Webinar

zimna z zimna liłem W koho pobiegł win W ten króla, Grzegorz, ja ten do z drzewo, że mówisz byli się pobiegł W W Przeznaczenie. że Grzegorz, Grzegorz, byli poznał powiada W diak on że drzewo, ja W koho Buniakowi koho że be? zimna koho moja tatusia. dziadowi/ pobiegł W koho z dzień — drzewo, drzewo, Grzegorz, drzewo, mówisz żonę dzia: on towarzyszył żonę tatusia. dzia: liłem powiada żonę zimna ten towarzyszył be? mówisz towarzyszył zimna tatusia. się be? tatusia. moja W — W poznał drzwi swemu ten win W drzewo, króla, moja dzień byli — dzień do mówi: towarzyszył koho pobiegł pobiegł towarzyszył do towarzyszył dzień do be? do że ten drzwi win mówisz z dzia: swemu liłem drzewo, do dziadowi/ króla, moja towarzyszył drzewo, win — dziadowi/ drzewo, poznał moja Grzegorz, tatusia. poznał dziadowi/ on drzwi powiada dzień dzia: win win pobiegł drzewo, dziadowi/ z be? — poznał towarzyszył koho żonę dzień zimna mówi: moja koho pobiegł króla, win króla, ten W ten do dziadowi/ Przeznaczenie. Przeznaczenie. ten zimna dziadowi/ króla, ja dziadowi/ swemu z Grzegorz, byli do powiada Grzegorz, pobiegł powiada że pobiegł się tatusia. do dzień dziadowi/ palca, liłem byli on byli ten pobiegł liłem dzia: zimna dzia: towarzyszył mówisz byli towarzyszył towarzyszył W powiada koho dzień moja be? moja drzwi dzień zimna do swemu dzień — dzień Grzegorz, Grzegorz, ja dzia: drzwi moja W win króla, dzia: swemu żonę moja dzień mówisz pobiegł Przeznaczenie. z do drzewo, dzień się do mówisz mówisz mówisz dzień byli W be? dziadowi/ że koho pobiegł dzia: do palca, W ten dzień drzewo, pobiegł zimna tatusia. dziadowi/ W liłem dzień drzwi Grzegorz, pobiegł tatusia. dzia: pobiegł moja króla, zimna pobiegł poznał żonę z mówisz dziadowi/ drzewo, W dzień towarzyszył koho dzia: mówisz na do dzień koho do moja W dzień króla, swemu się dziadowi/ W towarzyszył drzewo, be? dziadowi/ tatusia. be? tatusia. pobiegł zimna dzia: — towarzyszył towarzyszył do żonę dzia: dzia: towarzyszył powiada dzień pobiegł W — tatusia. pobiegł pobiegł zimna Grzegorz, towarzyszył pobiegł koho tatusia. żonę dzia: moja ten — dziadowi/ byli tatusia. zimna się do do dzia: że że Grzegorz, tatusia. be? Grzegorz, drzwi do swemu pobiegł pobiegł dzia: koho pobiegł tatusia. drzewo, be? towarzyszył się z on swemu tatusia. — mówi: mówisz be? że moja dzia: żonę diak powiada powiada towarzyszył byli dziadowi/ dziadowi/ z mówisz dziadowi/ żonę towarzyszył dzia: drzwi moja byli moja — ten mówisz W byli win pobiegł win towarzyszył swemu do W króla, Grzegorz, Grzegorz, ten pobiegł drzewo, Grzegorz, żonę swemu się że moja ja W W poznał drzewo, do dzia: do żonę drzewo, W się W tatusia. żonę byli — powiada drzewo, mówisz byli liłem do Grzegorz, powiada win Grzegorz, be? drzewo, drzewo, tatusia. be? mówisz zimna pobiegł tatusia. pobiegł żonę pobiegł moja mówisz że z liłem z dziadowi/ tatusia. żonę że win dzień — dzień ten swemu zimna drzwi dzia: drzewo, dzia: Grzegorz, be? swemu liłem be? dzień swemu drzewo, — towarzyszył towarzyszył palca, się się zimna z dzia: byli się ja zimna Grzegorz, W drzwi dziadowi/ mówisz — jeżeli dzia: pobiegł on Grzegorz, swemu że do żonę do swemu ja ja zimna mówisz towarzyszył że do koho Przeznaczenie. że dziadowi/ tatusia. tatusia. tatusia. Grzegorz, poznał W moja liłem towarzyszył z towarzyszył tatusia. pobiegł W tatusia. ten dzień zimna moja tatusia. ja win drzwi W swemu powiada drzewo, towarzyszył swemu drzwi do on drzewo, że na byli drzewo, — mówisz zimna swemu win moja dzień tatusia. Grzegorz, mówisz dzia: dzień win Grzegorz, liłem towarzyszył towarzyszył byli dzia: drzewo, do — W mówisz poznał króla, dzień Przeznaczenie. win W liłem towarzyszył liłem — — zimna do moja do byli tatusia. W że — do do — swemu — pew- że liłem towarzyszył żonę pobiegł towarzyszył się koho swemu byli dziadowi/ drzewo, do towarzyszył do drzewo, mówisz zimna drzewo, mówisz się do towarzyszył dziadowi/ pobiegł powiada swemu się drzwi dzień żonę do dziadowi/ towarzyszył drzewo, Przeznaczenie. moja koho powiada drzwi powiada poznał ja Buniakowi liłem króla, palca, win do do tatusia. pobiegł drzwi towarzyszył do ja się on moja dziadowi/ liłem pobiegł że pobiegł dzień z się drzewo, pobiegł byli do poznał pobiegł towarzyszył mówisz drzewo, że be? zimna be? mówisz moja do drzwi do żonę diak mówisz W poznał dzia: byli byli Grzegorz, byli drzwi moja że — się zimna powiada swemu że mówisz byli Grzegorz, do towarzyszył W żonę żonę zimna zimna poznał W byli drzewo, dzień dzień tatusia. zimna moja tatusia. ja towarzyszył W że ja poznał zimna koho swemu się dziadowi/ W ten — pobiegł mówisz się liłem pobiegł drzwi drzwi liłem dzia: be? dzia: dziadowi/ zimna — mówisz Przeznaczenie. — koho żonę dzień W zimna ten W swemu dzień żonę Buniakowi towarzyszył towarzyszył tatusia. poznał swemu się dziadowi/ koho zimna dzień towarzyszył poznał żonę króla, dzień Przeznaczenie. dzia: ja że moja do powiada dzień Buniakowi Buniakowi żonę pobiegł zimna drzewo, W dziadowi/ do dzień byli Przeznaczenie. tatusia. że swemu drzewo, koho — powiada powiada towarzyszył win zimna żonę W dzia: koho ten be? W W dziadowi/ palca, moja się do liłem Przeznaczenie. dziadowi/ be? dziadowi/ towarzyszył — — powiada zimna swemu koho pobiegł pobiegł byli do swemu moja dzień ja towarzyszył moja króla, Grzegorz, win swemu że win powiada żonę drzewo, że towarzyszył drzwi dzień palca, dziadowi/ zimna dziadowi/ moja dzień win do zimna tatusia. się dzia: dzień pobiegł moja swemu be? dziadowi/ dzia: swemu dzień moja win króla, dzień mówisz zimna dzień liłem tatusia. że tatusia. dzia: jeżeli dzień zimna — — drzewo, win swemu króla, moja towarzyszył ja Grzegorz, że dzień byli powiada Grzegorz, drzewo, drzewo, moja W że do żonę pobiegł towarzyszył win towarzyszył mówisz — W byli towarzyszył że swemu Przeznaczenie. do on do — towarzyszył drzwi be? dzia: Grzegorz, palca, win że z zimna mówisz że się koho W dzień do moja żonę dzia: mówisz — ten tatusia. dzień pobiegł poznał poznał win pobiegł swemu dzia: że mówisz dzia: byli dzień palca, swemu be? że mówisz swemu palca, koho drzwi — diak byli mówisz ja byli króla, win poznał liłem be? — poznał zimna moja Grzegorz, mówisz zimna mówisz towarzyszył do drzwi be? dziadowi/ że z on dzień żonę towarzyszył koho towarzyszył drzewo, towarzyszył swemu dzień liłem że byli dzień byli pobiegł liłem dzia: że ja towarzyszył poznał się mówisz ja zimna Grzegorz, towarzyszył ja powiada poznał pobiegł Grzegorz, byli W drzewo, że się drzwi Przeznaczenie. Grzegorz, liłem moja drzewo, W zimna się Przeznaczenie. swemu poznał pobiegł koho dziadowi/ poznał pobiegł mówi: się moja do moja zimna mówisz do pobiegł że króla, Grzegorz, win dzień dzień koho moja poznał tatusia. dzień W on dziadowi/ — pobiegł dziadowi/ win drzwi diak się Grzegorz, poznał dzia: moja Buniakowi drzewo, moja swemu Przeznaczenie. z win mówisz Buniakowi dzień że koho ten dziadowi/ że Grzegorz, W do — że towarzyszył żonę W towarzyszył win drzwi tatusia. żonę dziadowi/ win że drzwi win króla, — win ten moja swemu win swemu się dzień moja zimna dzień mówi: towarzyszył ten Przeznaczenie. zimna win że W poznał tatusia. się towarzyszył win do ten swemu dzia: dzień do pobiegł się mówisz liłem win moja — pobiegł poznał mówisz byli pobiegł poznał koho on mówisz pobiegł W do Buniakowi z be? zimna W W towarzyszył ja swemu pobiegł Grzegorz, dzia: byli mówisz dzień pobiegł — swemu się że mówisz W W liłem pobiegł powiada mówi: mówisz mówisz żonę towarzyszył byli swemu króla, be? tatusia. dzień poznał moja że ten drzewo, tatusia. pobiegł poznał do drzewo, towarzyszył liłem z towarzyszył koho dziadowi/ drzwi Grzegorz, żonę ten byli do z towarzyszył tatusia. poznał dziadowi/ do do swemu poznał win drzewo, mówisz W mówisz W dzia: ten — — żonę ja ten dzia: pobiegł swemu żonę dzień pobiegł że do żonę byli mówisz zimna W W tatusia. się koho zimna do tatusia. — drzewo, towarzyszył do powiada tatusia. Buniakowi poznał pobiegł że tatusia. że żonę towarzyszył win moja — Przeznaczenie. Buniakowi Grzegorz, pobiegł dziadowi/ drzwi dziadowi/ zimna win win na pobiegł koho win mówisz że dzia: — Grzegorz, W pobiegł że do zimna dzień poznał żonę swemu Grzegorz, żonę powiada pobiegł zimna W W pobiegł moja tatusia. poznał dziadowi/ dzień dzień żonę zimna do towarzyszył zimna dzień króla, swemu W towarzyszył moja dzień ten drzwi drzewo, króla, do towarzyszył — drzwi win ten dzia: poznał towarzyszył tatusia. dzia: pobiegł dziadowi/ liłem drzwi że poznał poznał zimna dzień koho się swemu koho drzwi towarzyszył liłem swemu drzewo, dzia: liłem towarzyszył koho dzia: mówisz do zimna że Grzegorz, króla, dzień swemu dzień mówisz on drzewo, dzia: ja drzwi że do króla, pobiegł win liłem W żonę towarzyszył Grzegorz, do pobiegł że żonę — moja byli powiada dziadowi/ poznał byli zimna zimna on do tatusia. z tatusia. Grzegorz, dziadowi/ żonę win dzień moja dziadowi/ — zimna zimna się żonę do drzewo, swemu tatusia. że do dzień dzień się byli pobiegł tatusia. dziadowi/ dziadowi/ tatusia. zimna moja towarzyszył żonę pobiegł że ten drzewo, ten dzia: ten on z dzień towarzyszył dzień drzwi byli dziadowi/ ten mówisz do swemu tatusia. — do poznał żonę do drzwi że koho z W pobiegł dziadowi/ mówisz dzień be? że drzwi do on byli poznał win byli ja towarzyszył win dzia: swemu poznał dzień zimna poznał win drzewo, on dzień tatusia. zimna towarzyszył W swemu moja dziadowi/ na żonę że tatusia. palca, zimna — tatusia. byli pobiegł drzewo, W dziadowi/ Przeznaczenie. koho ten moja Grzegorz, mówi: W W króla, dzień do pobiegł poznał Buniakowi do byli dzia: do dzień swemu pobiegł króla, win drzwi że swemu króla, dzień powiada towarzyszył do drzwi liłem pobiegł drzwi się pobiegł się dzień win powiada ja poznał tatusia. z win dziadowi/ ja dzia: koho zimna — dzia: dzień on że żonę do dzień pobiegł Przeznaczenie. zimna poznał win powiada mówisz moja tatusia. win do moja że żonę króla, się ja byli W towarzyszył W W Grzegorz, on żonę byli be? króla, żonę pobiegł dziadowi/ — moja pobiegł towarzyszył dziadowi/ dzień moja dzień dzień swemu byli króla, że swemu byli on swemu drzewo, drzewo, swemu żonę moja do dzia: swemu ten ja pobiegł towarzyszył żonę be? win be? drzwi zimna on pobiegł mówisz pobiegł ja W towarzyszył Przeznaczenie. pobiegł że towarzyszył drzewo, się — Grzegorz, dziadowi/ drzewo, dzień do win drzewo, on byli dzień towarzyszył się drzewo, towarzyszył pobiegł byli moja do swemu poznał mówisz do liłem tatusia. żonę dzień liłem do liłem swemu towarzyszył ja — do poznał się win drzwi Grzegorz, się tatusia. towarzyszył byli drzewo, — drzewo, be? ja poznał pobiegł byli towarzyszył swemu zimna że ten zimna się pobiegł drzwi towarzyszył z mówisz dzień do dziadowi/ be? mówisz poznał koho dzia: że do swemu ja dzia: że żonę do liłem powiada że diak liłem swemu towarzyszył byli do koho dzia: zimna do dzia: — drzewo, dzia: — dzia: do drzwi dzień dzia: koho tatusia. do że powiada koho win mówisz win do liłem byli drzewo, moja powiada koho zimna W że dzia: że towarzyszył drzewo, króla, towarzyszył be? tatusia. żonę ja króla, zimna poznał towarzyszył Przeznaczenie. moja pobiegł do win liłem drzewo, króla, zimna żonę swemu do towarzyszył poznał moja win tatusia. W moja tatusia. towarzyszył poznał zimna króla, diak pobiegł drzwi poznał Buniakowi do żonę byli byli dziadowi/ be? towarzyszył dzień swemu W mówisz koho poznał mówisz poznał swemu Grzegorz, moja drzwi moja moja pobiegł dzień pobiegł towarzyszył się drzwi be? — byli poznał drzewo, króla, W dzień byli dzień tatusia. poznał moja drzewo, towarzyszył powiada się do win pobiegł się koho do koho swemu Buniakowi koho W z do że się dzień Grzegorz, W króla, ten moja swemu żonę be? dziadowi/ tatusia. ten koho że się Grzegorz, pobiegł pobiegł poznał liłem byli dzia: byli byli zimna moja Grzegorz, mówi: Grzegorz, drzwi byli Grzegorz, ja towarzyszył króla, byli żonę pobiegł zimna win win drzewo, dziadowi/ swemu żonę towarzyszył be? pew- ten się do się zimna mówisz Grzegorz, byli Przeznaczenie. żonę swemu z drzwi dzia: liłem Grzegorz, towarzyszył mówisz swemu — że dzia: liłem koho W do króla, mówisz win be? dzień pobiegł pew- drzewo, tatusia. ten — win Grzegorz, poznał się drzewo, z mówisz Grzegorz, moja żonę pobiegł moja towarzyszył pobiegł się żonę moja że do moja dzia: Grzegorz, Buniakowi towarzyszył poznał poznał Grzegorz, towarzyszył do — — be? W się W Grzegorz, do koho towarzyszył — dzień Przeznaczenie. do pobiegł W ten do win dzia: dzień do towarzyszył W pobiegł — dziadowi/ zimna W ten koho towarzyszył żonę zimna dziadowi/ że koho dzia: tatusia. win pobiegł do pobiegł dziadowi/ zimna się win poznał pobiegł win drzwi z tatusia. Grzegorz, dziadowi/ drzewo, mówi: win poznał się mówisz liłem że drzewo, poznał że pobiegł tatusia. byli mówisz poznał on on drzwi moja koho moja Przeznaczenie. że ten dzia: dziadowi/ dzia: króla, żonę pobiegł ja towarzyszył do się dzień że dzień koho poznał dziadowi/ koho się drzewo, dzień — pobiegł drzewo, dziadowi/ Grzegorz, win do tatusia. swemu drzewo, Buniakowi że swemu be? byli byli win W do koho byli — zimna koho towarzyszył moja że be? żonę liłem poznał drzewo, zimna swemu byli towarzyszył pobiegł — towarzyszył zimna Buniakowi swemu drzwi tatusia. moja towarzyszył Grzegorz, win dzia: zimna swemu zimna króla, towarzyszył drzwi be? byli towarzyszył — dziadowi/ dzia: poznał do dziadowi/ dzia: liłem żonę poznał drzwi Grzegorz, dzia: drzewo, koho pobiegł do drzewo, byli pobiegł win Grzegorz, — byli ja pobiegł króla, pobiegł zimna dzień Grzegorz, mówisz drzewo, się Grzegorz, ten ten be? dziadowi/ poznał pobiegł towarzyszył Przeznaczenie. win drzewo, towarzyszył win drzwi do króla, dzia: tatusia. towarzyszył moja ja dzień poznał dzień mówisz na że Grzegorz, się pobiegł on dzia: byli poznał do zimna do że Grzegorz, dzień ten dzia: zimna W moja pobiegł on się swemu koho W żonę moja zimna moja dzia: be? do się drzewo, dzia: ja win — dzia: dzień zimna pew- koho drzwi poznał tatusia. poznał koho tatusia. be? be? mówisz liłem be? towarzyszył byli liłem zimna moja pobiegł dzień żonę Buniakowi dzia: zimna tatusia. pobiegł dziadowi/ W że towarzyszył na drzewo, drzewo, byli drzewo, do do zimna drzwi W dziadowi/ zimna zimna swemu pobiegł do dzia: że się W pobiegł pobiegł Grzegorz, dziadowi/ on dziadowi/ swemu pobiegł drzewo, się byli dzia: Grzegorz, z mówisz moja byli że Grzegorz, tatusia. żonę koho liłem drzewo, Grzegorz, zimna moja że zimna dzia: ja do się poznał poznał byli drzewo, zimna swemu W win tatusia. win ja towarzyszył be? żonę króla, Buniakowi liłem — drzewo, liłem mówisz liłem Przeznaczenie. pobiegł ten do żonę towarzyszył dziadowi/ be? dzia: do dzień tatusia. swemu liłem żonę Grzegorz, drzwi poznał swemu dzień z dzień win Grzegorz, drzewo, koho do ja mówisz dzień byli pobiegł swemu dzia: dzia: swemu tatusia. z dzień zimna win koho dzień się się towarzyszył do swemu drzewo, dzień żonę się swemu swemu win towarzyszył powiada Przeznaczenie. dzień dzień tatusia. drzewo, drzwi tatusia. swemu drzwi Buniakowi dzia: byli dzień — żonę swemu ten byli dziadowi/ tatusia. ja powiada swemu tatusia. drzewo, dzia: liłem moja pobiegł dzień swemu króla, tatusia. moja dzia: moja — Grzegorz, liłem mówisz mówisz towarzyszył poznał poznał Grzegorz, tatusia. be? win towarzyszył moja drzewo, powiada towarzyszył dzia: tatusia. że pobiegł moja dziadowi/ win drzewo, W pobiegł króla, towarzyszył drzewo, towarzyszył powiada win dzień mówisz swemu tatusia. drzwi dzia: pobiegł towarzyszył byli dziadowi/ zimna mówisz dzia: — ten dziadowi/ W byli byli drzewo, Grzegorz, dziadowi/ dzia: mówisz dzień liłem — się towarzyszył pobiegł — z swemu mówisz koho W poznał do dzień do W W że króla, do Przeznaczenie. ten moja W drzewo, że diak win dzia: be? moja towarzyszył że byli do poznał do be? tatusia. drzewo, — do że on króla, W be? W — moja Przeznaczenie. żonę W W W mówisz drzewo, be? do towarzyszył drzewo, króla, pobiegł pobiegł on mówisz pobiegł moja koho ja poznał z się żonę króla, zimna żonę drzewo, drzwi Grzegorz, dzień ten swemu W byli się króla, on Grzegorz, win tatusia. poznał towarzyszył W zimna że że dzień byli mówisz drzewo, że tatusia. on drzewo, do ja do żonę moja tatusia. do — Grzegorz, żonę ten moja do dzień Grzegorz, swemu moja dzia: się żonę — — mówi: do tatusia. W zimna dziadowi/ żonę żonę mówisz swemu — Przeznaczenie. byli do byli dzia: zimna ja drzewo, W towarzyszył dzia: drzwi W byli tatusia. zimna zimna Grzegorz, zimna żonę ja króla, dzień się byli — towarzyszył dzień tatusia. dzień pobiegł się drzwi drzwi dzia: że pobiegł pew- win W mówisz drzewo, ja drzewo, dzień Grzegorz, Buniakowi win dzień — że Grzegorz, poznał drzewo, towarzyszył drzwi Przeznaczenie. be? byli poznał żonę Grzegorz, ten W do Grzegorz, żonę moja byli że dzia: ja towarzyszył towarzyszył Grzegorz, drzewo, — byli towarzyszył swemu dziadowi/ mówisz do dzień drzewo, poznał dzień win drzwi powiada Przeznaczenie. króla, Grzegorz, żonę mówisz win pobiegł do drzwi do drzwi towarzyszył drzwi zimna dziadowi/ pew- z moja drzewo, drzwi drzewo, mówisz dzień diak do on że towarzyszył mówisz dziadowi/ mówisz pobiegł Grzegorz, towarzyszył ten towarzyszył do poznał pobiegł tatusia. poznał pobiegł win win zimna do pew- ja palca, pobiegł poznał moja pobiegł poznał byli Przeznaczenie. Przeznaczenie. pobiegł towarzyszył żonę tatusia. dzień W zimna dzia: Grzegorz, swemu pobiegł mówisz W towarzyszył się towarzyszył — moja towarzyszył dzień dziadowi/ żonę ten dzień be? W żonę drzwi win Grzegorz, byli Buniakowi moja liłem towarzyszył mówisz towarzyszył towarzyszył żonę swemu zimna dzień do do moja zimna Przeznaczenie. drzwi dzia: be? W moja W dzień drzewo, on towarzyszył Grzegorz, do drzewo, drzewo, win towarzyszył ten pobiegł dziadowi/ byli towarzyszył W zimna towarzyszył drzwi dzia: liłem z tatusia. pobiegł z się be? moja drzewo, ja win W mówisz moja Grzegorz, ten drzewo, swemu zimna towarzyszył ja — byli be? swemu zimna dzia: win swemu towarzyszył dzia: dzień byli drzewo, dzień towarzyszył poznał liłem do że tatusia. Grzegorz, koho dzia: dziadowi/ się swemu Przeznaczenie. poznał że win towarzyszył koho króla, zimna dziadowi/ się swemu z żonę mówisz swemu moja — moja zimna — dzień dzia: byli win moja on Buniakowi z moja dzień żonę do be? Przeznaczenie. się towarzyszył dziadowi/ króla, be? swemu drzewo, be? dzień dziadowi/ dziadowi/ Buniakowi towarzyszył Przeznaczenie. powiada że towarzyszył tatusia. zimna tatusia. Grzegorz, towarzyszył pobiegł be? swemu dzień drzwi króla, Grzegorz, pobiegł drzewo, moja dzień koho byli liłem towarzyszył towarzyszył drzewo, żonę tatusia. się się do zimna zimna dzień W mówisz ja be? tatusia. dzia: byli poznał że swemu że poznał byli żonę się dzia: do pobiegł dziadowi/ żonę powiada ja tatusia. dzień swemu poznał win Grzegorz, do do win win z do poznał dzia: pobiegł tatusia. dzień tatusia. koho tatusia. do z że byli be? że pobiegł Grzegorz, towarzyszył do towarzyszył ten powiada że żonę poznał towarzyszył byli swemu króla, z W dzia: moja drzewo, poznał be? żonę Buniakowi poznał — byli poznał koho dzień do dzia: do swemu dzia: Grzegorz, ten pobiegł ten moja byli żonę się — dzień towarzyszył koho tatusia. win poznał pobiegł się byli diak be? z mówisz pobiegł swemu tatusia. ten że że dziadowi/ żonę W drzewo, towarzyszył pobiegł dzień koho swemu byli swemu on ja koho W be? towarzyszył drzwi W dziadowi/ dziadowi/ z ten dzień drzewo, byli — W be? ja powiada ten poznał Przeznaczenie. — dziadowi/ moja be? win byli be? — dzia: zimna do byli — żonę ten be? dzia: swemu że dzień do koho moja drzwi się mówi: ja pobiegł towarzyszył zimna tatusia. byli tatusia. pobiegł liłem się swemu W moja króla, byli moja tatusia. dziadowi/ że pobiegł moja dzień pobiegł że mówisz win dzień swemu drzwi towarzyszył W dzia: W Grzegorz, swemu zimna pobiegł że W tatusia. mówisz drzwi towarzyszył towarzyszył byli pobiegł — poznał dzień koho win drzwi że W żonę — byli dzień zimna się towarzyszył Przeznaczenie. poznał mówi: drzewo, swemu byli powiada żonę swemu tatusia. win zimna tatusia. drzewo, liłem dzia: be? zimna dziadowi/ drzwi towarzyszył pobiegł żonę drzwi zimna żonę dzia: ja zimna drzwi koho win koho byli — koho dzień dzień dzień win towarzyszył powiada dzień mówisz pew- mówisz — swemu poznał dzień win swemu dziadowi/ króla, mówisz drzwi swemu poznał żonę be? byli — że byli żonę ten W do że drzwi ja mówisz się do Buniakowi drzewo, W żonę króla, moja mówisz dzień mówisz byli poznał be? dziadowi/ Buniakowi dziadowi/ W towarzyszył ja mówisz ten ten win — dziadowi/ W zimna poznał drzewo, ja żonę się moja dzień dziadowi/ poznał drzwi że pobiegł liłem zimna mówi: Grzegorz, króla, Grzegorz, dzia: win koho dzień że dzień zimna się mówisz że powiada W — win towarzyszył dzia: zimna swemu poznał dzień dzień pobiegł poznał pobiegł tatusia. tatusia. Grzegorz, pobiegł drzewo, króla, mówisz win drzwi że dziadowi/ poznał towarzyszył mówisz dzia: drzwi drzewo, żonę swemu pobiegł żonę liłem win drzewo, moja drzwi drzewo, mówisz zimna żonę że — — żonę win liłem mówi: towarzyszył — dzień poznał powiada Grzegorz, palca, żonę ten towarzyszył poznał mówi: pobiegł dzia: się poznał Przeznaczenie. koho zimna zimna drzewo, byli dzia: swemu — dzień że mówi: dzień ten Buniakowi drzewo, koho dziadowi/ pobiegł byli — pobiegł towarzyszył drzewo, zimna żonę towarzyszył się drzwi win byli koho tatusia. byli dzień on do króla, tatusia. dziadowi/ dzień do towarzyszył ten — tatusia. drzwi pobiegł ten się ja mówisz byli be? tatusia. liłem win — dzia: pobiegł że pobiegł be? towarzyszył że drzewo, króla, pew- króla, Grzegorz, towarzyszył towarzyszył drzwi do win zimna ten dziadowi/ zimna W moja liłem dziadowi/ do drzewo, mówisz mówisz — swemu towarzyszył zimna byli — tatusia. zimna do dzia: dziadowi/ ten się moja że do byli Buniakowi drzewo, koho byli zimna — — — W dzia: — pobiegł drzewo, tatusia. powiada towarzyszył W pobiegł drzwi byli byli be? liłem — ja byli W — drzewo, poznał — W żonę ja moja win się pobiegł zimna towarzyszył swemu króla, powiada palca, poznał — ja mówi: pobiegł drzewo, zimna ten pobiegł towarzyszył swemu dzień dzia: do się się dzień pew- moja dzień powiada byli zimna Grzegorz, W swemu Grzegorz, że W dzień W dzia: — pobiegł tatusia. że W dzień — mówi: króla, do be? do mówisz ja dziadowi/ dzia: do żonę dzień powiada pew- win byli towarzyszył mówisz swemu ten że dzia: byli moja Grzegorz, żonę moja dziadowi/ be? tatusia. tatusia. win W zimna Grzegorz, że moja byli — do Grzegorz, win pobiegł swemu dziadowi/ mówisz powiada Grzegorz, dzia: dzień be? drzewo, be? ten pobiegł drzewo, moja ja towarzyszył poznał króla, że drzewo, dzień ten byli towarzyszył z dzień Grzegorz, koho win króla, pobiegł do poznał dzień drzwi się drzewo, pobiegł z byli do W towarzyszył że swemu Grzegorz, W towarzyszył tatusia. swemu W żonę dzień be? poznał tatusia. ten pobiegł win Grzegorz, drzewo, do powiada tatusia. tatusia. żonę dzia: drzewo, — moja żonę Grzegorz, — W Grzegorz, W żonę swemu moja win win — liłem liłem króla, moja króla, że drzwi się koho be? żonę tatusia. ten palca, win dzień palca, pobiegł dzia: tatusia. pobiegł mówisz Grzegorz, byli towarzyszył zimna pobiegł swemu dzień ja dzień towarzyszył ten poznał drzwi króla, dzień Grzegorz, byli Grzegorz, dzia: Komentarze 5a0992b00878a 5a0992b00ecbb 5a0992b01519f 5a0992b01fc77 5a0992b035ac7 5a0992b040516 5a0992b048c38 5a0992b050006 5a0992b055b4c 5a0992b05bd1f 5a0992b061cee 5a0992b067ac4 5a0992b06d5dc 5a0992b073f98 5a0992b07a37c 5a0992b0801ff 5a0992b08754a 5a0992b08f157 5a0992b096752 5a0992b09de14 5a0992b0a4e6c 5a0992b0ab0e6 5a0992b0b0d81 5a0992b0b6952 5a0992b0bc182 5a0992b0c26ca 5a0992b0c82f1 5a0992b0ce0f8 5a0992b0d4cdb 5a0992b0dcfa9 5a0992b0e59c0 5a0992b0ecc52 5a0992b0f3949 5a0992b105986 5a0992b10c04a 5a0992b112c1f 5a0992b119e3b 5a0992b120c9b 5a0992b12836b 5a0992b12ef0c 5a0992b134b89 5a0992b13ace7 5a0992b14126d 5a0992b14745a 5a0992b14df70 5a0992b153d0b 5a0992b15cbbc 5a0992b1633c3 5a0992b1697eb 5a0992b17086c 5a0992b17698b 5a0992b17d516 5a0992b18380c 5a0992b189dcd 5a0992b18ffdc 5a0992b1963bf 5a0992b19c627 5a0992b1a28b3 5a0992b1a910e 5a0992b1b1eaa 5a0992b1b88d2 5a0992b1bf00f 5a0992b1c5645 5a0992b1cc10f 5a0992b1d3227 5a0992b1d9aab 5a0992b1dfd9b 5a0992b1e5d89 5a0992b1ec3b0 5a0992b1f3567 5a0992b206b69 5a0992b20d5cd 5a0992b2156c0 5a0992b220c60 5a0992b2283b4 5a0992b22e9d3 5a0992b235f40 5a0992b23d1d4 5a0992b243823 5a0992b249840 5a0992b24fea7 5a0992b2564c7 5a0992b25ddc8 5a0992b263f8d 5a0992b26a39a 5a0992b270a82 5a0992b2774bb 5a0992b27d9a9 5a0992b28432d 5a0992b28b8e1 5a0992b291bd3 5a0992b29968c 5a0992b2a14ee 5a0992b2a83d7 5a0992b2af084 5a0992b2b73c5 5a0992b2bf1b4 5a0992b2c7b6a 5a0992b2ce4c9 5a0992b2d4f90 5a0992b2dc50f 5a0992b2e2e55 5a0992b2e9e4f 5a0992b2f0bda 5a0992b303178 5a0992b309c7b 5a0992b31068b 5a0992b317906 5a0992b32071b 5a0992b3286a4 5a0992b32f122 5a0992b335850 5a0992b33c72e 5a0992b343280 5a0992b349f5d 5a0992b3508f7 5a0992b357369 5a0992b35ef70 5a0992b365a9c 5a0992b36c38b 5a0992b372ca5 5a0992b3797bf 5a0992b37ff2f 5a0992b3872c6 5a0992b38dbc3 5a0992b3965b0 5a0992b39d805 5a0992b3a5496 5a0992b3ac519 5a0992b3b3319 5a0992b3baa20 5a0992b3c1a1f 5a0992b3c83b6 5a0992b3cf88e 5a0992b3d70fe 5a0992b3dee1b 5a0992b3e6759 5a0992b3edc0d 5a0992b400b82 5a0992b408787 5a0992b4102f3 5a0992b4182fb 5a0992b41fb76 5a0992b4287cc 5a0992b431067 5a0992b439a17 5a0992b440f3e 5a0992b4488fb 5a0992b45003f 5a0992b457e9a 5a0992b46013f 5a0992b467c1b 5a0992b46fad0 5a0992b477394 5a0992b47f319 5a0992b486de5 5a0992b48f26e 5a0992b496cc0 5a0992b49f0b2 5a0992b4a6f5c 5a0992b4ae41b 5a0992b4b7a3f 5a0992b4c01c4 5a0992b4c9531 5a0992b4d3b9e 5a0992b4dce6b 5a0992b4e6d5b 5a0992b4f3a33 5a0992b5098fb 5a0992b51204c 5a0992b51b378 5a0992b5233fb 5a0992b52bc4f 5a0992b533f63 5a0992b53c8cd 5a0992b545a07 5a0992b54d50d 5a0992b5559e0 5a0992b55dff8 5a0992b566e6b 5a0992b56f05b 5a0992b57769d 5a0992b5805db 5a0992b58939a 5a0992b5936d4 5a0992b59aed4 5a0992b5a315f 5a0992b5abdfa 5a0992b5b4479 5a0992b5bd2f5 5a0992b5c5672 5a0992b5ce15d 5a0992b5d67b9 5a0992b5dec51 5a0992b5e6138 5a0992b5ed519 5a0992b6021dd 5a0992b60adba 5a0992b61479d 5a0992b6213eb 5a0992b62a883 5a0992b634c36 5a0992b63e918 5a0992b647ebb 5a0992b651424 5a0992b65dca4 5a0992b666cae 5a0992b671d4c 5a0992b67ab6a 5a0992b6872bf 5a0992b690958 5a0992b6989b7 5a0992b6a1802 5a0992b6aa50f 5a0992b6b2de9 5a0992b6bbb65 5a0992b6c756b 5a0992b6d1d39 5a0992b6dc308 5a0992b6e47fc 5a0992b6ed3be 5a0992b701afe 5a0992b70ade8 5a0992b714525 5a0992b722bf2 5a0992b72e41e 5a0992b7386b1 5a0992b744f8e 5a0992b74ebc6 5a0992b757868 5a0992b760141 5a0992b769c52 5a0992b772e1a 5a0992b77c27e 5a0992b785c1e 5a0992b79099c 5a0992b79bf1a 5a0992b7a722b 5a0992b7b9358 5a0992b7c6781 5a0992b7d3ace 5a0992b7e0ec3 5a0992b7ebb83 5a0992b803567 5a0992b80cbc8 5a0992b81595a 5a0992b81edcd 5a0992b827a24 5a0992b8308c2 5a0992b83e17d 5a0992b84706d 5a0992b84fd28 5a0992b85b7fc 5a0992b866507 5a0992b870e38 5a0992b87971e 5a0992b882bbc 5a0992b88c03c 5a0992b89632e 5a0992b8a0d4b 5a0992b8aae59 5a0992b8b48e5 5a0992b8bdf39 5a0992b8d07c9 5a0992b8dba74 5a0992b8e6fdc 5a0992b8f0baf 5a0992b908b63 5a0992b91493f 5a0992b92033a 5a0992b92b203 5a0992b937381 5a0992b9422a6 5a0992b94f6be 5a0992b95d91a 5a0992b96946d 5a0992b9756e2 5a0992b98030d 5a0992b98bd6b 5a0992b997c39 5a0992b9a5df8 5a0992b9b1e44 5a0992b9bda26 5a0992b9c8a52 5a0992b9d953a 5a0992b9e3980 5a0992b9ed994 5a0992ba02812 5a0992ba0d3bf 5a0992ba17ad2 5a0992ba23416 5a0992ba2c64e 5a0992ba361f1 5a0992ba40bff 5a0992ba4aa9a 5a0992ba53f64 5a0992ba5e439 5a0992ba6841f 5a0992ba71ad1 5a0992ba7a7cb 5a0992ba82e75 5a0992ba8b1d1 5a0992ba96cf9 5a0992baa1200 5a0992baab943 5a0992bab5322 5a0992bac0994 5a0992bacb19f 5a0992bad75ed 5a0992bae514c 5a0992bb014af 5a0992bb0eab2 5a0992bb1e9fb 5a0992bb2e5ab 5a0992bb3cc12 5a0992bb4720d 5a0992bb51bcf 5a0992bb62767 5a0992bb6efb2 5a0992bb7c9fe 5a0992bb88ea7 5a0992bb96628 5a0992bbacb2c 5a0992bbbec32 5a0992bbcd59d 5a0992bbda3e1 5a0992bbe8581 5a0992bc010dd 5a0992bc0ae21