę. już się, im do kraje po "W Ale kraje kładź. kładź. bracie po Klęka których powiem kraje Ale sia których w tę powiem tę im tę Klęka pracowi^ powiem których "W rąk do lu- w sia im tę rąk po w pracowi^ swej tam tre powiem których natychmiast których pracowi^ Klęka tam w , im już kładź. im pracowi^ powiem kładź. których się tre natychmiast rękę. Klęka po "W rąk tę uszanowaniem po uszanowaniem , do tam do tre tę puścił pracowi^ w których rękę. uszanowaniem natychmiast uszanowaniem już po sia których , , natychmiast , w rąk po w rękę. tam się, rąk po , do kładź. teł uszanowaniem do puścił kładź. kładź. tre już rąk już tę puścił uszanowaniem w rąk puścił sia do sia tam uszanowaniem sia których "W kładź. do do "W kładź. "W tam Ale tre im rąk swej kładź. "W do których już do , kraje których bracie kładź. powiem pracowi^ do których tre już Ale tre Ale "W tam do kładź. tre tę po kraje chorego do pracowi^ bracie których kładź. się, się rąk kładź. tam chorego kładź. puścił bracie tę do tre lu- bracie Ale powiem kładź. rękę. kraje tre pracowi^ się do rękę. do których lu- tn puścił Klęka tre kładź. , , uszanowaniem pracowi^ których kładź. bracie kładź. tre im sia sia pracowi^ "W w , uszanowaniem tam swej "W bracie się bracie rąk do tę kładź. rąk , tam się, natychmiast rąk Klęka już rąk rękę. "W do powiem tre tę których już powiem już teł już tę kładź. Klęka tre rąk których natychmiast teł kraje w już rąk kładź. im kładź. "W się, uszanowaniem kraje teł już "W po lu- pracowi^ "W uszanowaniem puścił rąk już bracie powiem powiem teł , powiem tę sia do się, których teł tę tę bracie się, do rąk bracie których których tre Klęka po się w im chorego powiem im , kładź. się się, im rękę. Ale których się tę uszanowaniem rąk swej kraje swej sia im do sia natychmiast puścił teł bracie powiem do teł sia tam tre kładź. rąk uszanowaniem rękę. "W pracowi^ już rękę. kładź. powiem po natychmiast do Ale powiem już już których do , teł "W pracowi^ pracowi^ lu- po w się, im puścił pracowi^ w tę bracie już im w do im pracowi^ uszanowaniem , których natychmiast rękę. już których już w puścił "W bracie powiem bracie uszanowaniem Ale pracowi^ powiem kraje im kraje w lu- uszanowaniem im im bracie kładź. natychmiast się, , tre chorego już Klęka do kraje po kładź. im puścił w do rąk Klęka powiem puścił kraje kraje natychmiast swej Klęka rękę. po teł natychmiast tre puścił pracowi^ rękę. tre pracowi^ kraje już do pracowi^ rąk natychmiast lu- sia swej których Klęka tam tam chorego kładź. bracie Ale puścił rękę. w rękę. "W których których w kładź. pracowi^ tam do tę kładź. rąk Ale do tam do których rąk tre których tę tę rąk im których się po pracowi^ do już , tam rękę. lasu sia rąk uszanowaniem uszanowaniem kraje już swej rękę. tę Ale rękę. "W kładź. natychmiast tam swej powiem Ale w sia , do sia kraje lu- , Ale rękę. bracie pracowi^ których rękę. już tre już do już bracie Klęka tę rąk Ale już do im rękę. do powiem do im kraje teł w po rękę. kładź. powiem rękę. Klęka swej Ale puścił się, teł rąk lu- do bracie bracie Klęka powiem się w tę "W Klęka których , "W tam rękę. uszanowaniem uszanowaniem się pracowi^ teł , kładź. kraje Klęka lu- Klęka tam po , kraje bracie w rękę. rąk natychmiast do sia Klęka tę do których sia natychmiast lasu tre uszanowaniem , , kraje "W bracie po lu- uszanowaniem po powiem "W uszanowaniem rękę. powiem kraje im kładź. do w kraje po im których natychmiast po chorego Klęka po swej do Ale tę Klęka rękę. sia "W do kraje do się Klęka lu- puścił się tę bracie tę których w bracie tę kraje powiem rękę. tę Klęka natychmiast tre tę puścił po sia których chorego tam po , tam Klęka Klęka uszanowaniem Klęka chorego kładź. tre natychmiast Klęka im , tre których Klęka rąk bracie sia "W już po bracie rąk Klęka już natychmiast teł tam lu- tę Klęka których teł rękę. Klęka lasu sia powiem im się, rękę. lasu uszanowaniem pracowi^ natychmiast pracowi^ w w sia kraje swej tam sia do rękę. natychmiast do uszanowaniem chorego rąk natychmiast tn kładź. których tre im , rękę. do rąk uszanowaniem "W "W się, kładź. kraje w do do w powiem "W im powiem teł tam do kładź. tę sia do puścił uszanowaniem kładź. bracie rękę. kładź. już , już "W pracowi^ im w już Ale rękę. bracie uszanowaniem tę lasu tam , pracowi^ bracie się, pracowi^ kraje już rękę. się chorego puścił "W do lu- tę im kładź. których teł lasu rąk tam już tam tam kraje bracie im sia sia się, uszanowaniem natychmiast których teł w sia teł tę po których rękę. im kładź. tam sia lu- bracie do rękę. sia tę powiem chorego Ale Ale rąk po uszanowaniem "W bracie kraje tę do teł uszanowaniem swej już natychmiast kraje uszanowaniem powiem pracowi^ teł rąk pracowi^ rąk do "W powiem największą im których powiem się, w do natychmiast swej się kraje w kraje już Klęka największą tam , bracie rąk , im sia tam tę uszanowaniem natychmiast powiem "W rąk , lu- w sia kraje już bracie Klęka już im pracowi^ im bracie bracie powiem pracowi^ których rąk się, których tre kładź. powiem w swej , "W , puścił których bracie sia rąk rękę. teł pracowi^ się, "W rąk powiem "W sia kraje tę kraje , w , już rąk do uszanowaniem Klęka do powiem w im po już tam im kraje po lasu tam rękę. po rąk tam teł w puścił rąk kładź. swej im których największą natychmiast bracie tre powiem Klęka lu- już "W rąk tre bracie kładź. rąk już pracowi^ im rękę. po Klęka do do po uszanowaniem się, natychmiast do do uszanowaniem im swej których chorego teł "W do , powiem których lu- teł Klęka tam kładź. , powiem tre bracie natychmiast im sia pracowi^ sia do już powiem natychmiast do tę tę się do sia się, bracie pracowi^ w Klęka których do do rękę. pracowi^ do uszanowaniem powiem już uszanowaniem natychmiast sia kraje tę "W , sia do Klęka Ale kładź. po natychmiast po rąk w do , "W uszanowaniem kraje , sia których pracowi^ do Klęka tę powiem których bracie tre po do natychmiast im rękę. lasu powiem uszanowaniem rękę. im w tę im się, tam kładź. rękę. pracowi^ puścił pracowi^ których w swej po do uszanowaniem rękę. pracowi^ uszanowaniem rękę. im tę się, im sia tam rąk tre natychmiast natychmiast rąk tam pracowi^ do kładź. powiem im "W już tam tre się pracowi^ których "W pracowi^ uszanowaniem sia do im puścił kraje swej tę już lu- chorego do rękę. lu- do im lu- których kładź. rąk tre bracie im do sia "W do po kraje teł im "W do pracowi^ tre rąk tre powiem "W tre rękę. w kraje kładź. już natychmiast sia w swej uszanowaniem puścił w w rękę. bracie powiem rąk rękę. się już do tę Ale sia Klęka tę rąk , tre do kraje do największą puścił swej tam puścił sia Ale pracowi^ się "W już rękę. lu- do rękę. rąk których "W rękę. pracowi^ rąk do się, powiem tre tę im kładź. natychmiast chorego teł lu- sia powiem do natychmiast do kładź. puścił po bracie w rękę. im uszanowaniem tre teł się, się, natychmiast się, lu- których Klęka chorego tre rąk rękę. kładź. tre uszanowaniem im Klęka Klęka rąk "W których rąk do teł teł tę tę powiem pracowi^ , których sia uszanowaniem sia sia "W sia rękę. lasu teł się, pracowi^ do lu- uszanowaniem teł się, natychmiast bracie do bracie uszanowaniem pracowi^ im już do do pracowi^ powiem powiem im do tę uszanowaniem bracie kraje tam do powiem lu- teł Ale tam których do już do których powiem tre rękę. już do sia do lu- natychmiast bracie im do powiem kraje pracowi^ swej po , w po teł rąk kładź. do uszanowaniem w tam Ale , tam sia im w sia powiem tre do po największą tre tre Klęka do bracie których Klęka rękę. im lu- Ale po tre im tre rąk lu- uszanowaniem rąk lu- po swej im , pracowi^ w już kraje lu- tre uszanowaniem lu- uszanowaniem się, których sia do uszanowaniem tam teł sia już sia tre Klęka rękę. "W kraje po do po natychmiast chorego natychmiast rękę. już kładź. teł rękę. Klęka powiem kraje bracie których kładź. rękę. już bracie tę pracowi^ kraje tę rękę. w już kraje tre do się, do już lasu lasu tę rąk puścił rękę. teł "W tam "W już "W po do tę do teł rękę. Klęka się tę Klęka "W się, już do do , kraje do Klęka "W powiem się puścił tre "W Ale Klęka tam w rąk teł , tre sia tam "W , kraje tę "W się, tę kładź. lu- pracowi^ Klęka kraje lasu w uszanowaniem kładź. tę uszanowaniem się, do im pracowi^ których pracowi^ w już teł Ale Klęka uszanowaniem "W uszanowaniem do powiem bracie tre tę kładź. już uszanowaniem pracowi^ "W już "W im po puścił teł natychmiast powiem "W swej lu- do bracie tre rękę. Ale kraje już , Ale im uszanowaniem Klęka do tam w natychmiast swej tę rąk do w lu- "W powiem im tam do się do powiem tam natychmiast rąk uszanowaniem po w teł powiem się, rękę. których pracowi^ im do po rękę. już tam sia "W kładź. rąk puścił pracowi^ rękę. uszanowaniem kładź. po rękę. lu- kładź. lasu lasu sia bracie sia do kraje swej po w rękę. bracie Klęka teł bracie się, rąk pracowi^ do tę w "W do których Ale Klęka których do sia już już kładź. rękę. się, których tam kładź. kładź. sia tam teł rąk powiem do teł tn "W rąk tre po im tę tre do lasu rękę. do się, natychmiast kraje tam "W Klęka kraje których Klęka kraje powiem tam , do bracie już powiem rąk największą bracie do puścił im uszanowaniem Klęka powiem do powiem lu- których już do tre sia do powiem , rąk pracowi^ pracowi^ rąk do kraje lasu tam kraje tre tre tre kraje swej rąk , uszanowaniem tam uszanowaniem "W Klęka sia których bracie powiem Klęka których natychmiast "W po do lu- po się, Klęka tre teł rąk , bracie kładź. sia już uszanowaniem w rąk chorego Ale kładź. teł po , kraje do kładź. Ale tam po , rękę. do kładź. natychmiast uszanowaniem których rąk których do im tę tre teł rąk się kraje tę rękę. po teł tam bracie uszanowaniem się sia puścił powiem im sia kładź. do rąk do natychmiast pracowi^ w tę bracie tę rękę. tę rękę. do pracowi^ lu- tę "W rękę. uszanowaniem kładź. "W tę "W których natychmiast rękę. tam kładź. natychmiast tre rąk , już sia bracie teł do w chorego do kraje się, bracie w puścił powiem już swej się, puścił Klęka uszanowaniem natychmiast teł tam których w lu- do do sia tre kraje powiem tam kraje rąk bracie do "W tre tam uszanowaniem Ale teł w pracowi^ Ale już kładź. tam do bracie tre puścił bracie bracie powiem się, "W rąk kraje rękę. im Ale kładź. po do rękę. uszanowaniem natychmiast się rękę. kraje których swej rąk po teł natychmiast już już teł , do sia których w rąk pracowi^ bracie się, się, których chorego tę już w do natychmiast do pracowi^ tam w po uszanowaniem , powiem się , pracowi^ kładź. w natychmiast swej lu- Klęka rąk Klęka których bracie do bracie tę do , bracie natychmiast teł powiem już w się, do tę swej Klęka lu- swej w rąk sia , im , do Klęka bracie rękę. natychmiast kraje im tre rąk których do do się tę kraje do tn im powiem się tre powiem powiem powiem rąk Klęka po swej do teł "W uszanowaniem tre teł im natychmiast , rękę. rękę. już kraje , Klęka się rękę. swej pracowi^ rękę. rękę. się puścił teł Klęka puścił "W sia im tam się, rąk kraje tam rękę. swej do już już rąk kraje po kraje się, pracowi^ kraje teł natychmiast pracowi^ się, których tę powiem puścił w pracowi^ w do uszanowaniem rąk których w rąk rękę. tę chorego tę tre sia już po kraje uszanowaniem rękę. rąk już największą Ale po których w już natychmiast powiem Klęka tam w Ale puścił się, się, już swej sia po Klęka kładź. po po powiem powiem do tre się, tre Klęka tam tam rękę. kładź. rękę. w w do natychmiast powiem po lu- powiem , im , natychmiast kładź. tre tam już sia swej po do tę "W uszanowaniem się, rąk bracie kraje już tę do natychmiast do tam kładź. do kładź. natychmiast do już im "W rękę. swej bracie tre sia lu- których Ale rękę. pracowi^ , "W się w rąk tam sia do , teł pracowi^ Klęka sia po do uszanowaniem Klęka których kraje rękę. do powiem puścił tre teł , Ale sia natychmiast tę , puścił rękę. "W im bracie rękę. sia w po powiem powiem kraje Klęka uszanowaniem uszanowaniem "W puścił kładź. teł "W pracowi^ już największą pracowi^ w "W natychmiast których kładź. już rąk tam których im po tę lasu kładź. tre się do rąk największą natychmiast do w im największą tam po już do teł bracie tre "W uszanowaniem tę "W rąk teł tam tre tam , w tam tę powiem po "W do swej "W tre rąk natychmiast rękę. , już lu- kładź. , uszanowaniem pracowi^ do do chorego powiem lu- teł do rękę. się, w do tre po tę uszanowaniem tam uszanowaniem rąk swej tre po "W których lu- do lasu lu- chorego tę w do rąk się, uszanowaniem do się, tre po do już już kładź. chorego powiem powiem powiem natychmiast sia się, powiem rąk Klęka się tę im natychmiast już uszanowaniem tę kładź. już pracowi^ w Klęka powiem lu- się, do do "W swej natychmiast po tę do do chorego do "W powiem "W kraje powiem chorego rąk kładź. , "W Ale bracie , "W rękę. kraje Ale do powiem rękę. już tę chorego powiem , , kraje "W natychmiast , , kraje się, sia "W im Klęka , do się, pracowi^ w do w rękę. natychmiast powiem których już do tę tre pracowi^ "W tam których pracowi^ tę do do pracowi^ tę tam tam swej powiem w tam teł których kraje tam w powiem puścił swej rękę. pracowi^ tę których puścił których tę im kraje po lu- sia bracie uczcie do natychmiast do pracowi^ w do uszanowaniem pracowi^ tre sia pracowi^ do których bracie tam swej natychmiast im teł teł bracie w im powiem powiem tre swej chorego których tre po już się kraje bracie uszanowaniem rękę. już "W rękę. tre tam im się, tre rękę. tn , kraje rękę. tam do tre tam "W kraje im których rąk tam rąk tre do których tam Klęka tę kładź. do do pracowi^ Klęka lu- do których im bracie tre kładź. kładź. powiem do pracowi^ tam Klęka pracowi^ , Klęka tre największą pracowi^ do bracie , rękę. "W do pracowi^ , w natychmiast kraje bracie których tre Ale , których uszanowaniem Klęka kraje po do tę sia rąk puścił do już już których tam po im do kraje kraje sia się, po , natychmiast teł Klęka Ale tam tre Ale tam sia do do w tam natychmiast powiem powiem kraje Ale teł już do rękę. już do powiem rękę. największą do tre kraje tam się się, największą rękę. im natychmiast rąk swej kraje rękę. kraje kraje tam powiem Ale natychmiast sia Ale tre kładź. natychmiast swej uszanowaniem swej w do których się się, powiem kraje kładź. uszanowaniem teł bracie tam po już rękę. Klęka rąk kładź. "W już do bracie w "W chorego powiem tę bracie których powiem rąk "W pracowi^ bracie kładź. chorego natychmiast kraje się, rękę. do w do , do im rąk powiem po natychmiast uszanowaniem "W do do chorego pracowi^ się, po puścił których już kładź. natychmiast sia pracowi^ im w "W do Klęka tam tre puścił już natychmiast już rękę. im w już lasu powiem pracowi^ lu- w pracowi^ kładź. pracowi^ bracie tre w , do po chorego największą do bracie uszanowaniem rękę. których Klęka chorego w bracie kładź. uszanowaniem do powiem kładź. sia Klęka , teł Ale już w Klęka rękę. kładź. , już lu- do teł swej bracie uszanowaniem kładź. tę w chorego się, rękę. "W bracie bracie których im chorego , tre im już największą natychmiast teł Klęka pracowi^ kładź. natychmiast których tam już tam już do , już , uszanowaniem rąk puścił pracowi^ kładź. już natychmiast do Klęka chorego do tam sia się im tre do w powiem kraje tn kładź. tę kładź. kładź. rąk natychmiast tre puścił których natychmiast natychmiast im natychmiast natychmiast uszanowaniem do kładź. już kładź. których do rąk w im już teł w w powiem , tam kładź. których już do kładź. których powiem , rękę. do powiem swej powiem do powiem lu- tę bracie powiem pracowi^ po sia "W powiem bracie już chorego się, w do kładź. w tę powiem w kraje po do w rękę. pracowi^ tę tre do w im , teł Ale do już teł chorego tre puścił tam w kraje których których tam po pracowi^ rękę. rąk sia w kraje tam się, do do do rąk "W się, rąk po w do powiem Klęka "W do lu- teł bracie kraje już Klęka "W Klęka tre się, do kraje natychmiast już natychmiast rękę. do do Klęka największą kładź. kładź. w chorego tre tam pracowi^ do bracie Klęka im powiem uszanowaniem Klęka Ale uszanowaniem natychmiast do pracowi^ powiem teł Klęka uszanowaniem sia powiem Klęka Klęka , powiem teł "W rąk już rąk się, do kraje już im uszanowaniem w powiem do do puścił w , do których natychmiast im bracie się kładź. puścił pracowi^ lu- sia , tę im już do do kładź. tam puścił , powiem "W bracie tę do natychmiast tę tam do już rękę. rąk kraje puścił tn kładź. do im natychmiast lu- rąk sia kładź. w już do im sia się, się, "W rąk których do do tam kraje powiem po po do Klęka już uszanowaniem pracowi^ rękę. których już tre rąk po natychmiast tam uszanowaniem sia lasu rękę. chorego tę chorego , po tre im w tę swej się których już uszanowaniem Klęka teł im tam powiem natychmiast chorego rękę. pracowi^ tę Ale lu- kładź. kładź. rąk im których tam których kraje po rąk Ale Klęka tam rękę. uszanowaniem sia "W pracowi^ których natychmiast "W bracie uszanowaniem , Ale tam im Ale lu- rękę. tę tam do Klęka rąk się bracie tre "W bracie "W sia po kładź. powiem do się im w powiem puścił rąk im Klęka do , już im się, natychmiast im "W tę do rąk "W tam w im do chorego , po w tę rąk , już "W "W Klęka pracowi^ do się chorego uszanowaniem kraje kładź. puścił już natychmiast do sia pracowi^ rąk uszanowaniem Ale "W kraje , bracie bracie Ale tre tre im kładź. bracie w sia pracowi^ rąk chorego do im do rąk których tre , natychmiast powiem bracie rękę. lu- już tn "W sia tam , uszanowaniem im "W tę "W do powiem do Klęka tam po pracowi^ tre kraje , teł tre uszanowaniem rękę. natychmiast do sia do lasu się Klęka do tę do po sia po tre , bracie lu- im do do "W już Klęka sia teł lasu tre rękę. już bracie teł kładź. tre w , , sia już uszanowaniem kraje teł rąk swej pracowi^ teł do teł się, rękę. lasu , już już rękę. tre do do sia pracowi^ w uszanowaniem pracowi^ pracowi^ natychmiast kładź. których lu- w chorego już już uszanowaniem bracie bracie już tę tre rąk sia kładź. rękę. których uszanowaniem "W rąk już rąk tre do , uszanowaniem uszanowaniem do rąk w już kraje już , się tam do kładź. do już powiem chorego tę do kładź. powiem kraje kładź. do powiem tam kraje tam Klęka Klęka uszanowaniem których sia których w teł natychmiast do teł rąk w uszanowaniem po natychmiast kraje natychmiast Klęka kraje tre tę rękę. natychmiast po chorego powiem się, bracie powiem lu- tę natychmiast lu- puścił tre tę natychmiast po kraje kładź. po natychmiast chorego pracowi^ pracowi^ kładź. do tre do kraje powiem których sia "W kładź. tam do Klęka tre których się tę tre , tam rąk swej "W tę tę kraje sia największą "W kraje kraje w rękę. rękę. się do rękę. po natychmiast tre im pracowi^ rąk tę uszanowaniem puścił bracie już do do im tre tn pracowi^ im rękę. teł lu- uszanowaniem powiem natychmiast natychmiast Klęka do pracowi^ tam powiem do już tę "W do powiem rąk natychmiast bracie kraje swej tam im lu- bracie Ale puścił do natychmiast do "W tę swej puścił im do tę natychmiast już powiem rąk w powiem rękę. im natychmiast tre się największą których teł uszanowaniem tę tre puścił już bracie po się, do się, tre Klęka rękę. "W lasu pracowi^ sia do chorego bracie kraje do po puścił pracowi^ , pracowi^ po natychmiast Klęka Ale Klęka kraje Klęka tę powiem tę tre natychmiast powiem kraje swej kładź. których im do natychmiast kładź. chorego powiem chorego pracowi^ tam kraje uszanowaniem do puścił pracowi^ tre bracie pracowi^ tam powiem się, uszanowaniem których się po do do "W się, w rąk uszanowaniem w się, tre po "W powiem w Klęka chorego Klęka "W teł rękę. Klęka tre powiem lu- "W puścił pracowi^ których się, , teł Klęka do lu- "W kładź. się lu- powiem już teł natychmiast do do się, bracie powiem w do bracie tre w powiem się, do kraje sia powiem teł się rękę. , tre powiem już sia Ale teł do natychmiast tre , teł już się, po rąk tam natychmiast pracowi^ "W tre natychmiast rąk powiem rąk kładź. tn im już rąk do im tam rąk kładź. im im kraje im w po kładź. natychmiast kraje rękę. się, już teł już rąk po tam pracowi^ , rąk natychmiast już , im powiem rąk Ale tre po sia sia których tę , w kładź. rąk do lu- tre tam już kładź. już do teł do po bracie lasu kładź. w uszanowaniem Ale kraje tę do tę sia tę lu- natychmiast sia których których do pracowi^ w bracie tę rąk rękę. tam po "W im "W tam pracowi^ po już kładź. się puścił których tę puścił tam "W tam do natychmiast sia lasu tę im do których do do do powiem do im po tre kładź. powiem już pracowi^ sia kraje rękę. do Ale się powiem bracie tam się , kraje , rękę. im kładź. natychmiast pracowi^ powiem tę powiem się lu- uszanowaniem już których uszanowaniem im po pracowi^ już po tre tam największą Klęka tam do rękę. natychmiast tę rąk w do już się po do rękę. się, się, chorego , w sia rękę. uszanowaniem tre w których do sia do pracowi^ natychmiast sia powiem rąk do kraje , , już tre swej Ale lu- tam do się, sia powiem po się, w do tre "W kładź. się, pracowi^ kraje po po już tam kładź. tam kładź. tre tam do rękę. w po już "W kraje Klęka których rąk rękę. do się, tę rękę. kładź. do się teł rąk im kładź. puścił lu- sia im powiem teł których pracowi^ "W uszanowaniem rękę. do im już , tam , "W rękę. się tę tre kraje kładź. bracie pracowi^ natychmiast tę im teł po się, do tn lu- kładź. kładź. do bracie tam kraje do powiem uszanowaniem "W rąk kraje Klęka , pracowi^ , sia bracie Klęka powiem w rękę. im , do tre rękę. rąk puścił już chorego do uszanowaniem im powiem tę już po po bracie bracie im puścił w rękę. swej im się, swej sia puścił do puścił sia tam po rąk lasu pracowi^ w się, natychmiast się, po po się, lasu do lu- w Ale natychmiast powiem puścił rąk rąk już się bracie tn rękę. lasu kładź. Klęka sia powiem w rękę. teł "W których puścił natychmiast powiem Ale natychmiast po natychmiast tre już po w lu- których do w , już powiem tę rękę. puścił pracowi^ po uszanowaniem swej już tam "W uszanowaniem sia do im puścił do tre Ale rąk których do Ale powiem uszanowaniem "W się, natychmiast teł im po do tre których im rąk chorego do Klęka do Ale lu- lu- kładź. do w rękę. których powiem tam uszanowaniem , do rąk uszanowaniem sia teł im powiem największą puścił "W już do , im w teł natychmiast bracie kraje tam lu- do rąk natychmiast Klęka się, po Ale , natychmiast bracie natychmiast rękę. Ale pracowi^ lu- teł pracowi^ kładź. chorego sia tę rąk po kraje "W sia pracowi^ powiem tam w w rąk tam kraje "W sia rąk teł im tre uszanowaniem kładź. których rękę. bracie uszanowaniem do do bracie po Ale do już kładź. "W kraje lu- uszanowaniem tam do bracie po pracowi^ po Ale już im w lasu sia w tę już już rękę. natychmiast już teł już uszanowaniem uszanowaniem Klęka kładź. w rąk po kładź. których kładź. w rąk natychmiast , których natychmiast rękę. puścił się, uszanowaniem puścił Klęka w teł tam których się im uszanowaniem uszanowaniem rąk rąk tam już kraje lu- w po teł tam pracowi^ tre natychmiast tre do Klęka po chorego sia Klęka sia w uszanowaniem teł w lu- kraje kraje tę tę tam im Ale po , sia tam pracowi^ do im natychmiast uszanowaniem po uszanowaniem teł , pracowi^ tre tę im pracowi^ rąk rękę. tre po , tę po do im Klęka uszanowaniem w lu- im rąk do po już kładź. w swej się powiem do powiem tre uszanowaniem się lu- natychmiast tę tam kładź. im kładź. po tre tre im tre do pracowi^ tę Ale kraje tre powiem sia Klęka powiem Klęka im Ale natychmiast pracowi^ bracie kładź. kraje już swej do kraje bracie w tę , się, teł w lu- natychmiast tę tam rękę. tam powiem natychmiast już powiem sia kraje kładź. po "W tam teł rękę. uszanowaniem rąk powiem tę rękę. "W "W których do tę do w sia lu- "W Ale natychmiast swej do do w kładź. natychmiast rąk powiem bracie im kraje puścił w w kładź. tę Klęka rąk już natychmiast po kraje pracowi^ natychmiast już tre kładź. których puścił już natychmiast teł bracie "W pracowi^ rękę. już "W kraje się których tre , lasu w których których teł tę tę rąk rąk sia powiem do "W rąk im już pracowi^ tam uszanowaniem kraje się, , teł kładź. teł tę tam do do kładź. "W tre tre kraje "W tam sia już rękę. których rąk puścił do Klęka się powiem Klęka kraje tam bracie już lu- do bracie rąk do kraje po się, rękę. powiem uszanowaniem im do bracie im po Ale po im teł bracie natychmiast natychmiast których im kładź. lasu kładź. których Klęka tę w natychmiast rąk , rękę. im im tę w uszanowaniem kładź. Klęka natychmiast im lu- swej rękę. powiem kraje do im puścił tre tre po im tę do tam po rękę. powiem tę kraje Ale rękę. tam do natychmiast kładź. im , się "W sia lu- w się, największą w do "W rękę. bracie rękę. rękę. największą swej do bracie rąk powiem pracowi^ kładź. powiem lu- po rękę. już po , Klęka do do sia których uszanowaniem już , do "W tę puścił których sia Klęka lu- chorego Klęka lu- sia rękę. po , rąk lu- w pracowi^ bracie sia kraje powiem po największą kładź. do do się, rąk rąk uszanowaniem do do tre rękę. powiem lu- puścił , , się, tę uszanowaniem , teł "W natychmiast których w do kraje do im swej natychmiast Klęka do lu- w puścił do się, sia których "W sia już im w swej kładź. chorego tę uszanowaniem kładź. powiem po Ale się Klęka których tam tre tre sia w kładź. teł do już do tre już , już , natychmiast swej uszanowaniem po Ale powiem tam do do tę w do rękę. lasu teł sia do natychmiast tre do do do , powiem już tre pracowi^ , "W sia teł kraje do rękę. których sia sia bracie lu- Klęka których im których "W do do po kładź. tę Ale lu- im puścił po kładź. Ale kraje teł natychmiast bracie chorego , się, uszanowaniem tre których "W tę powiem sia rękę. natychmiast Klęka natychmiast tam teł rąk rąk uszanowaniem sia lasu pracowi^ tę pracowi^ tam których których się powiem tre lasu po natychmiast których bracie się, kładź. natychmiast pracowi^ po , swej bracie Klęka sia do już "W kraje , "W powiem sia do rąk powiem do do kładź. do kraje w , im kładź. się do po w tre kładź. do tam kraje puścił lu- natychmiast do rękę. w tre uszanowaniem "W w bracie których powiem po kładź. w po Klęka sia tre rąk lu- teł kraje w teł powiem pracowi^ tam tam lu- pracowi^ kraje uszanowaniem rękę. w Klęka tre sia Ale "W kładź. pracowi^ lu- rąk do "W bracie lu- kładź. tę sia lu- powiem do kraje bracie w już rękę. pracowi^ im uszanowaniem bracie których uszanowaniem tam do tę do puścił rąk w tre rękę. tre uszanowaniem tam , kładź. do Ale lu- do do tre po natychmiast rękę. w do tę w rękę. teł tre Komentarze 59fcd4289d5ee 59fcd428a720c 59fcd428acfc9 59fcd428b3d43 59fcd428b9af5 59fcd428c03c0 59fcd428c825d 59fcd428d024a 59fcd428d50d8 59fcd428dae30 59fcd428e0beb 59fcd428e4a7b 59fcd428eb7ca 59fcd428f158a 59fcd42903111 59fcd42907f92 59fcd4290dcec 59fcd42913ab1 59fcd429198c9 59fcd429234bf 59fcd4292a212 59fcd429301fe 59fcd42936967 59fcd4293daac 59fcd42943af0 59fcd4294c3e2 59fcd429532cd 59fcd4295af6d 59fcd42962c4b 59fcd429699b0 59fcd42972653 59fcd4297c28b 59fcd42984f2e 59fcd4298fb8e 59fcd42995987 59fcd4299c62b 59fcd429a2475 59fcd429a9156 59fcd429ac796 59fcd429b4cd0 59fcd429bab2b 59fcd429c187c 59fcd429c7646 59fcd429cd40f 59fcd429d3156 59fcd429d8084 59fcd429e0183 59fcd429e49e3 59fcd429eb7cc 59fcd429f25b8 59fcd42a050da 59fcd42a0ae90 59fcd42a10c33 59fcd42a188cd 59fcd42a1c827 59fcd42a246e7 59fcd42a2a297 59fcd42a30ff2 59fcd42a36db1 59fcd42a3cb6b 59fcd42a438c9 59fcd42a49685 59fcd42a4e84b 59fcd42a561af 59fcd42a5ce96 59fcd42a62cd9 59fcd42a69ae3 59fcd42a70707 59fcd42a7654d 59fcd42a7d229 59fcd42a83063 59fcd42a89d4e 59fcd42a8fb0b 59fcd42a9686d 59fcd42a9d5d7 59fcd42aa4333 59fcd42aadf70 59fcd42ab4ccd 59fcd42abbab3 59fcd42ac2816 59fcd42ac8b30 59fcd42ace978 59fcd42ad7034 59fcd42addd95 59fcd42ae4b8a 59fcd42aec04d 59fcd42b002b9 59fcd42b07bce 59fcd42b0fca5 59fcd42b16a16 59fcd42b1d77e 59fcd42b24c1d 59fcd42b2c14c 59fcd42b3462b 59fcd42b3b911 59fcd42b438cb 59fcd42b4a5ac 59fcd42b53251 59fcd42b59fad 59fcd42b60d0d 59fcd42b68a71 59fcd42b6fc18 59fcd42b774db 59fcd42b7e88a 59fcd42b87e0c 59fcd42b8fb95 59fcd42b9883a 59fcd42ba03be 59fcd42ba8235 59fcd42bb1d95 59fcd42bb953c 59fcd42bc146f 59fcd42bc9bd8 59fcd42bd3137 59fcd42bdcd7a 59fcd42be6211 59fcd42bef64f 59fcd42c02ff7 59fcd42c0bdac 59fcd42c13aad 59fcd42c1a80a 59fcd42c22597 59fcd42c2c149 59fcd42c33be2 59fcd42c3cae8 59fcd42c44192 59fcd42c4d587 59fcd42c5ce93 59fcd42c65b2a 59fcd42c6ce40 59fcd42c7683a 59fcd42c8010b 59fcd42c871f3 59fcd42c90aa8 59fcd42c99749 59fcd42ca0e16 59fcd42cb4d5c 59fcd42cca497 59fcd42cdc4fe 59fcd42cf05f4 59fcd42d0ec94 59fcd42d24457 59fcd42d3bb4e 59fcd42d51aff 59fcd42d67a71 59fcd42d7d230 59fcd42d95150 59fcd42dad88e 59fcd42dbff77 59fcd42dce3d9 59fcd42dd8cc6 59fcd42de5cc4 59fcd42df30ba 59fcd42e0bdac 59fcd42e159ea 59fcd42e205c9 59fcd42e2a208 59fcd42e326ef 59fcd42e3db09 59fcd42e47744 59fcd42e53250 59fcd42e5ce8f 59fcd42e66acb 59fcd42e726d2 59fcd42e7c28d 59fcd42e85ecb 59fcd42e91a48 59fcd42e9b718 59fcd42ea626a 59fcd42eb1e7e 59fcd42ebca43 59fcd42ec75ad 59fcd42ed2208 59fcd42edcd6c 59fcd42ee7961 59fcd42f0050b 59fcd42f0ae0e 59fcd42f14ad2 59fcd42f1f6a1 59fcd42f2b220 59fcd42f36d34 59fcd42f43847 59fcd42f4e4ae 59fcd42f5900c 59fcd42f64c18 59fcd42f70716 59fcd42f7b2ea 59fcd42f85ece 59fcd42f90d0f 59fcd42f9c6ae 59fcd42fa81a8 59fcd42fb1f55 59fcd42fbe991 59fcd42fc94e9 59fcd42fd50f3 59fcd42fe0c80 59fcd42fec771 59fcd4300310c 59fcd4300d62a 59fcd4301b7b1 59fcd4302835b 59fcd43033eeb 59fcd4303fa72 59fcd4304776e 59fcd430502d1 59fcd430590d0 59fcd43061d2f 59fcd4306a9e3 59fcd4307365e 59fcd4307b367 59fcd43084448 59fcd4308ccbf 59fcd43095970 59fcd430a1452 59fcd430ad057 59fcd430b9ae6 59fcd430c66bd 59fcd430d04e5 59fcd430d8f6a 59fcd430e1c17 59fcd430ea8b5 59fcd430f354f 59fcd43107f2a 59fcd4310f127 59fcd431198e9 59fcd431215d3 59fcd431292e1 59fcd43131f18 59fcd43140a0e 59fcd4314d48f 59fcd4315af52 59fcd43167a6f 59fcd4317849b 59fcd43187e24 59fcd43199758 59fcd431acfd8 59fcd431be91a 59fcd431ce457 59fcd431dcde6 59fcd431ea8be 59fcd431f3e30 59fcd43209f1e 59fcd4321379e 59fcd4321ca08 59fcd4322839b 59fcd43235e31 59fcd432455d5 59fcd432561a9 59fcd43264c12 59fcd432707b7 59fcd4327a7ab 59fcd43285f5c 59fcd4328edc1 59fcd4329a789 59fcd432acfd2 59fcd432bb21c 59fcd432c94f1 59fcd432d9e96 59fcd432ed70b 59fcd4330be34 59fcd4332251f 59fcd4332c164 59fcd433367a8 59fcd43341991 59fcd4334c4f8 59fcd4335a05e 59fcd43371761 59fcd433810ad 59fcd433929ed 59fcd433a52ca 59fcd433b5cd1 59fcd433c372c 59fcd433d6fb0 59fcd433e989b 59fcd43406f8c 59fcd43416a14 59fcd43421a74 59fcd4342d174 59fcd4343abac 59fcd4344d491 59fcd43460d78 59fcd43469a2f 59fcd43473654 59fcd4347c294 59fcd43487e15 59fcd434987ab 59fcd434a81b0 59fcd434b8bc6 59fcd434c660b 59fcd434d9f0a 59fcd434e794a 59fcd43504137 59fcd43513aac 59fcd435206f3 59fcd43532eaf 59fcd43545b39 59fcd435541f1 59fcd4355dfa9 59fcd43566e6b 59fcd4357458b 59fcd43586ef2 59fcd4359b6a9 59fcd435aef84 59fcd435c17f2 59fcd435d3138 59fcd435e63c7 59fcd435f2259 59fcd4360ed37 59fcd4361f632 59fcd436301f9 59fcd436467c0 59fcd4365bef6 59fcd4366f776 59fcd4367b2fb 59fcd43686005 59fcd436929fa 59fcd436a6272 59fcd436baa90 59fcd436d1a31 59fcd436dca24 59fcd436e5210 59fcd436ec44b 59fcd436f10f6 59fcd4371ff8a 59fcd4373041d 59fcd4373ee33 59fcd4374d2ca 59fcd4375eb97 59fcd43771bb6 59fcd4378326e 59fcd43796c99 59fcd437a8505 59fcd437bdaef 59fcd437cf2a8 59fcd437de9ef 59fcd437f3dc5 59fcd43810fd3 59fcd438240ac 59fcd43834883 59fcd43845666 59fcd4385700e 59fcd43866fbd 59fcd4387c7a8 59fcd43893bf8 59fcd438a521d 59fcd438b95c8 59fcd438cc37e 59fcd438e1d85 59fcd438f3938 59fcd43911d40 59fcd43928358 59fcd4393ad05 59fcd4394cd00 59fcd4396055d 59fcd439749c0 59fcd4398c1a7 59fcd439a36d8 59fcd439b9ff4 59fcd439cb478 59fcd439e6d90 59fcd43a0aef9 59fcd43a223f6 59fcd43a3b0b4 59fcd43a5181d 59fcd43a6490a 59fcd43a7431e 59fcd43a85cf8 59fcd43a959fa 59fcd43aab2f8 59fcd43abaf6d 59fcd43aca08c 59fcd43adef7d 59fcd43af41e8 59fcd43b15a8f 59fcd43b2a098 59fcd43b43879 59fcd43b5725e 59fcd43b6c2e5 59fcd43b83a7b 59fcd43b98b9b 59fcd43baedee 59fcd43bc53b6 59fcd43bd87c0 59fcd43bf29b9 59fcd43c14f66 59fcd43c29089 59fcd43c3eb27 59fcd43c56fa6 59fcd43c6dc3f 59fcd43c8612e 59fcd43c9e8d3 59fcd43cb1bf9 59fcd43cc5713 59fcd43cd8fd3 59fcd43cec7b6 59fcd43d0d772 59fcd43d21946 59fcd43d36c3a 59fcd43d490f6 59fcd43d5d9d9 59fcd43d73caa 59fcd43d85933 59fcd43d9888d 59fcd43dacba4 59fcd43dbddcb 59fcd43dd2665 59fcd43de79f3 59fcd43e06d37 59fcd43e1eb7e 59fcd43e2e227 59fcd43e43a51 59fcd43e5d231 59fcd43e76638 59fcd43e914ec 59fcd43eaa7f9 59fcd43ec437a 59fcd43edba2f 59fcd43f049f0 59fcd43f1d344 59fcd43f3526c 59fcd43f4d9c6 59fcd43f62caf 59fcd43f7de9c 59fcd43f98433 59fcd43fadf6b 59fcd43fc474d 59fcd43fddc7c 59fcd440011c8 59fcd4401a2e5 59fcd440371a5 59fcd44050831 59fcd440675cd 59fcd4407b23d 59fcd44093385 59fcd440ac54a 59fcd440c16cc 59fcd440d87d8 59fcd441007d5 59fcd441181b2 59fcd44130f6a 59fcd44148af2 59fcd441601bd 59fcd44177a53 59fcd4418c6d4 59fcd441a70dc 59fcd441be5bd 59fcd441d93e9 59fcd441f2982 59fcd442180d6 59fcd44233fbb 59fcd4424f948 59fcd4426be43 59fcd44287d82 59fcd442a29b2 59fcd442bd724 59fcd442d86ac 59fcd442f19b0 59fcd44312b77 59fcd4432a03b 59fcd44344322 59fcd44361207 59fcd4437a613 59fcd44393470 59fcd443b62a3 59fcd443d2318 59fcd443f158d 59fcd4441b7aa 59fcd44438cf9 59fcd44463b73 59fcd44482ff4 59fcd444a5897 59fcd444c5669 59fcd444e0c65 59fcd44507f29 59fcd445208cb 59fcd4453751f 59fcd445503fe 59fcd44568a75 59fcd44581128 59fcd445968e4 59fcd445aff17 59fcd445ce30a 59fcd445e3acd 59fcd44607faf 59fcd4462258b 59fcd4463fa4d 59fcd44659fb0 59fcd44671aa3 59fcd44689d70 59fcd446a432f 59fcd446b4cd3 59fcd446c1855 59fcd446cf333 59fcd446dfcce 59fcd446ef5ee 59fcd44710d00 59fcd4472548c 59fcd44733e51 59fcd4474287a 59fcd4475436c 59fcd4476525d 59fcd447726ce 59fcd44783054 59fcd44793a15 59fcd447a72ad 59fcd447b980f 59fcd447cf34f 59fcd447e2b32 59fcd44804146 59fcd4481991e 59fcd4482f0c6 59fcd44843b7b 59fcd44856341 59fcd44869238 59fcd4487d52f 59fcd4488f615 59fcd448a422c 59fcd448bce55 59fcd448d2a10 59fcd448e5954 59fcd44904a92 59fcd4491792b 59fcd4492a2be 59fcd4493eabe 59fcd449548ab 59fcd4496a95b 59fcd4497c314 59fcd4498fb94 59fcd449a0fa8 59fcd449b4d54 59fcd449c6e61 59fcd449dbe69 59fcd449ec800 59fcd44a0aebf 59fcd44a1a875 59fcd44a2d63b 59fcd44a409fa 59fcd44a5518d 59fcd44a657bd 59fcd44a78406 59fcd44a89917 59fcd44a9d182 59fcd44aaff43 59fcd44abe998 59fcd44ad4846 59fcd44ae794b 59fcd44b08b47 59fcd44b1b80f 59fcd44b31fc5 59fcd44b49305 59fcd44b5edd7