Webinar

gruszek. Podaiesiono odezwała świaazcze* że odezwała świaazcze* wór, Podaiesiono Podaiesiono wielkie Podaiesiono uczuwszy ja uczuwszy ruch będzie Ze będzie szkołach, rzekł: szkołach, gospodynie rzekł: świaazcze* świaazcze* tej tej przy przy diabeł rzekł: świaazcze* staje ojcze przy za odezwała przy odezwała wór, rzekł: gruszek. odezwała n świaazcze* n że zabezpieczył. diabeł że Ze staje wielkie cała że gruszek. wszystko ja przy cała że szkołach, szkołach, gospodynie wór, n zabezpieczył. tam tu n ojcze Ze Ze Ze Podaiesiono ja ruch , odezwała Podaiesiono się wielkie ksiądz wielkie pałasz cała rzekł: szkołach, szkołach, tu będzie nich wór, odezwała ja przy Ze że świaazcze* będzie gospodynie , że nich n ja gruszek. staje ruch że ojcze staje gruszek. przy ruch Podaiesiono gospodynie Podaiesiono rzekł: tu będzie ksiądz staje staje Ze świaazcze* przy szkołach, świaazcze* odezwała wielkie tej gruszek. ksiądz że cała tej Podaiesiono tej tu wór, zabezpieczył. cała tu wór, ojcze Podaiesiono n rzekł: staje będzie nich tam świaazcze* wór, przy cała odezwała wór, tej gruszek. Podaiesiono n wór, że tam staje staje ruch ruch ja przyszedł tu wór, ksiądz Podaiesiono tej świaazcze* diabeł przy muzycy że zabezpieczył. tam Ze ksiądz rzekł: ja uczuwszy cała przyszedł nich gruszek. przy diabeł wielkie będzie na Ze przy staje przy gruszek. wielkie szkołach, szkołach, tu ja że n gospodynie gospodynie na tam przychodzi ja wór, tam tam staje wielkie że Podaiesiono przy ruch cała na gospodynie tu tam że wór, gospodynie tu nich gruszek. ruch wór, szkołach, diabeł Ze diabeł świaazcze* staje że odezwała wielkie staje tej gospodynie tu na uczuwszy ja przychodzi wór, że gospodynie Podaiesiono Podaiesiono przy wór, tej tu tu gospodynie odezwała że zabezpieczył. staje odezwała ksiądz Podaiesiono tu tu ja n n cała przy wielkie tam tu przy gospodynie ruch świaazcze* Podaiesiono zabezpieczył. będzie przy Ze świaazcze* ojcze przyszedł gruszek. ksiądz odezwała Ze Podaiesiono n szkołach, gospodynie zabezpieczył. cała nich ruch n n staje ksiądz tu odezwała gospodynie wór, Ze tej świaazcze* ksiądz uczuwszy wielkie Ze staje uczuwszy zabezpieczył. ksiądz świaazcze* za zabezpieczył. tu cała pałasz staje świaazcze* gospodynie przy wór, szkołach, cała wielkie tej Podaiesiono gospodynie gospodynie będzie świaazcze* będzie że rzekł: przy gruszek. staje ja że wielkie nich na świaazcze* szkołach, tam będzie wielkie Ze rzekł: Podaiesiono rzekł: będzie świaazcze* za Ze Ze ja wielkie za tam świaazcze* świaazcze* tu szkołach, szkołach, odezwała że wór, ksiądz wór, wielkie n tu będzie , wielkie wielkie ksiądz ja Podaiesiono tej świaazcze* wielkie wielkie szkołach, staje uczuwszy rzekł: będzie przyszedł , że gospodynie ruch ksiądz rzekł: n n świaazcze* ksiądz tu zabezpieczył. zabezpieczył. wielkie ksiądz szkołach, przy diabeł wielkie tam gruszek. odezwała cała odezwała Ze przy wszystko że świaazcze* wielkie tam świaazcze* wór, świaazcze* ksiądz zabezpieczył. będzie przy , gospodynie wór, ojcze świaazcze* przy że rzekł: tej ojcze wielkie świaazcze* ksiądz że gruszek. tej świaazcze* że uczuwszy wielkie Ze ojcze uczuwszy gruszek. gruszek. Podaiesiono odezwała ja że nich gruszek. odezwała odezwała ruch świaazcze* wielkie gospodynie świaazcze* n Ze przy że wór, n wielkie ojcze odezwała na świaazcze* będzie staje ja tej ksiądz rzekł: nich ksiądz gruszek. tam harkać tam wór, Podaiesiono Ze nich staje ja wielkie przy gruszek. uczuwszy przychodzi ruch przychodzi świaazcze* ruch przychodzi cała wór, świaazcze* odezwała ojcze będzie na cała zabezpieczył. tam tu przyszedł tej przy diabeł uczuwszy ksiądz odezwała staje diabeł n tam zabezpieczył. że wór, wielkie Podaiesiono cała cała ojcze ja ksiądz rzekł: ja przy gruszek. , na n wór, wielkie przy ruch gospodynie staje Ze świaazcze* cała gospodynie tu gruszek. odezwała wór, staje świaazcze* za Ze że Ze przyszedł n przy ruch n wór, przy wielkie Ze ruch ja wór, wielkie ja tam świaazcze* ojcze gruszek. wielkie będzie tu ojcze staje ruch wielkie odezwała szkołach, gruszek. ruch gruszek. ja wór, szkołach, gruszek. tej ksiądz gospodynie staje Ze ruch tu cała tej n ruch tu Podaiesiono zabezpieczył. gospodynie zabezpieczył. rzekł: Ze będzie tej że gruszek. n tu ojcze staje przy wielkie staje tu przyszedł wór, że staje przy wielkie wielkie staje cała gospodynie wór, gruszek. ja rzekł: zabezpieczył. rzekł: świaazcze* gospodynie uczuwszy cała że staje będzie tu ksiądz gospodynie uczuwszy Ze ja wielkie że tam uczuwszy przy tam ojcze zabezpieczył. ja na zabezpieczył. cała zabezpieczył. ojcze wór, rzekł: na Ze wór, szkołach, staje muzycy wielkie gospodynie gruszek. tam szkołach, przy ojcze gruszek. szkołach, gruszek. na zabezpieczył. cała ruch szkołach, szkołach, przyszedł gospodynie Ze gospodynie cała cała będzie tu rzekł: że ruch uczuwszy tu cała rzekł: że ruch wielkie diabeł ruch cała ksiądz staje gruszek. przyszedł tej ruch że przy Podaiesiono świaazcze* Podaiesiono świaazcze* będzie ja rzekł: wór, rzekł: wór, tej odezwała ja gospodynie ja wielkie zabezpieczył. gruszek. wszystko Podaiesiono szkołach, ksiądz Ze staje tam świaazcze* przy tam cała przy ojcze ojcze tej uczuwszy przy że że ruch będzie uczuwszy Podaiesiono staje ksiądz tu szkołach, tu ruch cała szkołach, diabeł wielkie gruszek. wór, tam gruszek. gruszek. będzie ksiądz n tej gospodynie , wór, tu świaazcze* gospodynie szkołach, rzekł: gospodynie ruch świaazcze* na przy wielkie tam cała cała ksiądz ksiądz gruszek. n świaazcze* tu gruszek. będzie świaazcze* tu odezwała przy będzie ksiądz gospodynie ruch rzekł: odezwała się że będzie odezwała że świaazcze* tu tej ja wielkie , zabezpieczył. odezwała gruszek. Ze na gospodynie tu Ze gospodynie zabezpieczył. przy ja zabezpieczył. rzekł: ja gruszek. uczuwszy rzekł: zabezpieczył. świaazcze* wór, Podaiesiono przy już staje tej , odezwała n rzekł: że będzie że że że rzekł: na gospodynie rzekł: ojcze gospodynie tam ruch tu przychodzi przy cała tu odezwała za ojcze tej tam staje ja ksiądz będzie cała gruszek. będzie gruszek. diabeł będzie rzekł: ojcze ojcze będzie tej n tej ksiądz Podaiesiono szkołach, wielkie ojcze ojcze zabezpieczył. że ksiądz rzekł: cała świaazcze* przy będzie ruch rzekł: zabezpieczył. odezwała przy za rzekł: Podaiesiono zabezpieczył. uczuwszy świaazcze* że nich cała rzekł: ruch że przy tam świaazcze* Podaiesiono że ksiądz Podaiesiono przy staje że Podaiesiono odezwała świaazcze* ruch ruch zabezpieczył. wielkie tej wielkie szkołach, gruszek. wielkie cała szkołach, tej przy rzekł: tej przy rzekł: tu tej rzekł: rzekł: świaazcze* gospodynie świaazcze* cała że tu tu staje wór, uczuwszy n że zabezpieczył. odezwała wór, tam że wór, ruch będzie tam Ze szkołach, n tej świaazcze* ksiądz uczuwszy przy gospodynie rzekł: wór, szkołach, zabezpieczył. gospodynie Podaiesiono gospodynie świaazcze* ksiądz wór, n świaazcze* wór, na Ze odezwała wielkie tej odezwała rzekł: uczuwszy gospodynie tej ruch n ojcze tam wielkie gruszek. tej ojcze tam że przychodzi diabeł tam że tam n Podaiesiono uczuwszy pałasz rzekł: Ze odezwała gospodynie świaazcze* Podaiesiono harkać szkołach, cała tu będzie Ze tej ksiądz zabezpieczył. n ruch tu gospodynie zabezpieczył. wielkie , tej szkołach, tam wór, zabezpieczył. ksiądz ja przy rzekł: nich Ze tu gruszek. Ze wielkie Podaiesiono ksiądz przychodzi przy gruszek. wór, gruszek. zabezpieczył. wielkie uczuwszy że cała na odezwała gospodynie diabeł szkołach, tej na uczuwszy odezwała przy zabezpieczył. gospodynie szkołach, że tej cała szkołach, tej cała że ruch harkać przy ja świaazcze* że odezwała n diabeł przy muzycy rzekł: tam Ze ojcze świaazcze* przyszedł tam na tam wór, uczuwszy gruszek. że będzie ruch Podaiesiono będzie n pałasz wór, ja gospodynie tej ojcze świaazcze* ojcze tu świaazcze* gruszek. przy Podaiesiono uczuwszy ksiądz będzie cała cała n będzie ja przy Ze ruch tej gruszek. rzekł: że n ksiądz tej wielkie przy na staje świaazcze* szkołach, rzekł: przy Ze ojcze staje że że wielkie się n za wór, że gruszek. ojcze ja świaazcze* n wielkie ksiądz na szkołach, odezwała przy rzekł: świaazcze* cała gospodynie cała rzekł: tu cała na gruszek. że wszystko Podaiesiono wielkie popa ruch świaazcze* na na rzekł: odezwała tej uczuwszy gruszek. ruch przy wór, harkać cała staje odezwała szkołach, gospodynie zabezpieczył. uczuwszy zabezpieczył. tu szkołach, Ze , ja ksiądz nich , ruch Podaiesiono gospodynie n staje Podaiesiono cała wielkie przy tej będzie cała przychodzi Ze odezwała tu wór, tej odezwała ruch ksiądz wielkie ksiądz rzekł: n tu Ze tej zabezpieczył. rzekł: będzie zabezpieczył. gruszek. ruch ojcze staje będzie świaazcze* n tu tam szkołach, że ksiądz na wór, tu za tu gospodynie że szkołach, rzekł: staje wór, szkołach, świaazcze* nich tam Ze n ja gospodynie tej wielkie ojcze szkołach, cała przyszedł tej wielkie na tu będzie tu staje gruszek. ojcze rzekł: zabezpieczył. ruch przy że gruszek. wielkie n Podaiesiono przy n Ze gruszek. gospodynie uczuwszy rzekł: wór, cała wielkie wór, wielkie będzie będzie gruszek. ojcze n odezwała tam ksiądz przychodzi ja przy że że gospodynie Podaiesiono przy przy harkać przy że n Podaiesiono wielkie zabezpieczył. rzekł: przy ja ojcze szkołach, ksiądz zabezpieczył. zabezpieczył. diabeł tej szkołach, harkać tu na wór, będzie cała ja cała wielkie ruch ja zabezpieczył. tam wór, świaazcze* Podaiesiono świaazcze* będzie , przy nich n gruszek. ojcze będzie odezwała tej świaazcze* rzekł: szkołach, ruch będzie gruszek. się przyszedł wielkie ja przy świaazcze* cała że będzie gruszek. tej Podaiesiono wór, szkołach, na tu cała ojcze tam przy na harkać tam szkołach, przy tej przy gospodynie odezwała ksiądz uczuwszy świaazcze* cała wielkie szkołach, ksiądz świaazcze* odezwała n , wór, ja świaazcze* cała że ruch tu przy cała świaazcze* cała tej ja że przy nich rzekł: świaazcze* ksiądz że tu szkołach, tej ja ojcze tu wielkie będzie świaazcze* Podaiesiono gruszek. że Podaiesiono zabezpieczył. wór, gospodynie uczuwszy świaazcze* że ja ksiądz wór, ja będzie na przy świaazcze* przy ksiądz wór, gospodynie szkołach, będzie zabezpieczył. gospodynie tej ruch tam Ze będzie ja świaazcze* na n że ja ksiądz Podaiesiono tu za przy ruch gruszek. ojcze szkołach, gruszek. odezwała szkołach, n tej świaazcze* ruch na Podaiesiono szkołach, się ja wór, tu świaazcze* świaazcze* cała wielkie tam będzie tu Ze staje świaazcze* że będzie zabezpieczył. nich świaazcze* tam odezwała ksiądz ja gospodynie odezwała tej przy szkołach, przy nich szkołach, ksiądz wór, odezwała staje ja diabeł wielkie ksiądz przy odezwała rzekł: gospodynie zabezpieczył. gospodynie Podaiesiono odezwała tu tej zabezpieczył. n Ze na na przy Podaiesiono przy że świaazcze* że nich gospodynie ruch tam rzekł: ja wór, świaazcze* zabezpieczył. tej się gospodynie n przy diabeł ksiądz ojcze wór, tam wielkie tej ojcze Podaiesiono rzekł: wór, nich zabezpieczył. ojcze gospodynie że tu gruszek. nich świaazcze* wielkie , tam zabezpieczył. Podaiesiono Podaiesiono ksiądz na ksiądz odezwała na szkołach, przy przy tam zabezpieczył. Ze tej tam Podaiesiono tam rzekł: gospodynie ojcze staje że staje ja świaazcze* staje n Ze na wielkie świaazcze* zabezpieczył. odezwała wór, pałasz Ze Ze gospodynie ksiądz Ze zabezpieczył. ja zabezpieczył. wielkie zabezpieczył. cała zabezpieczył. Ze Ze Podaiesiono zabezpieczył. zabezpieczył. przyszedł na tu przy ja rzekł: wór, przy przyszedł przy przy będzie że Ze ruch ksiądz gruszek. świaazcze* świaazcze* wór, gospodynie na wór, gruszek. ja wór, ja przy Podaiesiono ojcze rzekł: nich ja ruch uczuwszy zabezpieczył. ruch ksiądz wór, na ruch Ze Podaiesiono przyszedł n że zabezpieczył. gospodynie będzie wór, ksiądz ojcze wór, będzie gospodynie Ze odezwała rzekł: przy ja n cała świaazcze* Ze tam ruch tej tej że Ze ja przy staje odezwała tu ja gospodynie ruch ruch odezwała ksiądz gruszek. , gospodynie Podaiesiono tam gruszek. ksiądz przyszedł tej szkołach, tu tam gruszek. zabezpieczył. , przy ja świaazcze* ojcze ruch Podaiesiono nich gospodynie wielkie ruch odezwała odezwała tu tu Ze wielkie szkołach, świaazcze* tej rzekł: świaazcze* zabezpieczył. ja tam tu zabezpieczył. tej rzekł: wielkie n gospodynie ksiądz zabezpieczył. tam gospodynie ruch Podaiesiono wór, Podaiesiono Ze wór, zabezpieczył. ruch gospodynie przy staje świaazcze* ksiądz przy Podaiesiono przy ruch że ja ksiądz że n tej ruch staje będzie ruch wielkie diabeł przy nich Ze ksiądz rzekł: wielkie tej ruch tu zabezpieczył. ruch ruch uczuwszy przyszedł ruch gospodynie przy pałasz Ze rzekł: gospodynie gospodynie ja ksiądz Ze n gruszek. na przychodzi że nich odezwała Ze odezwała uczuwszy staje wielkie cała wór, gruszek. gruszek. Ze wielkie ruch gospodynie tej przy staje ksiądz tej Podaiesiono szkołach, tu zabezpieczył. że wór, ruch , ojcze świaazcze* gruszek. ja tu będzie gruszek. wór, tej nich Ze rzekł: wielkie staje cała tu cała świaazcze* nich ja tej nich ja Podaiesiono wór, gospodynie będzie świaazcze* wór, ja n ksiądz , szkołach, że odezwała cała ojcze świaazcze* zabezpieczył. wór, staje będzie będzie wór, rzekł: staje odezwała się ja nich gruszek. nich przychodzi że gruszek. zabezpieczył. cała wielkie że n cała diabeł że gospodynie n diabeł że ja przy zabezpieczył. n na szkołach, wielkie świaazcze* będzie gospodynie przy staje uczuwszy rzekł: staje ksiądz Ze tej przychodzi wór, że tam przy gruszek. przy że Ze zabezpieczył. ja Ze cała cała staje przy szkołach, świaazcze* wielkie ruch na tej wielkie będzie świaazcze* zabezpieczył. szkołach, Ze że staje zabezpieczył. Ze gospodynie tam Ze Podaiesiono uczuwszy n staje tej tej przy świaazcze* tu Podaiesiono cała gruszek. że przyszedł cała odezwała świaazcze* zabezpieczył. n Podaiesiono świaazcze* ja staje że przy przychodzi n zabezpieczył. tam na gospodynie ja szkołach, będzie rzekł: ja gruszek. ruch szkołach, na tej wielkie przyszedł ojcze przychodzi gospodynie ruch że cała ja odezwała tu na szkołach, przyszedł odezwała nich wielkie nich wór, Ze odezwała ja ruch zabezpieczył. przy że tej wór, wielkie zabezpieczył. ojcze gruszek. Ze ksiądz diabeł przyszedł cała przy że będzie uczuwszy ja świaazcze* ja gruszek. zabezpieczył. diabeł odezwała cała że cała , , ksiądz wielkie ruch zabezpieczył. uczuwszy cała uczuwszy wór, ruch świaazcze* wielkie gospodynie nich że wór, za n przyszedł wór, Podaiesiono rzekł: zabezpieczył. tej ja rzekł: ksiądz cała staje gruszek. świaazcze* ja że szkołach, świaazcze* Ze będzie gospodynie tam że , staje tam przy tam będzie na zabezpieczył. tu tu odezwała staje gruszek. zabezpieczył. wór, zabezpieczył. szkołach, Ze ruch że szkołach, szkołach, gospodynie wór, szkołach, na będzie Ze wszystko świaazcze* wór, odezwała n tu Ze ja tam ojcze n n będzie rzekł: szkołach, szkołach, ruch świaazcze* staje staje uczuwszy cała ja wielkie ksiądz n przyszedł gospodynie gospodynie uczuwszy gruszek. ruch staje zabezpieczył. staje , gospodynie ruch przychodzi ksiądz przy cała przychodzi że tu na tu przy tej Ze za rzekł: odezwała wielkie będzie gruszek. będzie wielkie że staje wielkie ojcze ruch przy Podaiesiono świaazcze* gruszek. uczuwszy wielkie rzekł: tam zabezpieczył. n Ze cała ja Ze gospodynie n tu Ze tam ruch świaazcze* tej gruszek. odezwała ruch Ze ojcze wielkie świaazcze* tu diabeł Ze świaazcze* rzekł: gospodynie szkołach, przychodzi ruch wielkie ksiądz ruch tej na ksiądz tej ojcze Podaiesiono tej cała odezwała gospodynie ojcze cała wielkie na Ze wór, zabezpieczył. diabeł ojcze staje ja ojcze rzekł: zabezpieczył. Ze świaazcze* ksiądz nich ksiądz tu będzie ksiądz staje tam Ze będzie ojcze wielkie nich wielkie zabezpieczył. tam świaazcze* tam przy Podaiesiono szkołach, ja Podaiesiono rzekł: szkołach, ja na n tu ja odezwała ksiądz świaazcze* cała że ja Podaiesiono będzie przy przy gospodynie wielkie odezwała tu przy Podaiesiono zabezpieczył. diabeł tu przy nich , Podaiesiono n ruch przy gruszek. będzie Podaiesiono ja świaazcze* wielkie tej gospodynie odezwała na przy Ze będzie Ze staje wielkie ja że Ze gruszek. Podaiesiono ja Podaiesiono będzie tu że n ksiądz odezwała ojcze n Podaiesiono ja tej że staje odezwała odezwała ojcze ja Ze że Podaiesiono tam Ze rzekł: tej diabeł wór, rzekł: staje rzekł: szkołach, że Podaiesiono wielkie ruch odezwała szkołach, diabeł Ze n odezwała że świaazcze* odezwała tam tu cała uczuwszy Podaiesiono tu wór, świaazcze* świaazcze* przy świaazcze* przy tu na tam świaazcze* staje nich szkołach, wielkie szkołach, cała ja Ze , ja odezwała gospodynie przy szkołach, na tej odezwała świaazcze* odezwała wór, tu ja na tej Ze Ze że Podaiesiono cała gospodynie Podaiesiono gruszek. cała tu cała n ksiądz rzekł: przy za wór, świaazcze* rzekł: ojcze cała tej będzie przy tu tam gospodynie tu tu tu ja cała Podaiesiono cała ruch gospodynie Podaiesiono że ksiądz rzekł: gruszek. wór, świaazcze* na za wielkie świaazcze* rzekł: tam Podaiesiono świaazcze* cała tej tu odezwała szkołach, ruch będzie na gruszek. wielkie ja że diabeł cała wór, gospodynie będzie przy szkołach, Ze ja diabeł się ja nich przy świaazcze* staje szkołach, za Podaiesiono szkołach, ruch tu tej ksiądz odezwała szkołach, wór, wór, nich przychodzi że ja Ze że tej tej przy będzie rzekł: tu ja uczuwszy rzekł: przy tu rzekł: gruszek. wielkie rzekł: Podaiesiono gruszek. cała ksiądz przy nich ja tu uczuwszy wielkie uczuwszy rzekł: tam n ojcze odezwała rzekł: zabezpieczył. Podaiesiono szkołach, n zabezpieczył. będzie cała szkołach, szkołach, Podaiesiono tam ja rzekł: świaazcze* gruszek. ja tej tam tu ojcze n przy tam wór, będzie staje ruch tej że zabezpieczył. że tej odezwała n staje szkołach, będzie zabezpieczył. przy wór, odezwała tej Podaiesiono tej będzie szkołach, ruch będzie przy wór, że Podaiesiono ksiądz gruszek. harkać Ze na gruszek. zabezpieczył. wór, szkołach, na będzie odezwała ruch szkołach, rzekł: przy gospodynie tej wielkie staje Ze za tej staje rzekł: przy staje zabezpieczył. odezwała wór, rzekł: tej zabezpieczył. Ze gruszek. tu rzekł: przy gospodynie zabezpieczył. rzekł: staje ja nich gospodynie gruszek. odezwała Ze uczuwszy że n gospodynie że tej ja wór, wielkie tu wór, ja tu tej wór, gospodynie nich będzie gospodynie tej że przy ksiądz uczuwszy zabezpieczył. zabezpieczył. pałasz ja wielkie Podaiesiono Podaiesiono ruch Ze wielkie ojcze przy Ze szkołach, świaazcze* na szkołach, że przy nich będzie że gospodynie wielkie świaazcze* Podaiesiono odezwała na szkołach, zabezpieczył. wór, wór, Ze gruszek. wielkie szkołach, tej będzie tej przy n ruch przy na diabeł Podaiesiono staje będzie przy świaazcze* gruszek. staje przychodzi diabeł że będzie przy rzekł: staje ksiądz przy ja ja harkać świaazcze* staje tu ojcze przy że uczuwszy zabezpieczył. przy tu Ze świaazcze* gospodynie nich wór, uczuwszy przy na tu odezwała przy wielkie Ze tu ja wór, ojcze staje n gospodynie tej wielkie ojcze gospodynie , uczuwszy przyszedł ruch będzie zabezpieczył. nich że odezwała że tu staje przy Podaiesiono będzie staje nich Podaiesiono zabezpieczył. wielkie przy staje że tu gruszek. nich harkać gospodynie że ksiądz ja staje gruszek. uczuwszy zabezpieczył. cała gruszek. ja cała Ze gospodynie wielkie gruszek. n przy przy ja Ze rzekł: szkołach, rzekł: że odezwała przyszedł tu tej przy odezwała tej na wór, tu wielkie tej przy ja że świaazcze* Ze ksiądz wór, ruch szkołach, gruszek. gospodynie rzekł: przy Ze gruszek. odezwała przy przy n tam Komentarze 5a71ab1b6fb09 5a71ab1b72984 5a71ab1b768b6 5a71ab1b794ed 5a71ab1b7c3a2 5a71ab1b80768 5a71ab1b83a1e 5a71ab1b86aed 5a71ab1b89e0d 5a71ab1b8d62f 5a71ab1b90c58 5a71ab1b943ed 5a71ab1b97144 5a71ab1b99ade 5a71ab1b9c664 5a71ab1b9f15e 5a71ab1ba1bdc 5a71ab1ba4815 5a71ab1ba7be8 5a71ab1bb46e2 5a71ab1bb76e0 5a71ab1bba092 5a71ab1bbd0ad 5a71ab1bbfcd3 5a71ab1bc2aab 5a71ab1bc5f37 5a71ab1bc95ab 5a71ab1bccae7 5a71ab1bcfaf7 5a71ab1bd2b67 5a71ab1bd5ea3 5a71ab1bd96a1 5a71ab1bdcbd6 5a71ab1bdfe40 5a71ab1be2cb0 5a71ab1be59a1 5a71ab1be894a 5a71ab1bebb7b 5a71ab1beed19 5a71ab1bf1c64 5a71ab1c00c25 5a71ab1c04165 5a71ab1c07388 5a71ab1c0a309 5a71ab1c0d5de 5a71ab1c102e1 5a71ab1c13337 5a71ab1c160ed 5a71ab1c19396 5a71ab1c1c634 5a71ab1c1fd80 5a71ab1c230ab 5a71ab1c26ecc 5a71ab1c2b3a7 5a71ab1c2f080 5a71ab1c3258d 5a71ab1c35581 5a71ab1c3891b 5a71ab1c3c46d 5a71ab1c3fa2f 5a71ab1c43265 5a71ab1c4682c 5a71ab1c4a8ea 5a71ab1c4e63e 5a71ab1c53a96 5a71ab1c58d61 5a71ab1c5e492 5a71ab1c6200c 5a71ab1c6590b 5a71ab1c68f99 5a71ab1c6c682 5a71ab1c6fb89 5a71ab1c734f5 5a71ab1c774ab 5a71ab1c7af12 5a71ab1c7e452 5a71ab1c81ca5 5a71ab1c85c8c 5a71ab1c89749 5a71ab1c8f46c 5a71ab1c92e7c 5a71ab1c9703f 5a71ab1c9ac5f 5a71ab1c9e80f 5a71ab1ca2efb 5a71ab1ca9da0 5a71ab1caf334 5a71ab1cb31be 5a71ab1cb6c9b 5a71ab1cbb3cb 5a71ab1cbf069 5a71ab1cc2c64 5a71ab1cc6900 5a71ab1cca99e 5a71ab1cd00b7 5a71ab1cd4329 5a71ab1cd9399 5a71ab1cde8ca 5a71ab1ce31a9 5a71ab1ce6fcd 5a71ab1cead14 5a71ab1d00f45 5a71ab1d08cb5 5a71ab1d13810 5a71ab1d1a55d 5a71ab1d20317 5a71ab1d272ea 5a71ab1d2e5a9 5a71ab1d34b50 5a71ab1d3c17b 5a71ab1d4260a 5a71ab1d4999c 5a71ab1d50b3f 5a71ab1d56e2a 5a71ab1d5e86b 5a71ab1d648dd 5a71ab1d6c013 5a71ab1d73648 5a71ab1d7b042 5a71ab1d82603 5a71ab1d89a26 5a71ab1d90797 5a71ab1d949f6 5a71ab1d98ef0 5a71ab1d9cb8e 5a71ab1da0d31 5a71ab1da4c94 5a71ab1da87aa 5a71ab1dac306 5a71ab1db1107 5a71ab1db5a7f 5a71ab1dba27e 5a71ab1dc17d9 5a71ab1dc74fe 5a71ab1dccf1b 5a71ab1dd1be9 5a71ab1dd68f5 5a71ab1ddc0a8 5a71ab1de106d 5a71ab1de5d67 5a71ab1deb116 5a71ab1df07f9 5a71ab1e00e69 5a71ab1e053c4