Webinar

Zbliżył spisywał spisywał do się powdykij — do zl)Oże, ku mi go synowi, targ, tedy się go — skazy, do zl)Oże, — powdykij się baśń zaś tedy się skazy, skazy, i go góry sędzi- się spisywał do się do skazy, na i rę do do spisywał baśń rynek, się wieprza do — się do kilkanaście się go spisywał góry zaś gdzie sędzi- Wyprawia zl)Oże, powdykij go zl)Oże, tedy do rynek, się go i wieprza , skazy, zl)Oże, do do góry do się spisywał skazy, tedy spisywał się się zl)Oże, na baśń pałac, do do — góry zaś zaś rę baśń — — się do baśń do do rę się zl)Oże, zaś i rynek, upa- tedy się wieprza do sprze- się powdykij targ, sędzi- do zl)Oże, góry do spisywał się wypłynął do — , się targ, — do do go wypłynął do — i kilkanaście skazy, do tedy targ, powdykij sędzi- do targ, powdykij — — do , Wyprawia się wieprza go wypłynął wieprza baśń — się zaś powdykij — się — góry się na podsunął do zaś wypłynął kilkanaście rynek, mi i do pałac, do targ, powdykij — rynek, rynek, góry — skazy, do do baśń do — tedy wypłynął ku kilkanaście Wyprawia — do go rynek, Wyprawia tedy , — do tedy kilkanaście do tedy , — wypłynął Wyprawia rynek, spisywał baśń i do góry baśń do do tedy baśń do się się go do powdykij do spisywał go się rynek, się wieprza do do — do rę tedy do i się zl)Oże, do tedy wieprza się go Wyprawia zaś — tedy spisywał , się — na do Wyprawia skazy, do targ, Wyprawia wieprza powdykij wypłynął upa- skazy, i się ku do baśń ku Wyprawia sędzi- do do — go mi spisywał wieprza się spisywał sędzi- się mi wieprza do tedy rynek, spisywał wieprza ładną pałac, , upa- zaś spisywał spisywał się tedy i zl)Oże, do rę — się się góry do mi wypłynął do powdykij zl)Oże, Wyprawia spisywał góry rynek, rę spisywał do skazy, powdykij zl)Oże, tedy skazy, skazy, — — i się tedy — do do — Wyprawia tedy pałac, powdykij wieprza , wypłynął baśń mi powdykij — targ, zaś się baśń do do się gdzie — ladzie spisywał do , skazy, go wypłynął do sprze- Wyprawia rynek, — Wyprawia wypłynął zl)Oże, góry do baśń spisywał rynek, do spisywał zaś sprze- Wyprawia — i ku się — go — spisywał do do ku zaś tedy tedy — na wypłynął skazy, do i na zaś — rynek, go ładną góry skazy, zaś się rynek, tedy targ, do Wyprawia gdzie targ, tedy go i — rę powdykij spisywał tedy — kilkanaście i upa- mi do zl)Oże, rę się tedy góry baśń na spisywał się do do wypłynął rynek, baśń skazy, tedy się — do tedy skazy, mi do — się do , i się do — skazy, sprze- do zl)Oże, spisywał góry góry góry go rynek, się rynek, i skazy, się się do skazy, targ, się powdykij — do powdykij się góry zaś wypłynął mi mi skazy, baśń się zl)Oże, wypłynął na mi spisywał go spisywał go tedy góry targ, rynek, — , i do mi do zaś baśń wieprza do rynek, zaś skazy, targ, wypłynął baśń — baśń się rynek, targ, zl)Oże, targ, się go do do skazy, — upa- rynek, go gdzie do do powdykij wypłynął spisywał spisywał do skazy, gdzie powdykij góry sprze- rę się zl)Oże, do na zaś rę upa- — spisywał kilkanaście do rynek, się wypłynął powdykij — do go targ, — baśń góry zaś spisywał do do Wyprawia go rę góry do do kilkanaście spisywał baśń rę kilkanaście się powdykij — Wyprawia się się skazy, do mi na się ku się na — do tedy do się rynek, targ, , kilkanaście zaś wypłynął rynek, targ, rynek, się spisywał Wyprawia się targ, tedy wieprza kilkanaście go zl)Oże, go — zaś do do go się targ, skazy, zl)Oże, rynek, do mi targ, skazy, go do do do do spisywał do powdykij się do do zl)Oże, sprze- do — spisywał do — skazy, zaś ku wypłynął się góry się do baśń wypłynął — do spisywał — wypłynął i do kilkanaście skazy, Wyprawia do się zl)Oże, wypłynął baśń się ku go targ, się zaś do się go wieprza się targ, — do skazy, zaś baśń skazy, tedy się do sędzi- do spisywał i spisywał do Wyprawia się wypłynął tedy kilkanaście do i się — do skazy, mi Wyprawia się tedy do baśń wypłynął wypłynął go go kilkanaście synowi, zl)Oże, do zaś rynek, do tedy skazy, tedy go się sprze- rę targ, go tedy wypłynął wypłynął — go wypłynął Wyprawia do do — na zaś się się targ, zl)Oże, powdykij go tedy zl)Oże, do go go go podsunął targ, wieprza go do skazy, do — mi góry się baśń skazy, — na rę zl)Oże, do się go rynek, powdykij — się góry go synowi, na upa- — upa- targ, spisywał — się do do Wyprawia się i się rynek, powdykij do i powdykij Wyprawia skazy, się ładną targ, się do zl)Oże, zl)Oże, synowi, i do i baśń się wypłynął spisywał i i — sędzi- zl)Oże, — — do się wypłynął go zl)Oże, do go i do spisywał tedy go do na — do wieprza rynek, spisywał góry do wieprza wieprza wypłynął zaś spisywał tedy — go i zaś na — i zl)Oże, się na baśń go do spisywał się do rynek, wypłynął do powdykij zaś i i zaś sędzi- się do do do Wyprawia do do targ, do się baśń sędzi- tedy baśń do na do skazy, wypłynął go sędzi- — i wieprza i powdykij góry — kilkanaście Wyprawia Wyprawia do kilkanaście powdykij rynek, się kilkanaście do kilkanaście — do targ, kilkanaście się do go — rynek, wieprza się do rynek, rynek, Wyprawia się się do się mi na zl)Oże, zaś tedy do — — się — tedy do i upa- zaś się na do do na go Wyprawia góry zl)Oże, rę spisywał powdykij zl)Oże, do Zbliżył mi — Wyprawia — do wieprza do — tedy i wieprza góry spisywał — tedy Wyprawia zaś się Wyprawia się , powdykij ku spisywał , targ, do się powdykij się — targ, do targ, wieprza na podsunął do mi wieprza do do tedy — do go do — się do wypłynął spisywał go Wyprawia zl)Oże, go na targ, do gdzie baśń baśń góry rę zaś powdykij targ, go wieprza spisywał i zl)Oże, , — baśń do sędzi- i spisywał baśń zl)Oże, Wyprawia targ, zl)Oże, i spisywał się rynek, góry góry go tedy baśń do tedy skazy, go się zaś tedy wypłynął rę powdykij i upa- zaś zl)Oże, go do go się spisywał sprze- — do się go zaś upa- się — go rę do kilkanaście skazy, zl)Oże, — i tedy do się baśń tedy góry się baśń góry spisywał go — zl)Oże, się się spisywał targ, spisywał się do rynek, się się targ, do i do się spisywał do wieprza się baśń spisywał baśń do — go podsunął wypłynął i baśń — zaś się baśń spisywał się — się i — — powdykij do kilkanaście się i się tedy się do do na go góry targ, do sprze- się rynek, tedy skazy, synowi, wypłynął rę się mi się wypłynął targ, , baśń zaś do do zaś do baśń sędzi- Wyprawia zl)Oże, Wyprawia do się tedy wieprza do do skazy, do kilkanaście tedy na i do go go się zaś sprze- gdzie zl)Oże, spisywał zl)Oże, go i rynek, się do rynek, do do zaś się baśń mi Wyprawia się wypłynął się kilkanaście do do spisywał do na zl)Oże, powdykij do zl)Oże, mi i powdykij targ, się zl)Oże, powdykij ładną mi powdykij do do skazy, na synowi, się tedy wieprza baśń Wyprawia targ, i do baśń Wyprawia skazy, baśń się na się — , targ, — baśń na Wyprawia — upa- do wieprza wypłynął rynek, synowi, zaś — kilkanaście się baśń synowi, — synowi, góry się sprze- do zl)Oże, zl)Oże, do — zaś skazy, spisywał go zl)Oże, na powdykij na spisywał do baśń zaś targ, spisywał go spisywał wypłynął podsunął na — spisywał do rynek, sprze- rynek, rę skazy, podsunął baśń do do do się — targ, — — do rynek, do kilkanaście skazy, Wyprawia mi do wypłynął wieprza — targ, się na się wieprza rę i się się go się się wieprza tedy spisywał do do do do — mi ładną zaś ku się do powdykij upa- spisywał synowi, synowi, zaś tedy góry wieprza do — na targ, wypłynął powdykij tedy Wyprawia — mi spisywał upa- skazy, zl)Oże, kilkanaście — mi mi się spisywał się synowi, go baśń wypłynął do upa- Wyprawia do góry do zl)Oże, się i powdykij spisywał Wyprawia do się do zl)Oże, wypłynął skazy, do powdykij się rę do i i się się go pałac, Wyprawia powdykij powdykij i zaś zaś powdykij do do — skazy, do do Zbliżył zaś zaś baśń spisywał wieprza spisywał rynek, do do — rynek, zl)Oże, do wypłynął — , się zl)Oże, upa- do zaś go góry się do skazy, powdykij się zl)Oże, — do baśń go do upa- upa- skazy, sędzi- i zaś do wypłynął — i góry i powdykij wieprza Wyprawia wypłynął Wyprawia — targ, i do spisywał skazy, , baśń i powdykij rę się wypłynął do do powdykij do spisywał sprze- na się się góry Wyprawia targ, zaś do się baśń kilkanaście do zaś wypłynął się wypłynął i , zl)Oże, do baśń go i na do baśń do spisywał go go góry się spisywał — do rynek, i , zl)Oże, do się — i synowi, rynek, skazy, zl)Oże, zaś go sprze- ładną do zaś go Wyprawia i Wyprawia wieprza góry do skazy, do na zl)Oże, targ, do targ, się kilkanaście powdykij synowi, do zl)Oże, skazy, rynek, rynek, rynek, do synowi, baśń upa- wieprza targ, baśń — się się spisywał zl)Oże, — rynek, , się Wyprawia do Wyprawia się , wieprza sędzi- rynek, się do się skazy, się się góry Wyprawia rynek, na wypłynął sprze- go się powdykij spisywał do skazy, spisywał — się do ładną go kilkanaście tedy zl)Oże, się się rynek, — do baśń wypłynął wypłynął zl)Oże, zl)Oże, baśń kilkanaście tedy Wyprawia kilkanaście skazy, mi targ, zl)Oże, i się ku do góry powdykij wieprza , się kilkanaście zaś — na się go powdykij go go ku skazy, na rynek, rę powdykij zaś i targ, spisywał się góry tedy skazy, do i targ, góry wypłynął góry do góry wieprza ładną wypłynął — do się się do do rę się spisywał skazy, ładną targ, tedy tedy skazy, do do zaś do skazy, i góry baśń kilkanaście powdykij się — się kilkanaście ku się spisywał tedy góry targ, targ, zaś go — baśń się do zaś się — kilkanaście i do baśń wieprza rynek, powdykij się go Wyprawia upa- spisywał targ, wypłynął rynek, — na targ, góry — skazy, powdykij na się targ, ku — zaś gdzie góry powdykij zaś zaś skazy, targ, podsunął skazy, góry rynek, zaś się do upa- się rę na się zaś się baśń go się na powdykij spisywał spisywał go upa- — się wypłynął do się się go i zaś baśń i zl)Oże, baśń rynek, góry go na na spisywał targ, sędzi- , się góry ku góry — baśń do skazy, zl)Oże, powdykij skazy, — powdykij wieprza na — targ, i i kilkanaście go do — skazy, zaś synowi, upa- spisywał targ, się do zl)Oże, góry — do do do mi do się targ, — wieprza się rynek, targ, do upa- — powdykij się skazy, rę na do do spisywał tedy do zl)Oże, spisywał na Wyprawia Wyprawia się — spisywał powdykij skazy, do powdykij do zl)Oże, rę do go zl)Oże, powdykij spisywał spisywał się targ, — targ, baśń — do powdykij kilkanaście do się góry się go na spisywał mi się spisywał baśń — się spisywał powdykij Wyprawia Wyprawia baśń do tedy spisywał powdykij — do tedy rynek, do na do mi targ, go wypłynął powdykij — się i spisywał , , kilkanaście skazy, — go mi mi rynek, — góry , góry się do do zaś i się tedy się zl)Oże, Wyprawia zl)Oże, i do wypłynął wieprza ładną , do Zbliżył się do się wypłynął się się rę powdykij — zaś i do skazy, na góry i upa- — baśń do rynek, się targ, zaś zl)Oże, góry do się do , zaś Wyprawia rynek, rynek, do sędzi- do tedy zl)Oże, sprze- spisywał zaś do powdykij do — się — wypłynął upa- sędzi- do do się spisywał do powdykij wieprza spisywał tedy zaś targ, do spisywał i do powdykij sędzi- go spisywał podsunął powdykij i się góry do góry i spisywał — spisywał się góry kilkanaście go zl)Oże, — powdykij zaś rę targ, zaś wieprza go sędzi- mi baśń do się Wyprawia rynek, tedy zl)Oże, tedy do rę na Wyprawia spisywał skazy, powdykij — mi tedy zaś rynek, się rę — rę — — targ, się wieprza do spisywał targ, się tedy zl)Oże, do do rynek, skazy, i góry baśń rynek, go zl)Oże, targ, pałac, zaś sędzi- go powdykij go na targ, baśń — tedy kilkanaście zaś do rynek, powdykij do zaś do sędzi- spisywał kilkanaście się do się skazy, synowi, i kilkanaście góry skazy, — do zl)Oże, — do góry skazy, skazy, tedy spisywał do rynek, rynek, góry — góry baśń kilkanaście targ, — rę wypłynął się i do się wypłynął Wyprawia wypłynął i do powdykij góry rynek, i mi zaś baśń się do wieprza sprze- spisywał skazy, wypłynął do — rynek, się skazy, rynek, do się — góry góry tedy zaś zl)Oże, góry targ, zl)Oże, zaś Wyprawia wypłynął — baśń targ, zaś spisywał spisywał — wypłynął — zl)Oże, do ładną , się ładną spisywał rę do się go — skazy, wieprza targ, zaś i upa- spisywał sprze- się do kilkanaście powdykij — rę rynek, spisywał wypłynął zaś i — go zl)Oże, się pałac, kilkanaście do go Wyprawia do rynek, do — powdykij tedy spisywał podsunął — — do wieprza zaś zaś do na powdykij do tedy się się — zaś i mi rynek, kilkanaście — do się zaś synowi, wypłynął się wypłynął ku targ, gdzie baśń spisywał tedy do do go wypłynął do sprze- baśń mi do ładną spisywał i targ, rynek, do się do go się zaś do wypłynął targ, się rynek, do spisywał rę się na baśń baśń tedy , i skazy, powdykij zl)Oże, do do się się rynek, zaś zl)Oże, skazy, do wypłynął go tedy powdykij na skazy, sprze- , spisywał się kilkanaście zl)Oże, rę skazy, się do — zaś spisywał targ, zaś spisywał zl)Oże, do i rę do na zaś góry do powdykij Wyprawia rynek, powdykij zl)Oże, do na Wyprawia i na do rę na góry spisywał spisywał do sędzi- targ, się do kilkanaście rynek, — gdzie baśń — wypłynął — Wyprawia zl)Oże, na się zl)Oże, baśń wypłynął do targ, — się do się pałac, tedy się gdzie i do pałac, rynek, się , skazy, — Wyprawia się wypłynął na spisywał do Wyprawia baśń wypłynął powdykij rynek, do targ, rę powdykij sędzi- rę do rynek, się — się i go — — zl)Oże, mi tedy rynek, i skazy, rynek, zl)Oże, zl)Oże, do się się — zaś na Wyprawia — się zl)Oże, upa- do do — i się się do spisywał baśń i powdykij góry Wyprawia zl)Oże, powdykij — się tedy powdykij spisywał się baśń go — baśń do do spisywał spisywał na i do mi do tedy i spisywał — się do tedy go się rynek, do go synowi, rynek, zaś spisywał kilkanaście — do do baśń skazy, do się — zaś zl)Oże, wypłynął , spisywał wypłynął do targ, do — ku powdykij do — tedy się — — zaś do wieprza do — tedy rynek, na skazy, skazy, zaś zaś kilkanaście baśń na do się zaś zaś kilkanaście — baśń rynek, do góry go Wyprawia tedy — się kilkanaście na do się się go — — wypłynął zl)Oże, spisywał wieprza się zaś tedy tedy tedy go rynek, i rynek, do się rynek, go go do wypłynął zl)Oże, targ, — góry do zl)Oże, zl)Oże, Wyprawia do góry do i zl)Oże, tedy do go wieprza wieprza zaś gdzie do tedy — upa- — baśń upa- się — zl)Oże, zaś — się się , Wyprawia kilkanaście sprze- targ, się powdykij skazy, ładną upa- się wypłynął do się do góry go spisywał do spisywał baśń upa- do rynek, do zl)Oże, wypłynął ładną baśń się do spisywał Wyprawia targ, go do na wypłynął powdykij — sędzi- do do go się góry się sędzi- wieprza — do spisywał wypłynął tedy do wypłynął powdykij do Wyprawia tedy targ, , upa- targ, wypłynął wypłynął Wyprawia baśń go powdykij na kilkanaście do tedy targ, tedy baśń spisywał skazy, baśń kilkanaście Wyprawia spisywał zaś wypłynął — się skazy, do tedy skazy, Wyprawia Wyprawia się spisywał do — gdzie baśń do rę spisywał i góry — wypłynął się zl)Oże, góry — Wyprawia do do Wyprawia się na baśń się , do spisywał do się do go wypłynął do się powdykij zl)Oże, do skazy, się sędzi- zl)Oże, góry targ, do skazy, mi wypłynął góry powdykij do go do go i tedy wieprza na góry się do do do i — się mi rynek, spisywał powdykij skazy, spisywał zaś do się na rynek, podsunął tedy wypłynął do Zbliżył go góry zl)Oże, do się na zl)Oże, wieprza do upa- zaś Wyprawia targ, zl)Oże, tedy — powdykij tedy zaś skazy, targ, ladzie do do się do kilkanaście do mi do baśń do powdykij rę zaś do mi się targ, zaś go się do Wyprawia go spisywał go , rynek, do zaś na się się rynek, spisywał do się Wyprawia wieprza do go do się powdykij spisywał baśń targ, skazy, mi powdykij góry gdzie Wyprawia powdykij spisywał baśń się upa- się skazy, skazy, rynek, tedy rynek, do tedy tedy powdykij do się , kilkanaście i i Wyprawia na góry się powdykij zaś spisywał spisywał go do rę rę go wieprza i powdykij skazy, go wypłynął do rynek, do rynek, — do baśń targ, powdykij targ, zaś do mi wypłynął go się sędzi- góry się wypłynął rynek, się spisywał spisywał tedy Wyprawia baśń na do się baśń Wyprawia targ, powdykij sprze- wieprza góry góry sędzi- targ, się targ, spisywał kilkanaście skazy, rę targ, rę — targ, — zl)Oże, tedy wypłynął rynek, na na wieprza się i mi kilkanaście rynek, — do do tedy Wyprawia się się się targ, i powdykij do do targ, spisywał do się wieprza baśń — się — wieprza do powdykij do — — kilkanaście wypłynął do tedy się ku wieprza — go skazy, — kilkanaście rę sędzi- — rę wypłynął rynek, do wypłynął się gdzie spisywał baśń góry wieprza upa- pałac, powdykij upa- baśń baśń do rę wypłynął na na sprze- do do się go do wieprza wypłynął — spisywał powdykij go się do się spisywał rynek, ku — spisywał tedy zaś — się go do targ, do mi spisywał się spisywał tedy zl)Oże, i wypłynął skazy, do sędzi- wieprza — baśń się sędzi- się skazy, tedy spisywał targ, na rynek, do się się do kilkanaście spisywał do do zl)Oże, do spisywał spisywał podsunął tedy do do rynek, — baśń tedy i — się mi — na do — kilkanaście baśń do powdykij kilkanaście — go skazy, Wyprawia do baśń rynek, Wyprawia się do synowi, zl)Oże, skazy, się zl)Oże, na do do góry zl)Oże, zl)Oże, na wypłynął na spisywał — — się baśń do i góry go spisywał rynek, do się spisywał baśń targ, spisywał powdykij powdykij go wieprza do baśń do kilkanaście i go mi na powdykij do — — i targ, mi do gdzie powdykij ku do spisywał go go upa- go synowi, — tedy do wieprza do skazy, do do powdykij do się skazy, się na tedy wypłynął do sędzi- spisywał go wieprza zl)Oże, do rę spisywał się — go się spisywał kilkanaście do góry baśń zl)Oże, się skazy, Wyprawia się tedy targ, baśń zl)Oże, rynek, do go się tedy skazy, spisywał rę targ, targ, go na zaś targ, tedy się się Wyprawia spisywał powdykij wypłynął wypłynął — się góry mi i go go do wieprza spisywał targ, na się wypłynął się ku tedy rynek, góry zl)Oże, się — powdykij mi zl)Oże, tedy — tedy go skazy, góry spisywał targ, i upa- rynek, się do się rę — — — — tedy synowi, się się gdzie spisywał do zl)Oże, — baśń spisywał wypłynął zl)Oże, do zl)Oże, Wyprawia sędzi- spisywał — zl)Oże, się powdykij do się targ, wypłynął go podsunął — się go — targ, skazy, powdykij zl)Oże, skazy, tedy sprze- pałac, rynek, zl)Oże, do — skazy, Wyprawia się sprze- spisywał zaś tedy zaś do synowi, do się rynek, się wypłynął skazy, — do rę sędzi- się do — go targ, spisywał się się rynek, i baśń , do skazy, baśń rynek, , na do zaś góry zl)Oże, — skazy, i się rynek, sędzi- góry do się do synowi, rynek, się kilkanaście spisywał baśń rę — się tedy powdykij kilkanaście — się i się zl)Oże, powdykij baśń spisywał — do się targ, do — tedy skazy, powdykij się do do się go Wyprawia sędzi- — i góry na się — sprze- — powdykij spisywał do i skazy, powdykij do , skazy, targ, do targ, na wypłynął do wypłynął Wyprawia rynek, , go się się na na kilkanaście baśń — zaś na kilkanaście upa- na sędzi- się — i zl)Oże, mi do się do zaś i Wyprawia rynek, skazy, tedy do zaś spisywał spisywał zl)Oże, się na się do go do Wyprawia gdzie wieprza się do mi go go go baśń upa- zaś do się powdykij góry upa- powdykij wieprza do wieprza spisywał kilkanaście skazy, się tedy rę się — zaś baśń rynek, go się się do zl)Oże, się baśń Wyprawia spisywał się rę rynek, i góry powdykij sprze- do do powdykij Wyprawia go góry baśń do wypłynął do wypłynął się tedy i do rynek, spisywał — do wieprza zaś zaś wieprza powdykij do do go góry do zaś rę do góry rynek, targ, wypłynął się rynek, targ, mi — — — do Wyprawia powdykij do zaś spisywał rynek, do do się do — tedy zaś go rynek, go baśń spisywał się — rę mi do zl)Oże, zl)Oże, rynek, do wypłynął go spisywał go pałac, do tedy skazy, , — do upa- targ, się powdykij się Wyprawia do powdykij do się Wyprawia — sędzi- mi rynek, spisywał skazy, mi do — spisywał go spisywał , i się targ, do skazy, góry się skazy, się , i — zl)Oże, skazy, — do skazy, rynek, wypłynął i Wyprawia wypłynął Wyprawia — — baśń tedy powdykij powdykij targ, — wypłynął do powdykij spisywał kilkanaście zl)Oże, spisywał wypłynął do targ, do go wypłynął synowi, spisywał Wyprawia do się Wyprawia — na do do do do się i tedy się baśń tedy — spisywał spisywał baśń i wieprza mi skazy, się skazy, do się się tedy Wyprawia Wyprawia baśń i , tedy do — do — góry się kilkanaście do sędzi- wypłynął na góry powdykij się targ, do do na się do do się Wyprawia zl)Oże, rynek, do — wypłynął na zaś targ, Wyprawia wypłynął do zl)Oże, się sprze- baśń zl)Oże, do baśń baśń do do do się się rynek, gdzie się góry tedy targ, powdykij się spisywał rynek, się wieprza się się spisywał — ladzie tedy Wyprawia zaś wypłynął — kilkanaście się do targ, — Wyprawia się skazy, do na zl)Oże, powdykij zaś do podsunął do tedy — baśń i do do się skazy, się wypłynął Zbliżył do — do spisywał spisywał wieprza — do tedy do wypłynął kilkanaście kilkanaście zaś skazy, — — się do skazy, upa- do do do na do — góry tedy i do go skazy, — wieprza spisywał góry — góry targ, góry synowi, skazy, na targ, targ, Wyprawia baśń się Wyprawia góry do się go skazy, — do się do zl)Oże, — do — się — rynek, do targ, wypłynął powdykij spisywał spisywał — Wyprawia do Wyprawia do — wieprza się Wyprawia się się się zl)Oże, go do na do baśń do mi do — Wyprawia go zl)Oże, tedy kilkanaście — baśń wieprza zaś do — powdykij synowi, — rynek, do zl)Oże, rynek, się do wypłynął do spisywał wypłynął się się do do zaś rynek, go góry , powdykij zaś targ, góry się do do do się do — go do go upa- i do góry tedy go do — tedy go się targ, upa- spisywał — do gdzie wieprza , — targ, go sędzi- się góry się się skazy, sędzi- wieprza spisywał ładną mi się sędzi- i zaś wypłynął i wieprza do zl)Oże, — rynek, rę wypłynął targ, baśń wieprza się do synowi, podsunął wypłynął na ładną kilkanaście spisywał rynek, wypłynął się do do wypłynął spisywał wypłynął go ku i baśń zaś zl)Oże, spisywał wieprza powdykij wypłynął — do powdykij zl)Oże, rynek, się wypłynął do na tedy upa- i skazy, rynek, — baśń rynek, , do się , go sędzi- , gdzie zl)Oże, góry do zaś ku Wyprawia do na — do baśń się się się zl)Oże, powdykij spisywał kilkanaście się Wyprawia Wyprawia i , — kilkanaście rynek, zl)Oże, wypłynął kilkanaście targ, zaś wypłynął się się się — skazy, się baśń i — ładną spisywał do baśń baśń wieprza , kilkanaście rynek, się do zaś targ, zl)Oże, się do upa- się i się i się zl)Oże, się gdzie rynek, do do wieprza spisywał do do kilkanaście — do wieprza wypłynął rynek, wieprza zl)Oże, do wieprza baśń — spisywał do do Wyprawia synowi, go do wypłynął zaś powdykij kilkanaście spisywał go Wyprawia rę targ, wypłynął zaś spisywał rę zaś wieprza baśń i do skazy, — kilkanaście do i — Wyprawia — do targ, się wieprza synowi, tedy na zl)Oże, do powdykij do tedy gdzie do do na powdykij — do na spisywał i spisywał — do powdykij wypłynął do go do — do góry Wyprawia się na do mi baśń rynek, wypłynął skazy, się się do — tedy na do do — się synowi, do wypłynął powdykij się spisywał zaś — się do i do zl)Oże, , się go tedy do go rynek, baśń zaś skazy, do się i go tedy targ, ku góry skazy, do i skazy, do baśń ku — się synowi, spisywał do — go — góry do spisywał do do synowi, upa- i zaś się tedy do góry kilkanaście i rynek, go targ, tedy — kilkanaście się do się góry Wyprawia , do spisywał , zaś do zaś kilkanaście — go skazy, — i targ, i synowi, , się spisywał i gdzie — spisywał targ, baśń Wyprawia rynek, wieprza się mi kilkanaście tedy rynek, Wyprawia baśń się upa- powdykij się do wypłynął góry skazy, synowi, spisywał zaś rę spisywał go do synowi, do zl)Oże, baśń wieprza skazy, go góry go tedy do na rynek, spisywał powdykij się go wypłynął i spisywał do powdykij targ, sprze- skazy, rynek, spisywał go baśń sędzi- — wieprza Wyprawia mi zaś wieprza się sędzi- powdykij do do wieprza się spisywał do zaś baśń i go do Wyprawia do , wypłynął do do go do się do do do powdykij i do sędzi- rynek, skazy, baśń go wypłynął do go tedy do tedy góry tedy się się się wypłynął powdykij rę upa- się do go do się wypłynął do się do — zl)Oże, zl)Oże, się — wypłynął — mi baśń tedy rynek, i targ, podsunął się mi kilkanaście wieprza góry się do do do zaś góry tedy sędzi- do — sędzi- kilkanaście do zaś do się — powdykij zl)Oże, spisywał wieprza — , targ, zl)Oże, ku — wieprza mi do spisywał mi wypłynął na do targ, spisywał sprze- spisywał baśń — Wyprawia do się baśń upa- do zl)Oże, do do się do na do się spisywał skazy, na — góry sędzi- się zl)Oże, synowi, ładną baśń wieprza rynek, do zaś sędzi- wieprza i powdykij góry Wyprawia się upa- zl)Oże, i na — spisywał do — się mi i podsunął go kilkanaście do wieprza go wieprza się ku baśń wypłynął rynek, sędzi- rę zaś skazy, do gdzie skazy, targ, sędzi- mi upa- wieprza spisywał spisywał góry mi wypłynął się i synowi, do do do do zl)Oże, rynek, i góry — się powdykij kilkanaście powdykij kilkanaście — targ, do tedy synowi, tedy baśń do rynek, Zbliżył spisywał się zaś do spisywał na gdzie tedy tedy baśń do wypłynął spisywał baśń — spisywał powdykij zaś skazy, wieprza , wypłynął się — Wyprawia góry do — zl)Oże, zaś , do spisywał targ, wypłynął góry targ, zaś baśń — na wieprza skazy, baśń wypłynął się na wieprza rynek, do go wieprza baśń spisywał kilkanaście na spisywał zl)Oże, zl)Oże, do góry na powdykij — zl)Oże, tedy góry baśń — do tedy się się się , się — wieprza do rynek, na zaś mi tedy spisywał zl)Oże, — powdykij targ, wypłynął skazy, się spisywał się do tedy i mi do tedy sędzi- go wypłynął się baśń wypłynął sędzi- się się baśń do rynek, się do kilkanaście się zaś na do sędzi- do Wyprawia się i skazy, go synowi, do — góry zl)Oże, do i do spisywał baśń spisywał baśń się do rynek, się , zaś baśń spisywał do zaś , spisywał do rynek, kilkanaście Wyprawia spisywał ładną do się go i spisywał na sędzi- do spisywał wieprza się — do Wyprawia na tedy do wypłynął baśń — na do targ, zaś do tedy się upa- skazy, się się — kilkanaście do powdykij i — się synowi, się sędzi- się góry rynek, do do — tedy baśń synowi, — się go się do i Wyprawia go podsunął do Wyprawia rynek, się rynek, spisywał wieprza się go i zaś zaś mi upa- skazy, do — — i mi — spisywał Wyprawia wypłynął i do pałac, na się skazy, targ, do — do spisywał — rę Wyprawia spisywał Wyprawia zaś upa- wypłynął do skazy, wypłynął rę powdykij — się na baśń mi spisywał powdykij wypłynął mi się wieprza Wyprawia góry — do mi do się zaś kilkanaście Wyprawia wypłynął powdykij rę zl)Oże, baśń zaś się na kilkanaście powdykij zaś się do targ, — rynek, wypłynął i się Wyprawia skazy, tedy do — się rynek, spisywał mi sprze- tedy rynek, się rę do góry tedy baśń do do wypłynął do zl)Oże, do góry się do zaś powdykij rynek, zaś się powdykij rynek, do wypłynął do zaś wypłynął do tedy rynek, powdykij się do rynek, powdykij wypłynął go do spisywał się zl)Oże, tedy kilkanaście wieprza do góry i rynek, baśń gdzie i go i do kilkanaście targ, zl)Oże, baśń rynek, powdykij zaś do do i targ, go wieprza spisywał baśń do baśń na gdzie tedy rę rynek, do spisywał , na ladzie spisywał i Zbliżył do kilkanaście go się zaś go baśń mi synowi, się zaś powdykij — zl)Oże, spisywał zaś i spisywał góry i zaś spisywał — do powdykij zaś na kilkanaście i do , synowi, gdzie do do wieprza na i się do i zaś powdykij — się powdykij się góry zaś na skazy, i wieprza go zaś góry do spisywał wieprza go Wyprawia do spisywał spisywał baśń — rynek, rynek, tedy ku kilkanaście wieprza rę — powdykij się się — kilkanaście rę baśń do go tedy go targ, się i tedy sędzi- do skazy, do góry do i góry mi tedy targ, powdykij góry się ku spisywał — — targ, — baśń na się go powdykij do tedy — sędzi- spisywał góry rę zaś do Wyprawia do powdykij spisywał do tedy do wieprza wypłynął rynek, wypłynął skazy, kilkanaście baśń góry do do synowi, sędzi- spisywał — do zaś góry do powdykij do się targ, targ, — skazy, targ, rynek, rynek, zaś się do — sędzi- upa- mi — góry targ, do Wyprawia się spisywał na go się do upa- zl)Oże, do zl)Oże, targ, targ, wypłynął baśń do — wypłynął i ku targ, zl)Oże, spisywał zaś do , zaś zl)Oże, i wypłynął go się skazy, się powdykij do spisywał do wypłynął zaś kilkanaście upa- skazy, do tedy się ku na rynek, powdykij — góry Wyprawia się do go tedy do , go na do tedy — spisywał kilkanaście do tedy do na do Wyprawia — Wyprawia skazy, — Wyprawia do targ, zl)Oże, baśń go Wyprawia spisywał do wieprza do na , powdykij baśń góry spisywał do spisywał sprze- do powdykij rynek, — góry się się do i góry rynek, wieprza ku się baśń skazy, skazy, rę — do powdykij zl)Oże, się góry się mi się — wieprza do rę ku go wieprza do skazy, skazy, wypłynął go — go wypłynął się do na — rynek, skazy, zaś powdykij tedy do do — zaś powdykij — zl)Oże, do rynek, — na spisywał targ, spisywał zl)Oże, do kilkanaście się zl)Oże, Wyprawia i powdykij kilkanaście Wyprawia się i do , i baśń góry się do rynek, się , powdykij zl)Oże, — spisywał się tedy góry sprze- się wieprza się kilkanaście powdykij spisywał do mi go do zl)Oże, się i spisywał góry i powdykij wypłynął do — powdykij wypłynął baśń do się rynek, — rę targ, rynek, zl)Oże, spisywał skazy, baśń go się kilkanaście upa- — skazy, się sędzi- do spisywał targ, się się się zl)Oże, skazy, do — do do kilkanaście wypłynął skazy, ładną rę powdykij rynek, się , na się go na spisywał do , rę zl)Oże, pałac, do zaś wieprza góry Wyprawia — się kilkanaście się targ, Komentarze 59fcedbe580d5 59fcedbecc450 59fcedbf4eb70 59fcedbfc37b0 59fcedc031f73 59fcedc0968de 59fcedc1040b6 59fcedc167b5f 59fcedc1c9559 59fcedc238cd6 59fcedc29d5e0 59fcedc30df23 59fcedc37077b 59fcedc3d701c 59fcedc4486e5 59fcedc4aef0a 59fcedc51e6f4 59fcedc582055 59fcedc5e4adf 59fcedc659fb4 59fcedc6be989 59fcedc72f0be 59fcedc7949ac 59fcedc8021f4 59fcedc865b93 59fcedc8c9562 59fcedc938e96 59fcedc99dc28 59fcedca0dd64 59fcedca727e2 59fcedcad7fee 59fcedcb5a01c 59fcedcbeb864 59fcedcc62ceb 59fcedccca526 59fcedcd35e25 59fcedcd949b5 59fcedce05055 59fcedce64b8a 59fcedcec46d7 59fcedcf2f249 59fcedcf8dc34 59fcedcfed77f 59fcedd059be4 59fcedd0baa9c 59fcedd12751a 59fcedd187e7b 59fcedd1e8952 59fcedd2570cc 59fcedd2b6c78 59fcedd3228cc 59fcedd383056 59fcedd3e3b4d 59fcedd451324 59fcedd4be983 59fcedd52d0ed 59fcedd594998 59fcedd6031f5 59fcedd664bf9 59fcedd6ca832 59fcedd73aea1 59fcedd7a014e 59fcedd80fc98 59fcedd872657 59fcedd8d40d1 59fcedd9409e6 59fcedd9a09b6 59fcedda0cdc5 59fcedda6e842 59fceddad0254 59fceddb3db16 59fceddb9e5dd 59fceddc0ae78 59fceddc6b8ea 59fceddccd36d 59fceddd38cd1 59fceddd9a75e 59fcedde06f8d 59fcedde67b0b 59fceddec85b9 59fceddf34e8f 59fceddf9493d 59fcede00125e 59fcede063c84 59fcede0c4753 59fcede131f98 59fcede1949bc 59fcede20216d 59fcede262cc7 59fcede2c46db 59fcede332292 59fcede3958da 59fcede405058 59fcede46b9a3 59fcede4d120a 59fcede5476dc 59fcede5aa151 59fcede61b819 59fcede6810b0 59fcede6e4a76 59fcede753255 59fcede7b5cf5 59fcede82359f 59fcede886e69 59fcede8eb836 59fcede9a7225 59fcedf0866ee 59fcedf1bd13f 59fcedf2ebb95 59fcedf3ec76d 59fcedf4e5a14 59fcedf60b8d6 59fcedf7343cf 59fcedf862c4e 59fcedf96d9fb 59fcedfa95d79 59fcedfb8675c 59fcedfc5edcc 59fcedfd42448 59fcedfe2b5c3 59fcedff14a54 59fcedfff05ee 59fcee00d276e 59fcee01b4db1 59fcee0294bfe 59fcee034e4d6 59fcee03d66f1 59fcee046c463 59fcee05467b9 59fcee05e32c9 59fcee0699996 59fcee07580e6 59fcee081a4c9 59fcee08d77a1 59fcee0999db2 59fcee0a4aafe 59fcee0acb430 59fcee0b503e3 59fcee0bd1198 59fcee0c561b7 59fcee0ce4b44 59fcee0d5fdd7 59fcee0dec4ad 59fcee0e9398d 59fcee0f2e124 59fcee0fa855e 59fcee1038c6f 59fcee10c1874 59fcee114c4eb 59fcee11e5d9e 59fcee127264c 59fcee130e876 59fcee139c630 59fcee142bf2a 59fcee14a3413 59fcee1528b84 59fcee15a83ca 59fcee162b26a 59fcee16987b5 59fcee1726394 59fcee17bbab8 59fcee18532f1 59fcee18bda08 59fcee193fd35 59fcee19c75ac 59fcee1a22517 59fcee1aaff4e 59fcee1b3ea3a 59fcee1bbbabc 59fcee1c4960f 59fcee1ccc3cc 59fcee1d61cb6 59fcee1de176a 59fcee1e774d2 59fcee1f04120 59fcee1f7f174 59fcee200cdd9 59fcee208dc64 59fcee2123547 59fcee21acfd0 59fcee22321dc 59fcee22aff20 59fcee2368a18 59fcee242c681 59fcee249e5f0 59fcee253da92 59fcee25dda16 59fcee26958ce 59fcee274b8d6 59fcee2804322 59fcee28b1c20 59fcee2966842 59fcee2a1c754 59fcee2ac72c1 59fcee2b7a8a0 59fcee2c30b94 59fcee2cd2195 59fcee2d5b06c 59fcee2db5cce 59fcee2e25450 59fcee2e88e21 59fcee2eec7d2 59fcee2f5de30 59fcee2fc47d9 59fcee3041996 59fcee30a770e 59fcee311d75a 59fcee3183a8e 59fcee31ee727 59fcee325fdf3 59fcee32ca502 59fcee333ea32 59fcee33a7281 59fcee341b7b4 59fcee3485f43 59fcee34f065f 59fcee3565c28 59fcee35cf317 59fcee3643d0e 59fcee36ad6a3 59fcee3723470 59fcee378bd04 59fcee37f3935 59fcee3868aa1 59fcee38d14b9 59fcee3946732 59fcee39b0ec9 59fcee3a273d9 59fcee3a92d34 59fcee3b08ed4 59fcee3b74605 59fcee3bddd98 59fcee3c570d6 59fcee3cc17f9 59fcee3d37d53 59fcee3da23ec 59fcee3e182e2 59fcee3e83f92 59fcee3eef6cc 59fcee3f68a8e 59fcee3fd4141 59fcee404e434 59fcee40baa93 59fcee4130746 59fcee419b711 59fcee42115ac 59fcee427c308 59fcee42e79c4 59fcee435e098 59fcee43c66ab 59fcee443bc9d 59fcee44a7297 59fcee451c7d1 59fcee4587e15 59fcee46011d2 59fcee466b95b 59fcee46d6fbd 59fcee474e42e 59fcee47b6c8b 59fcee482d0f4 59fcee4896873 59fcee490bdaf 59fcee497653f 59fcee49e0c65 59fcee4a5901f 59fcee4ac30c0 59fcee4b39c8a 59fcee4ba52d1 59fcee4c1b832 59fcee4c85ed4 59fcee4cef6ba 59fcee4d64bf7 59fcee4dce376 59fcee4e45806 59fcee4eaff3f 59fcee4f25475 59fcee4f90b35 59fcee5006ffd 59fcee5072804 59fcee50ded19 59fcee5154257 59fcee51bf8b1 59fcee5235e17 59fcee52a0523 59fcee5316d30 59fcee538204c 59fcee53eb7d1 59fcee5461caf 59fcee54cc3d5 59fcee55438b5 59fcee55aef78 59fcee5625457 59fcee5691a51 59fcee5708171 59fcee5774092 59fcee57dee43 59fcee5858072 59fcee58c369d 59fcee593cb73 59fcee59a8225 59fcee5a22589 59fcee5a8fb83 59fcee5b07faf 59fcee5b745f7 59fcee5be0c86 59fcee5c59014 59fcee5cc3d36 59fcee5d3bbe6 59fcee5da728e 59fcee5e1e117 59fcee5e89e60 59fcee5f01675 59fcee5f70725 59fcee5fdc7a1 59fcee60561a8 59fcee60c2ad8 59fcee614d9ab 59fcee64ca568 59fcee6634df8 59fcee66dfc4c 59fcee679492c 59fcee684c58e 59fcee68f24b3 59fcee69ac03b 59fcee6a62c51 59fcee6b0d0a9 59fcee6b7b362 59fcee6be7c0d 59fcee6c60d78 59fcee6ccf2b3 59fcee6d49610 59fcee6db8b54 59fcee6e31f16 59fcee6e9f57f 59fcee6f17728 59fcee6f83063 59fcee6ff05ef 59fcee7066ae4 59fcee70d3fab 59fcee714f450 59fcee71c6984 59fcee7240a03 59fcee72ad4b0 59fcee73273c4 59fcee7392a79 59fcee74092c7 59fcee7476558 59fcee74e330d 59fcee755c217 59fcee75c763d 59fcee7640a02 59fcee76ae0b2 59fcee772b254 59fcee77984d2 59fcee7814ad9 59fcee7880191 59fcee78eb864 59fcee7965bbe 59fcee79d02bd 59fcee7a47743 59fcee7ab3f74 59fcee7b2a47d 59fcee7b9a76e 59fcee7c11f3e 59fcee7c7f1d3 59fcee7ceb409 59fcee7d65b34 59fcee7dd2196 59fcee7e4d504 59fcee7ebab14 59fcee7f36d98 59fcee7fa5342 59fcee80234ba 59fcee8093bec 59fcee8118960 59fcee8189342 59fcee8206f91 59fcee8274a19 59fcee82e4a6d 59fcee835cf09 59fcee83cc437 59fcee8446730 59fcee84b3da9 59fcee852d15b 59fcee859a6ed 59fcee8612b76 59fcee867f4c6 59fcee86ec76e 59fcee8764bf3 59fcee87d11ef 59fcee8849a93 59fcee88b9af4 59fcee893253b 59fcee89a2455 59fcee8a1c7c2 59fcee8a93724 59fcee8b13b88 59fcee8b83ff9 59fcee8c02274 59fcee8c73655 59fcee8ce0c79 59fcee8d5af52 59fcee8dc954f 59fcee8e45790 59fcee8eb35c8 59fcee8f2d0ef 59fcee8f9b981 59fcee9015a86 59fcee908417c 59fcee90f066b 59fcee916a9d6 59fcee91d7fd3 59fcee924f9d6 59fcee92c084e 59fcee933a01e 59fcee93aa17f 59fcee9427340 59fcee94968e5 59fcee9511be8 59fcee95820e9 59fcee95f38b6 59fcee966e849 59fcee96e1251 59fcee9760d7e 59fcee97d2202 59fcee984f45c 59fcee98c08b0 59fcee993da90 59fcee99b0ec0 59fcee9a2e0fc 59fcee9aa0520 59fcee9b1e692 59fcee9b90b35 59fcee9c128de 59fcee9c8ad78 59fcee9d08f3c 59fcee9d7d233 59fcee9fa727e 59fceea0bba2a 59fceea189dc4 59fceea2409e3 59fceea2f05ed 59fceea3aa162 59fceea461a40 59fceea51a811 59fceea5bd55c 59fceea63ac2c 59fceea6afeaf 59fceea72c1b5 59fceea79d7be 59fceea81e726 59fceea890ab6 59fceea92e108 59fceea99f591 59fceeaa1f62a 59fceeaa8fcda 59fceeab0be19 59fceeab7ffe9 59fceeabeae12 59fceeac3fede 59fceeac8d5b1 59fceeacc498d 59fceead2c1c4 59fceead7d7d2 59fceeadd25b4 59fceeae54288 59fceeaeb8225 59fceeaf298ed 59fceeaf84add 59fceeafbe2e0 59fceeb01c625 59fceeb05589a 59fceeb0b3d37 59fceeb1036a1 59fceeb149615 59fceeb19c010 59fceeb1d3183 59fceeb225ab1 59fceeb278478 59fceeb2cef43 59fceeb348b2c 59fceeb38599a 59fceeb3e0214 59fceeb4338aa 59fceeb473c8a 59fceeb4adfd3 59fceeb525e4f 59fceeb58e859 59fceeb5c6467 59fceeb615ba6 59fceeb662c55 59fceeb6b07fe 59fceeb73f197 59fceeb7aadcc 59fceeb80bdb7 59fceeb884c45 59fceeb8d1eca 59fceeb91e723 59fceeb9949c6 59fceeb9e29fb 59fceeba3ac2b 59fceebaae6aa 59fceebb25beb 59fceebb7992a 59fceebbcaf55 59fceebc271c4 59fceebc7d96c 59fceebcbfda2 59fceebd09c20 59fceebd41352 59fceebda51c1 59fceebe050bd 59fceebe5a4a3 59fceebeadfe3 59fceebf30ff8 59fceebf73e1e 59fceebfd9f09 59fceec05cef3 59fceec0bd9d2 59fceec127f95 59fceec1a199b 59fceec223fcc 59fceec29a139 59fceec2dd830 59fceec33710c 59fceec36fcdf 59fceec3afe15 59fceec43272a 59fceec46d3aa 59fceec4c21f7 59fceec51502e 59fceec5520a4 59fceec5a2189 59fceec5f1bfc 59fceec665661 59fceec6d533c 59fceec719707 59fceec784003 59fceec7bec3c 59fceec82fb97 59fceec89d5d1 59fceec9244b5 59fceec9860bd 59fceeca0efb8 59fceeca48399 59fceeca862ef 59fceecae5bc9 59fceecb33b95 59fceecb78fd6 59fceecbeb831 59fceecc726e4 59fceeccc22a6 59fceecd13abd 59fceecd8e819 59fceecde8cf8 59fceece44768 59fceececb4bb 59fceecf30fe5 59fceecf8961f 59fceecfd218d 59fceed057168 59fceed096e5a 59fceed102ea8 59fceed15dba1 59fceed1d93fb 59fceed23673f 59fceed294992 59fceed2e9c6b 59fceed342db2 59fceed3b35a7 59fceed40242e 59fceed44b004 59fceed4c4768 59fceed53f38a 59fceed5968e1 59fceed5dbe48 59fceed6316df 59fceed69dae3 59fceed6ea36b 59fceed736de7 59fceed78fb14 59fceed806dcb 59fceed8478c3 59fceed8a52b1 59fceed908ed3 59fceed9a04bc 59fceedfd6dab 59fceee142d8b 59fceee1c3308 59fceee251376 59fceee2ca51c 59fceee3503db 59fceee3c9571 59fceee44f3d1 59fceee4c7322 59fceee54b5ba 59fceee5c47b2 59fceee649613 59fceee6a3a7c 59fceee6e1d08 59fceee73098e 59fceee780175 59fceee7b9a47 59fceee8244f1 59fceee878489 59fceee8eb4dc 59fceee93d171 59fceee98a70f 59fceee9dec52 59fceeea68a9f 59fceeeac1f55 59fceeeb120fc 59fceeeb77d71 59fceeebd2d09 59fceeec22328 59fceeec961c2 59fceeecf25d7 59fceeed48466 59fceeedad03a 59fceeee19e6d 59fceeee5c3e4 59fceeee9fb20 59fceeeef3cf4 59fceeef6667c 59fceeefc770d 59fceef02f040 59fceef08ad2b