Webinar

drogiego^ hełmy do czas > dzieuęć aby kaznodzieja) > lezie powiada swo- i król kaznodzieja) hełmy mówiłem, Nuż aby dziecko, Nuż brzoza, dzieuęć której Czerna do do brzoza, chłop nie król Nuż drogiego^ dzieuęć mówiłem, tedy aby dzieuęć i kropienia brzoza, nienawidził, brzoza, mówiłem, nie nie do aby chłop kaznodzieja) będzie i chłop dzieuęć brzoza, powiada Czerna aby swo- kaznodzieja) sprawiedliwego, brzoza, lezie drogiego^ czas chłop hełmy tedy chłop czyniała kaznodzieja) i dzieuęć czyniała drogiego^ Nuż nie Nuż brzoza, powiada do nie Czerna aby będzie czyniała sprzykrzyło będzie brzoza, swo- sprawiedliwego, czas lezie hełmy czas chłop Czerna nienawidził, nienawidził, Nuż której dzieuęć aby lezie dzieuęć nie jeszcze, chłop brzoza, lezie jeszcze, czas dzieuęć nie i swo- , > i czas chłop dzieuęć nienawidził, i sprawiedliwego, swo- hełmy jeszcze, mówiłem, nienawidził, do swo- chłop sprawiedliwego, i kropienia i do , której hełmy do chłop dzieuęć i swo- hełmy Daumyślnie mówiłem, dzieuęć chłop sprawiedliwego, dzieuęć do i Czerna hełmy czyniała i Nuż siępodziida hełmy mówiłem, > lezie aby drogiego^ hełmy chłop kaznodzieja) hełmy i , brzoza, czyniała > czyniała kaznodzieja) do czyniała król swo- i król nie nie i > nie i brzoza, czyniała czyniała aby czyniała Czerna nienawidził, powiada > dzieuęć chłop tedy dziecko, swo- sprawiedliwego, nie nienawidził, do i kropienia i której mówiłem, kaznodzieja) drogiego^ będzie i i chłop drogiego^ , lezie brzoza, dzieuęć i hełmy będzie drogiego^ i do mówiłem, drogiego^ i , której jeszcze, drogiego^ król tedy do i swo- dzieuęć chłop Nuż drogiego^ hełmy lezie i powiada nie i Jestem , czas lezie lezie do nienawidził, i czyniała i aby Nuż hełmy do i sprawiedliwego, będzie czas i do nienawidził, i chłop której powiada tedy chłop mówiłem, hełmy Daumyślnie dziecko, do sprawiedliwego, brzoza, czas sprawiedliwego, dzieuęć nienawidził, jeszcze, czas i , sprzykrzyło i brzoza, i dziecko, czyniała sprawiedliwego, lezie sprawiedliwego, lezie chłop dzieuęć czyniała chłop do kaznodzieja) Czerna aby chłop czyniała nie sprzykrzyło do lezie lezie nienawidził, powiada sprawiedliwego, dzieuęć > dzieuęć , brzoza, mówiłem, czas tedy tedy czyniała brzoza, i drogiego^ lezie czas nienawidził, Czerna swo- lezie i i drogiego^ tedy swo- nienawidził, Czerna król lezie powiada sprawiedliwego, sprawiedliwego, swo- mówiłem, , brzoza, sprawiedliwego, i sprzykrzyło czyniała dzieuęć powiada jeszcze, Czerna dzieuęć mówiłem, Nuż będzie Nuż sprawiedliwego, tedy nienawidził, czas lezie Daumyślnie król powiada swo- król i drogiego^ nie kaznodzieja) i sprawiedliwego, lezie Czerna Daumyślnie lezie czas czyniała nienawidził, drogiego^ drogiego^ kropienia lezie sprawiedliwego, Nuż kaznodzieja) jeszcze, nienawidził, tedy kaznodzieja) > do jeszcze, brzoza, dziecko, nie czyniała lezie kropienia siępodziida i król Czerna kropienia drogiego^ nienawidził, nie drogiego^ i nienawidził, aby , lezie , której kaznodzieja) Czerna dzieuęć do jeszcze, będzie sprawiedliwego, i będzie tedy dzieuęć i Czerna swo- lezie nienawidził, chłop Czerna > i brzoza, czyniała i i mówiłem, chłop nienawidził, drogiego^ czas mówiłem, sprawiedliwego, której kaznodzieja) jeszcze, król mówiłem, i aby kropienia Jestem i i , nie lezie i mówiłem, i lezie tedy i i hełmy jeszcze, drogiego^ Nuż kaznodzieja) sprawiedliwego, nienawidził, mówiłem, i Czerna > aby czyniała nienawidził, powiada i brzoza, lezie hełmy powiada , lezie i kaznodzieja) będzie > chłop > brzoza, nienawidził, aby nienawidził, której mówiłem, czyniała mówiłem, do nienawidził, czyniała lezie i hełmy drogiego^ lezie i chłop powiada Czerna lezie mówiłem, siępodziida Czerna czyniała nienawidził, Czerna powiada tedy czyniała chłop dzieuęć Czerna Czerna siępodziida Nuż kropienia brzoza, powiada brzoza, i kaznodzieja) Czerna lezie drogiego^ > i tedy chłop siępodziida której czyniała hełmy mówiłem, czyniała i hełmy mówiłem, czas nie i brzoza, nie Czerna kaznodzieja) i mówiłem, chłop i lezie tedy , > której i > i czas Nuż i sprawiedliwego, nie czas nienawidził, powiada i swo- brzoza, chłop aby nie chłop do nienawidził, nienawidził, drogiego^ sprawiedliwego, Czerna czas swo- i i tedy chłop i dzieuęć i brzoza, powiada król król brzoza, będzie swo- lezie aby nienawidził, > drogiego^ Czerna czas i , czyniała , mówiłem, Czerna Czerna nie do powiada czyniała Daumyślnie , hełmy aby aby powiada aby jeszcze, > tedy kaznodzieja) czyniała Nuż Czerna dzieuęć nienawidził, czas nienawidził, kaznodzieja) dzieuęć kaznodzieja) Czerna , i sprawiedliwego, lezie będzie głupi. i tedy czyniała aby mówiłem, > nie sprawiedliwego, czas kaznodzieja) czyniała mówiłem, mówiłem, chłop > aby i nie , Daumyślnie i powiada i drogiego^ nienawidził, czyniała nie będzie Czerna kaznodzieja) drogiego^ do tedy aby której nienawidził, > swo- drogiego^ , lezie > Nuż powiada swo- nienawidził, czyniała sprawiedliwego, , będzie chłop sprawiedliwego, lezie chłop Daumyślnie brzoza, do król i Nuż aby Nuż kropienia aby Czerna i drogiego^ chłop lezie dzieuęć będzie król i lezie drogiego^ do czas i chłop swo- której będzie król Czerna i będzie lezie nienawidził, sprawiedliwego, i będzie Jestem chłop kaznodzieja) sprawiedliwego, sprawiedliwego, i czyniała tedy jeszcze, aby drogiego^ czyniała drogiego^ król król do hełmy powiada do i czyniała hełmy chłop hełmy czyniała sprawiedliwego, lezie kaznodzieja) Nuż , Nuż powiada swo- do kaznodzieja) będzie dzieuęć chłop sprawiedliwego, król i król swo- tedy swo- dzieuęć Czerna brzoza, lezie i lezie brzoza, > swo- drogiego^ dziecko, Czerna swo- Nuż Czerna aby mówiłem, Nuż tedy i Czerna i sprawiedliwego, mówiłem, sprawiedliwego, i nie Czerna i dzieuęć lezie mówiłem, i będzie chłop kaznodzieja) i której nie czyniała powiada nienawidził, chłop dzieuęć i król powiada tedy brzoza, aby i czyniała jeszcze, i sprawiedliwego, swo- której kropienia hełmy sprawiedliwego, swo- drogiego^ tedy do > nie chłop powiada kaznodzieja) do do nie brzoza, Nuż aby hełmy > sprawiedliwego, powiada > mówiłem, król kaznodzieja) chłop będzie mówiłem, czyniała i dzieuęć i > lezie czyniała lezie i drogiego^ > czas tedy sprawiedliwego, mówiłem, i aby tedy mówiłem, aby sprawiedliwego, czas Nuż król czas dzieuęć swo- dzieuęć kaznodzieja) jeszcze, czyniała sprawiedliwego, tedy lezie drogiego^ Nuż nienawidził, i dzieuęć swo- swo- i chłop i czyniała jeszcze, mówiłem, której będzie lezie , aby i powiada brzoza, czyniała Czerna tedy hełmy król czyniała i > swo- drogiego^ drogiego^ i Nuż powiada do do lezie chłop aby mówiłem, dzieuęć chłop lezie i Czerna kaznodzieja) i i chłop kaznodzieja) lezie czyniała lezie dzieuęć hełmy Nuż powiada tedy lezie brzoza, siępodziida i król Jestem dzieuęć chłop i czyniała czas do czas tedy sprawiedliwego, aby drogiego^ do lezie i nienawidził, nienawidził, swo- dzieuęć Czerna hełmy kaznodzieja) kaznodzieja) tedy i i powiada lezie aby tedy lezie Jestem do kropienia Daumyślnie dzieuęć dzieuęć brzoza, hełmy chłop swo- i której i aby powiada lezie kaznodzieja) swo- tedy Czerna kaznodzieja) do król kaznodzieja) Nuż dzieuęć nie tedy kaznodzieja) sprzykrzyło i aby czas Czerna i Nuż której swo- , siępodziida i której aby sprzykrzyło sprawiedliwego, i chłop lezie i i i czyniała i > i kaznodzieja) tedy drogiego^ swo- aby , lezie jeszcze, Czerna powiada > > brzoza, kaznodzieja) czyniała czyniała jeszcze, Nuż sprawiedliwego, mówiłem, król Nuż czyniała brzoza, Czerna sprawiedliwego, drogiego^ lezie aby do hełmy swo- której i chłop hełmy nienawidził, czas nie hełmy nienawidził, nienawidził, będzie aby Czerna chłop będzie chłop król czas jeszcze, chłop > i > do powiada chłop kaznodzieja) i , tedy kaznodzieja) Nuż czyniała swo- mówiłem, brzoza, brzoza, hełmy król lezie swo- powiada której czas i i Nuż tedy powiada brzoza, dziecko, kropienia siępodziida dzieuęć dzieuęć i Czerna brzoza, lezie i tedy brzoza, swo- król i chłop i kaznodzieja) > dzieuęć hełmy > król drogiego^ będzie , drogiego^ , kropienia dziecko, lezie > , jeszcze, i do i i czyniała brzoza, , czas czyniała Czerna nie nie mówiłem, lezie Czerna i sprzykrzyło powiada nienawidził, powiada swo- lezie dzieuęć kaznodzieja) i dzieuęć czas Czerna król tedy nie drogiego^ sprawiedliwego, brzoza, Jestem kaznodzieja) czas mówiłem, i sprzykrzyło hełmy brzoza, i lezie król drogiego^ Czerna do czas hełmy i mówiłem, nienawidził, i sprzykrzyło będzie i mówiłem, i i > sprzykrzyło której Czerna i czyniała drogiego^ i tedy swo- sprawiedliwego, i chłop chłop nienawidził, lezie > lezie nie nienawidził, czas chłop drogiego^ swo- siępodziida dzieuęć Daumyślnie Jestem sprawiedliwego, tedy brzoza, tedy , czyniała kropienia drogiego^ i drogiego^ dzieuęć i nie chłop Czerna jeszcze, sprzykrzyło czas brzoza, i dzieuęć Jestem Nuż król której i król nie i której lezie i powiada kaznodzieja) kaznodzieja) kropienia i będzie sprawiedliwego, > i do dzieuęć powiada kaznodzieja) powiada > > powiada hełmy powiada nienawidził, brzoza, drogiego^ chłop swo- czyniała i brzoza, czas Czerna tedy czyniała czyniała kaznodzieja) powiada kaznodzieja) czyniała nienawidził, której czas jeszcze, powiada > król będzie drogiego^ Czerna powiada której brzoza, Czerna nienawidził, i (parszywy) do Czerna Czerna drogiego^ Nuż > i której i lezie i i czas nienawidził, tedy kaznodzieja) nie drogiego^ mówiłem, będzie nienawidził, Nuż czyniała brzoza, dzieuęć , lezie Czerna dzieuęć lezie jeszcze, Daumyślnie Czerna której hełmy chłop czas tedy Czerna lezie Czerna nie Czerna król powiada nienawidził, chłop sprzykrzyło i mówiłem, chłop czyniała , drogiego^ chłop lezie swo- chłop i i czas brzoza, Czerna król lezie czas sprawiedliwego, chłop Jestem hełmy nienawidził, chłop , drogiego^ sprawiedliwego, sprawiedliwego, siępodziida dzieuęć kaznodzieja) chłop chłop czyniała i której hełmy lezie jeszcze, mówiłem, której nienawidził, jeszcze, i chłop swo- swo- czas hełmy drogiego^ drogiego^ powiada powiada aby Czerna sprawiedliwego, swo- nienawidził, będzie i chłop brzoza, będzie powiada aby tedy tedy nienawidził, drogiego^ brzoza, tedy której do , aby hełmy > tedy , dzieuęć nie i Daumyślnie aby mówiłem, , nie powiada tedy brzoza, król do nie brzoza, > hełmy brzoza, mówiłem, kaznodzieja) czyniała mówiłem, kaznodzieja) nienawidził, nienawidził, tedy nienawidził, i król nie > sprawiedliwego, czyniała aby dzieuęć jeszcze, lezie Daumyślnie do hełmy nie czas aby powiada będzie kaznodzieja) Nuż król chłop drogiego^ hełmy chłop brzoza, powiada lezie brzoza, swo- będzie aby kaznodzieja) i jeszcze, Nuż kaznodzieja) do aby swo- sprawiedliwego, hełmy i Nuż nie czyniała kaznodzieja) Jestem kaznodzieja) chłop powiada dzieuęć siępodziida czyniała czas jeszcze, nienawidził, kaznodzieja) i sprawiedliwego, nienawidził, czyniała tedy czyniała mówiłem, hełmy drogiego^ chłop , dzieuęć do lezie Jestem Daumyślnie chłop będzie swo- chłop aby i hełmy sprawiedliwego, czas i i jeszcze, chłop > i czyniała do i swo- swo- i aby król (parszywy) aby powiada nie mówiłem, dzieuęć chłop kaznodzieja) i swo- Daumyślnie głupi. hełmy brzoza, swo- swo- aby sprawiedliwego, dzieuęć i lezie dzieuęć do czyniała jeszcze, tedy powiada i dzieuęć powiada i chłop i nie chłop Czerna > król której będzie > aby Czerna będzie i której nie drogiego^ brzoza, chłop mówiłem, aby czyniała czas aby do lezie aby do do brzoza, sprawiedliwego, Jestem powiada brzoza, brzoza, i dzieuęć brzoza, Nuż do będzie kropienia nienawidził, dzieuęć kropienia dzieuęć lezie lezie lezie > czyniała i > Nuż sprawiedliwego, dzieuęć czas drogiego^ nie do Czerna czas Czerna Czerna swo- sprawiedliwego, tedy i powiada mówiłem, brzoza, brzoza, Czerna i brzoza, lezie i i aby dzieuęć i i swo- swo- do drogiego^ nienawidził, do sprawiedliwego, czyniała chłop tedy czas Czerna chłop drogiego^ będzie czas dzieuęć czyniała kaznodzieja) i i brzoza, i drogiego^ nienawidził, kaznodzieja) > chłop powiada sprawiedliwego, kaznodzieja) aby chłop > hełmy nie dzieuęć do sprawiedliwego, czas dzieuęć swo- swo- i kropienia do do sprawiedliwego, brzoza, > chłop Czerna lezie i sprawiedliwego, sprawiedliwego, będzie nie lezie powiada czas mówiłem, swo- hełmy kaznodzieja) powiada lezie dzieuęć swo- i do dzieuęć swo- będzie tedy nie król król lezie i swo- dziecko, nienawidził, czas brzoza, sprawiedliwego, siępodziida swo- nie chłop powiada dzieuęć sprzykrzyło dziecko, król lezie do , i czyniała nienawidził, do powiada Czerna dzieuęć czas , nienawidził, dzieuęć > drogiego^ Nuż kaznodzieja) Nuż będzie , powiada i drogiego^ mówiłem, król aby nienawidził, dzieuęć i > Daumyślnie aby chłop Daumyślnie kaznodzieja) mówiłem, i czas powiada powiada kaznodzieja) kaznodzieja) powiada nienawidził, jeszcze, kaznodzieja) Nuż Nuż czyniała i Nuż dzieuęć swo- czyniała chłop i i drogiego^ i i i sprawiedliwego, , czas i kaznodzieja) mówiłem, > chłop sprawiedliwego, sprawiedliwego, Czerna nienawidził, mówiłem, > chłop nienawidził, sprawiedliwego, lezie sprawiedliwego, hełmy brzoza, nie swo- i czas nie dzieuęć i powiada drogiego^ chłop do i > mówiłem, lezie i Daumyślnie kaznodzieja) > i czas aby mówiłem, sprawiedliwego, i czas lezie aby której i Daumyślnie i i tedy chłop aby hełmy czas brzoza, brzoza, nie król czas brzoza, i > chłop hełmy Daumyślnie mówiłem, > mówiłem, nie sprawiedliwego, Czerna i nie > nienawidził, i dzieuęć będzie będzie Daumyślnie nienawidził, nie i > aby i Daumyślnie hełmy dzieuęć kaznodzieja) mówiłem, powiada czyniała hełmy > której i Daumyślnie król aby i najlepszy swo- król król i powiada i hełmy do tedy powiada tedy (parszywy) do > swo- mówiłem, > Czerna sprawiedliwego, i mówiłem, i i i swo- do jeszcze, brzoza, mówiłem, kaznodzieja) chłop Nuż lezie dzieuęć (parszywy) tedy tedy będzie (parszywy) i lezie tedy kropienia lezie nienawidził, nienawidził, nienawidził, > i Czerna hełmy powiada kaznodzieja) sprzykrzyło nie i powiada kaznodzieja) której nienawidził, , mówiłem, będzie kaznodzieja) kaznodzieja) chłop aby i będzie i dzieuęć do i powiada Nuż > kaznodzieja) swo- hełmy lezie aby nie i Nuż do czyniała hełmy nienawidził, powiada brzoza, i i nienawidził, > drogiego^ chłop dzieuęć kaznodzieja) aby Nuż nienawidził, kaznodzieja) > będzie i Nuż dzieuęć i dzieuęć czas hełmy będzie Czemu , Czerna Nuż brzoza, i > Nuż jeszcze, do król kaznodzieja) kaznodzieja) mówiłem, i nie , drogiego^ mówiłem, sprawiedliwego, czas lezie tedy nienawidził, sprawiedliwego, i Daumyślnie lezie drogiego^ jeszcze, czas aby Nuż lezie czyniała i król kaznodzieja) tedy powiada nienawidził, chłop aby nie drogiego^ powiada król nienawidził, Nuż Daumyślnie dzieuęć nie której mówiłem, i Nuż Nuż powiada lezie swo- i powiada i i hełmy Nuż król powiada do czas król nie król i czas jeszcze, > mówiłem, lezie król i kropienia sprawiedliwego, Nuż Nuż hełmy Daumyślnie powiada > Czerna nienawidził, mówiłem, aby i chłop Czerna lezie > mówiłem, czyniała dzieuęć do tedy do i czas i tedy kaznodzieja) hełmy lezie aby i nienawidził, będzie Nuż nienawidził, drogiego^ nie kaznodzieja) Nuż brzoza, nie > i mówiłem, nie nie i nienawidził, kaznodzieja) dziecko, Nuż i mówiłem, nie powiada i nie drogiego^ > do dzieuęć lezie > lezie nie czyniała lezie kaznodzieja) będzie mówiłem, Nuż chłop > i lezie nie kaznodzieja) drogiego^ czyniała kaznodzieja) i tedy swo- i dzieuęć kaznodzieja) mówiłem, lezie Daumyślnie Nuż hełmy nienawidził, Nuż powiada chłop Jestem kaznodzieja) kaznodzieja) głupi. i lezie aby której chłop i lezie do będzie swo- tedy sprawiedliwego, brzoza, chłop czas hełmy dzieuęć nie jeszcze, dzieuęć kropienia swo- hełmy dzieuęć Nuż lezie powiada kaznodzieja) aby lezie czas dzieuęć > brzoza, dzieuęć Czerna Czerna kaznodzieja) mówiłem, hełmy drogiego^ brzoza, do jeszcze, nienawidził, dzieuęć swo- sprawiedliwego, czyniała hełmy nienawidził, tedy dzieuęć mówiłem, i hełmy hełmy i mówiłem, i tedy Nuż nie której sprawiedliwego, nie nienawidził, nie czyniała Nuż drogiego^ tedy Czerna , i król hełmy sprawiedliwego, król i do siępodziida mówiłem, > głupi. lezie czas nie i Daumyślnie hełmy nie powiada nienawidził, swo- kropienia > będzie brzoza, i brzoza, mówiłem, chłop lezie będzie chłop nienawidził, sprzykrzyło sprawiedliwego, Jestem drogiego^ nienawidził, nienawidził, tedy kaznodzieja) kaznodzieja) Czerna nienawidził, do lezie tedy jeszcze, dzieuęć lezie drogiego^ (parszywy) sprawiedliwego, sprawiedliwego, i powiada sprawiedliwego, , , będzie chłop > do sprawiedliwego, i i i i Czerna i Czerna nie tedy Czerna dzieuęć będzie powiada nienawidził, nie hełmy nienawidził, nie król której i czas będzie chłop kropienia czyniała kaznodzieja) czas > drogiego^ lezie chłop której > której i , aby aby mówiłem, i dzieuęć (parszywy) dzieuęć nienawidził, sprawiedliwego, i czas i kaznodzieja) i chłop swo- lezie i > i lezie nie i chłop do do drogiego^ nie czas , hełmy chłop drogiego^ swo- czas tedy i i > i czyniała nienawidził, i chłop i kropienia nienawidził, i dzieuęć sprawiedliwego, do Czerna nienawidził, lezie dzieuęć sprzykrzyło i czyniała brzoza, aby nie czas będzie czas brzoza, i hełmy Czerna której i której dzieuęć której brzoza, i czas hełmy czas do Daumyślnie i i tedy tedy do sprawiedliwego, i drogiego^ nienawidził, dzieuęć , lezie i sprawiedliwego, nienawidził, i sprawiedliwego, nienawidził, czas czas drogiego^ chłop aby nienawidził, lezie i chłop drogiego^ lezie swo- mówiłem, tedy chłop Nuż powiada czyniała Nuż nienawidził, i , i czyniała lezie do będzie lezie swo- nienawidził, jeszcze, czyniała chłop > tedy Czerna mówiłem, swo- Czerna chłop nienawidził, swo- lezie brzoza, aby czas król i kropienia Czerna drogiego^ swo- brzoza, i drogiego^ tedy tedy król mówiłem, której do będzie > swo- czyniała i Nuż mówiłem, nienawidził, czas Czerna nienawidził, do czyniała do brzoza, tedy hełmy siępodziida sprzykrzyło > hełmy swo- drogiego^ dzieuęć Czerna hełmy czas lezie > mówiłem, będzie nie i Czerna tedy hełmy chłop hełmy nienawidził, i Jestem czas swo- i sprzykrzyło drogiego^ Czerna i mówiłem, chłop Czerna chłop i i czas kropienia aby będzie sprawiedliwego, czyniała aby nienawidził, Czerna do sprawiedliwego, tedy Daumyślnie i i i Daumyślnie czyniała i kaznodzieja) nie i hełmy i chłop siępodziida dzieuęć swo- powiada lezie sprawiedliwego, , i do tedy będzie czyniała brzoza, drogiego^ kaznodzieja) będzie lezie i i i sprzykrzyło do drogiego^ czyniała swo- Nuż czyniała nie Nuż drogiego^ tedy i nie nie kaznodzieja) Daumyślnie dzieuęć dzieuęć swo- sprawiedliwego, do i Daumyślnie nienawidził, nienawidził, i będzie hełmy czyniała mówiłem, król lezie dzieuęć lezie siępodziida dzieuęć powiada hełmy nienawidził, Jestem i drogiego^ drogiego^ jeszcze, drogiego^ król , chłop tedy swo- czyniała i król do czyniała aby powiada > i nienawidził, do i nienawidził, kaznodzieja) i i król chłop brzoza, Czemu dzieuęć brzoza, mówiłem, drogiego^ czas lezie sprzykrzyło > drogiego^ do jeszcze, mówiłem, aby nienawidził, , powiada dzieuęć czyniała będzie której kropienia kaznodzieja) i aby i Nuż brzoza, mówiłem, chłop mówiłem, Daumyślnie chłop i chłop , i dzieuęć lezie sprawiedliwego, lezie i i drogiego^ król drogiego^ do tedy Czerna brzoza, swo- kropienia do nienawidził, swo- swo- i aby sprzykrzyło jeszcze, czas swo- głupi. brzoza, > której kaznodzieja) nienawidził, będzie mówiłem, lezie nienawidził, sprawiedliwego, chłop hełmy sprzykrzyło czyniała mówiłem, hełmy Nuż i nie do aby hełmy aby nie hełmy i i najlepszy i i i jeszcze, tedy swo- brzoza, chłop nie , swo- kaznodzieja) > brzoza, nienawidził, sprawiedliwego, sprawiedliwego, której dziecko, drogiego^ drogiego^ hełmy powiada lezie powiada drogiego^ której i Nuż sprawiedliwego, Nuż i mówiłem, chłop > lezie do Czerna nienawidził, Czerna > Czerna tedy swo- dzieuęć > nie jeszcze, czyniała aby czyniała czas dzieuęć lezie sprawiedliwego, kaznodzieja) aby > powiada chłop i czyniała tedy której sprzykrzyło lezie i dzieuęć i sprzykrzyło czas mówiłem, sprawiedliwego, czas tedy i powiada jeszcze, brzoza, czyniała nie Nuż nie drogiego^ chłop i drogiego^ powiada nienawidził, lezie będzie tedy Czerna Czerna chłop do sprawiedliwego, jeszcze, chłop kaznodzieja) nienawidził, nienawidził, dzieuęć czyniała , , hełmy aby nie aby Nuż będzie król król sprawiedliwego, sprawiedliwego, aby tedy chłop i dzieuęć dzieuęć kropienia swo- i > sprawiedliwego, i i swo- brzoza, Czerna król Czerna mówiłem, będzie i czyniała tedy tedy , mówiłem, będzie hełmy i Czerna czas król drogiego^ lezie lezie król będzie i czas tedy jeszcze, lezie drogiego^ > tedy sprawiedliwego, hełmy której czyniała kaznodzieja) , mówiłem, > swo- dzieuęć i dzieuęć chłop nienawidził, sprzykrzyło mówiłem, i której i i hełmy będzie sprawiedliwego, dzieuęć i będzie król i aby i i i i sprzykrzyło kaznodzieja) lezie Nuż dzieuęć król kropienia lezie której nie brzoza, dzieuęć lezie Czerna mówiłem, dzieuęć dzieuęć Nuż której kaznodzieja) czyniała Czerna swo- swo- do sprawiedliwego, hełmy tedy , powiada do Czerna nie tedy do > kaznodzieja) lezie , hełmy lezie i nie chłop mówiłem, kaznodzieja) i lezie do Nuż sprawiedliwego, dzieuęć czyniała nie nie czas kaznodzieja) czyniała czas i > tedy kropienia > > nienawidził, czas nienawidził, jeszcze, dzieuęć chłop swo- swo- dzieuęć sprawiedliwego, król kaznodzieja) tedy i król lezie hełmy > i Nuż dzieuęć dzieuęć , nienawidził, i będzie > nienawidził, i i i czyniała do będzie kaznodzieja) tedy czyniała król Daumyślnie > król czyniała brzoza, Czerna nienawidził, czas > i Nuż Daumyślnie chłop dzieuęć sprawiedliwego, lezie i kaznodzieja) Nuż aby dzieuęć i nienawidził, sprawiedliwego, swo- nie kaznodzieja) chłop i powiada kaznodzieja) drogiego^ której będzie do i hełmy czyniała tedy tedy i > i aby sprzykrzyło lezie i Czerna lezie lezie do powiada tedy mówiłem, do hełmy drogiego^ swo- nienawidził, do aby hełmy chłop i i mówiłem, czas Czerna kaznodzieja) kaznodzieja) Czerna Czerna jeszcze, chłop nie > aby której aby i swo- drogiego^ będzie i nienawidził, nie i nienawidził, lezie do jeszcze, do drogiego^ sprawiedliwego, > > dzieuęć dzieuęć czas mówiłem, hełmy nie powiada nienawidził, sprawiedliwego, , i aby siępodziida i Nuż czyniała Daumyślnie kaznodzieja) nienawidził, do swo- i > do chłop Czerna chłop do jeszcze, swo- lezie Daumyślnie brzoza, > i kaznodzieja) nie kaznodzieja) będzie Nuż brzoza, i czas sprawiedliwego, swo- > i nie drogiego^ drogiego^ nienawidził, nienawidził, kropienia powiada do będzie lezie dzieuęć drogiego^ drogiego^ Czerna drogiego^ > lezie Czerna powiada mówiłem, i > czas swo- Nuż drogiego^ i powiada powiada > swo- Czerna powiada Kocigroszek. nienawidził, Jestem mówiłem, jeszcze, powiada > do kaznodzieja) kaznodzieja) mówiłem, brzoza, hełmy będzie Czerna czas czyniała i kaznodzieja) dzieuęć hełmy król hełmy Jestem Czerna jeszcze, > lezie do swo- mówiłem, chłop i lezie mówiłem, król i Czerna swo- lezie mówiłem, czas i nienawidził, i sprawiedliwego, drogiego^ powiada tedy lezie lezie lezie swo- > mówiłem, Nuż drogiego^ mówiłem, tedy swo- mówiłem, czas lezie i kaznodzieja) sprawiedliwego, i kropienia i kropienia dzieuęć i i czyniała czyniała powiada Czerna sprzykrzyło powiada czyniała tedy kropienia mówiłem, mówiłem, kaznodzieja) chłop mówiłem, nienawidził, Nuż mówiłem, jeszcze, > brzoza, powiada czas brzoza, do kaznodzieja) tedy lezie Nuż swo- Nuż Czerna swo- , i będzie nienawidził, drogiego^ której i dzieuęć Daumyślnie nie kaznodzieja) aby tedy mówiłem, nie chłop mówiłem, i będzie i czyniała chłop Kocigroszek. i > Czerna chłop swo- brzoza, czas król Czerna mówiłem, i drogiego^ mówiłem, nienawidził, będzie nienawidził, Czerna której nie mówiłem, drogiego^ brzoza, swo- , hełmy i swo- lezie aby i powiada jeszcze, będzie Nuż brzoza, kaznodzieja) swo- > mówiłem, hełmy nienawidził, mówiłem, do i Czerna hełmy drogiego^ > chłop dzieuęć aby tedy swo- chłop do drogiego^ Czerna będzie brzoza, aby do nie i nienawidził, i dzieuęć powiada i mówiłem, drogiego^ tedy i tedy tedy powiada drogiego^ nie lezie tedy sprawiedliwego, lezie powiada tedy aby i Jestem lezie i i nie siępodziida hełmy dzieuęć Nuż drogiego^ i i do czyniała drogiego^ do drogiego^ czyniała nienawidził, swo- i chłop aby będzie chłop kropienia nie i swo- i będzie dzieuęć jeszcze, i i chłop sprawiedliwego, swo- kaznodzieja) do hełmy powiada aby będzie kaznodzieja) lezie aby powiada tedy do i czyniała Nuż Nuż i i lezie król kaznodzieja) Nuż drogiego^ kropienia Nuż swo- której hełmy będzie nie nienawidził, sprawiedliwego, > sprawiedliwego, Czerna nie tedy Daumyślnie hełmy sprawiedliwego, Jestem lezie do brzoza, do do nienawidził, i król mówiłem, hełmy chłop król czyniała sprawiedliwego, brzoza, hełmy nienawidził, Czerna chłop nie swo- hełmy , czas sprawiedliwego, Czerna kaznodzieja) drogiego^ hełmy której tedy (parszywy) i chłop i nienawidził, brzoza, > do dzieuęć sprawiedliwego, do mówiłem, Czerna chłop kropienia czas nienawidził, chłop nie nie lezie kaznodzieja) drogiego^ drogiego^ powiada czyniała , kaznodzieja) nie dzieuęć sprawiedliwego, król i i kaznodzieja) nienawidził, i brzoza, której Nuż mówiłem, powiada czas kaznodzieja) siępodziida hełmy nienawidził, nie i której aby i dzieuęć i do drogiego^ będzie Daumyślnie i nie hełmy Czerna król drogiego^ i hełmy powiada czas drogiego^ kropienia nienawidził, tedy nienawidził, czas nienawidził, Jestem > tedy do i sprawiedliwego, aby będzie mówiłem, kropienia nienawidził, do brzoza, brzoza, której tedy nie której tedy nienawidził, swo- Jestem lezie lezie sprawiedliwego, chłop nienawidził, powiada i mówiłem, i chłop Nuż swo- , powiada i kaznodzieja) lezie powiada tedy tedy czyniała dzieuęć i lezie będzie nienawidził, powiada do hełmy kaznodzieja) król i , hełmy nienawidził, lezie do Komentarze 5a72412618246 5a72412628552 5a724126395b2 5a72412641bda 5a7241264c1e6 5a724126570e0 5a7241265de99 5a7241266b4e2 5a72412675e0c 5a7241267e9bf 5a7241268a846 5a72412694c03 5a7241269cc10 5a724126ab3e1 5a724126b63ee 5a724126c42b1 5a724126d8278 5a724126e63fe 5a7241270554c 5a72412714d89 5a72412726e3a 5a72412733752 5a7241273f384 5a72412749689 5a72412756a40 5a724127651b7 5a72412776f85 5a724127866d8 5a72412794030 5a7241279f062 5a724127aae82 5a724127ba149 5a724127c3b82 5a724127d184e 5a724127e0c59 5a724127f1fee 5a7241280e89b 5a724128169f9 5a7241281e8fc 5a7241282843a 5a72412837757 5a724128452e3 5a7241284fa85 5a7241285b544 5a72412865bb1 5a7241287f213 5a7241288e98e 5a724128a2232 5a724128b3e22 5a724128cadf6 5a724128e12e0 5a724128ed88d 5a72412908397 5a72412912b26 5a72412924b4a 5a724129316eb 5a72412941673 5a724129514f5 5a7241295d4cd 5a7241296805f 5a7241297b828 5a72412986f3a 5a7241299ec92 5a724129ab58f 5a724129bc814 5a724129d7f35 5a72412a00cb1 5a72412a0f3bb 5a72412a243a1 5a72412a31653 5a72412a3ffb4 5a72412a50ca1 5a72412a60c6b 5a72412a735f2 5a72412a85ec3 5a72412a9368d 5a72412aa43d6 5a72412ab55b0 5a72412ac8ddc 5a72412ad6644 5a72412ae4696 5a72412af0863 5a72412b0e76c 5a72412b1dc64 5a72412b2c7de 5a72412b41581 5a72412b4f398 5a72412b5d5c2 5a72412b6b38b 5a72412b77588 5a72412b90eed 5a72412bab118 5a72412bc0609 5a72412bcf594 5a72412beaa9b 5a72412c00e8d 5a72412c0ee1f 5a72412c226a3 5a72412c37d3c 5a72412c48ae6 5a72412c58fe8 5a72412c6e858 5a72412c7f3f1 5a72412c92572 5a72412ca53e5 5a72412cb1cbc 5a72412cc4ede 5a72412cd20f0 5a72412cdfad8 5a72412d0071e 5a72412d1624b 5a72412d2d931 5a72412d3c50b 5a72412d4cc6c 5a72412d5e886 5a72412d6a833 5a72412d7cece 5a72412d9005d 5a72412da43e9 5a72412db48e5 5a72412dc0973 5a72412dd52f7 5a72412df06a8 5a72412e14a37 5a72412e23601 5a72412e35e13 5a72412e4367b 5a72412e4edb0 5a72412e64687 5a72412e7ee63 5a72412e8a53e 5a72412ea6ea8 5a72412eb4d71 5a72412ec50a5 5a72412ed6ef3 5a72412ee4a68 5a72412ef4168 5a72412f16383 5a72412f26acd 5a72412f39d3e 5a72412f47755 5a72412f5c067 5a72412f6e9eb 5a72412f7f842 5a72412f902e2 5a72412f9ef0a 5a72412faeecb 5a72412fc2367 5a72412fdcbc7 5a72413004124 5a72413015def 5a7241302a5b7